Meerwaardebelasting: CD&V hoeft sabotagepraktijken Open VLD en N-VA niet te ondergaan

Ecolo-Groen vindt het nieuwe veto van Open VLD tegen een vorm van meerwaardebelasting betreurenswaardig. “CD&V hoeft die veto’s niet te ondergaan. Er bestaat een parlementaire en een maatschappelijke meerderheid voor een meerwaardebelasting. Als het via de regering niet kan, dan maar via het parlement. De groene fractie staat klaar om constructief mee te werken aan operatie rechtvaardigheid”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen. Op haar nieuwjaarsreceptie sprak Open VLD bij monde van voorzitster Gwendolyn Rutten opnieuw haar veto uit over een meerwaardebelasting. Het gekibbel in de regering over operatie rechtvaardigheid blijft dus verder duren. “Men haalt telkens opnieuw het argument aan dat België een land is met een erg hoge belastingdruk. Dat is opmerkelijke zelfkritiek voor een partij die al 18 jaar onafgebroken aan het roer staat in ons land. Wij vragen niet meer belastingen, maar wel eerlijkere, groenere en eenvoudigere belastingen. Ook de vennootschapsbelasting moet absoluut eerlijker en eenvoudiger, meer op maat van KMO’s. Een echte fiscale hervorming hebben we nodig: met liberalen als het kan, zonder als het moet”, aldus Calvo. Vanuit de regering lijkt de kans op slagen erg klein. Ecolo-Groen stelt daarom de parlementaire weg voor, desnoods met een wisselmeerderheid. “Toegegeven, dat is ongebruikelijk. Maar dat zijn de sabotagepraktijken van Open VLD en N-VA ook. Er is een maatschappelijke meerderheid voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Als CD&V echt wil, is veel mogelijk via een wisselmeerderheid. Het parlement moet haar verantwoordelijkheid nemen”, besluit... Lees meer

Windmolenparken op zee: “Geen oversubsidiering, ook niet van windmolens”

Uit een onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat de twee nieuwe Belgische windmolenparken, Rentel en Norther, overgesubsidieerd worden. Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt dat er moet ingegrepen worden indien nodig. “Oversubsidiering kan niet, ook niet voor windmolens. De energiefactuur is al fors verhoogd door allerlei taksen en regeringsmaatregelen. Vermijdbare extra verhogingen van de factuur kunnen we dus missen als kiespijn.” Groen vraagt dat Minister Marghem (MR) de studie van de CREG, waarop VRT Nieuws zich baseert, openbaar maakt. Gevolg van die oversubsidie is dat de energiefactuur opnieuw de lucht in zal gaan. “De consument wordt keer op keer geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Daar komt deze taks nog eens bovenop. Oversubsidiering is geen duurzaam energiebeleid.” Volgens Calvo is dit ook voor de sector zelf erg schadelijk. “De windmolenparken op zee zijn erg belangrijk: voor het klimaat, maar ook qua jobs en innovatie. Net daarom mag het draagvlak voor deze projecten niet onderuit gehaald worden door het oversubsidieren.” Groen eist dat Minister Marghem de vertrouwelijke studie van de CREG voorlegt aan het parlement. “Zoals bij kernenergie eisen we ook in deze transparantie”, aldus Calvo. “De studie moet toegelicht en besproken worden in alle openheid in de Kamer, zodat kan bijgestuurd worden waar... Lees meer

millenials-promo-350
Klik door voor de eerste resultaten van de bevraging, sfeerbeelden en een videoverslag!

‘F*ck de zijlijn’ komt naar je toe

Check de kalender om te zien wanneer ik bij jou in de buurt ben! Het boek is te koop in de betere boekhandel of voor 15 euro in onze webshop!Het moet voor burgers makkelijker worden om zelf thema’s op agenda parlement te zetten

Het federale parlement verplichten initiatiefnemers van petities te horen wanneer ze minstens vijftigduizend handtekeningen kunnen verzamelen, dat is de kern van het wetsvoorstel dat Groen en Ecolo momenteel voorbereiden. Petities of verzoekschriften indienen bij de Kamer kan nu ook al: het is dan de Kamervoorzitter, die het verzoek kan doorgeven aan de commissie Verzoekschriften of het bureau van de Kamer. Het huidige systeem werkt echter niet: de feiten tonen dat petities gericht aan de Kamervoorzitter dode letter blijven. Een fundamentele hervorming is dus nodig, met het oog op de uitbouw van een echt burgerinitiatief in ons land. “Het moet voor burgers makkelijker worden om op de deuren van het parlement te bonken met thema’s die van onderuit opborrelen,” zegt Kristof Calvo. “Dat moet de politiek dichter bij de burgers brengen en van de Kamer een open huis maken.” We verbinden wel enkele voorwaarden aan burgerinitiatieven die aan de Kamer worden voorgelegd: petities moeten ondertekend zijn door minstens vijftigduizend inwoners van minstens zestien jaar oud, het moet om een federale bevoegdheid gaan en het voorstel in kwestie moet de grondwet respecteren, net als de internationale verdragen die België binden. Een dergelijk petitierecht bestaat al in andere landen. In Zwitserland moet het parlement zich uitspreken wanneer een petitie honderdduizend handtekeningen heeft verzameld. In Finland is dat al wanneer vijftigduizend inwoners voorstellen indienen. In de Europese Unie bestaat sinds 2009 het Europese burgerinitiatief: als één miljoen inwoners een vraag indienen bij de Europese... Lees meer

Advies Raad van State meerwaardebelasting: “Inderdaad, geen haastwerk, wel operatie rechtvaardigheid in 2017”

De Raad van State is kritisch voor het CD&V-voorstel van meerwaardebelasting dat vicepremier Kris Peeters (CD&V) tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legde. Groen diende de tekst van CD&V in bij de Raad van State om het zo alvast door hen te laten evalueren. Ook de Raad van State wijst nu op de complexiteit van het voorstel. Federaal fractieleider Kristof Calvo is niet verrast: “Het voorstel had enkele duidelijke tekortkomingen en daar wijst nu ook de Raad van State op. Dergelijke cruciale hervormingen voer je niet op 1 nacht door maar vragen om een doordachte aanpak. Maar dat betekent niet dat we nog jaren moeten wachten met onze fiscaliteit eerlijker te maken. Dit land snakt naar een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens om zo de lasten op arbeid te kunnen verlagen. Operatie rechtvaardigheid is en blijft voor ons de inzet voor 2017.” “Met dit advies in de hand kan CD&V en de hele regering samen met het parlement werk maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Er is een groot draagvlak voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Er is een duidelijke maatschappelijke en politieke meerderheid voor zo’n bijdrage. De overhaaste nachtelijke aanpak zorgde voor constructiefouten in het CD&V-voorstel. De tijd van haastwerk is voorbij. 2017 is het laatste jaar zonder verkiezingen. De regering moet haar campagnemodus verlaten en werk maken van operatie rechtvaardigheid.” “Net zoals de hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting is dit voor Groen een absolute prioriteit in 2017. Operatie rechtvaardigheid is de inzet voor 2017. Partijen die daar echt werk van willen maken vinden in Groen een... Lees meer

Column De Morgen: “Zijn we niet allemaal gelukzoekers, en wat is daar verdorie mis mee?”

Als ik op deze pagina’s bij wijze van stijlfiguur Theo Francken de minister van Muren en Prikkeldraad noem (DM 2/12), slaat hij een hele voormiddag aan het twitteren. Als je iets kritisch zegt over N-VA volgt een onlinetsunami van de virtuele zwartgele knokploeg. ‘s Avonds dan ook aanschuiven voor een volwassen tegensprekelijk tv-debat over het asielbeleid zag Francken helaas niet zitten. Op dat vlak is hij alvast klaar om Bart De Wever op te volgen: liever een quasi-regeringsmededeling alleen in de studio dan woord en wederwoord. In elk geval heeft Francken sindsdien aardig zijn best zijn best gedaan om mijn punt te bewijzen. Waarvoor dank. De stijlfiguur wordt zo een feitelijke omschrijving. Met de hetze tegen de “wereldvreemde” rechters - iets wat trouwens veel te snel passeert - leek de N-VA-communicatie meer dan ooit op de pamfletten van het Vlaams Belang. Copyright Geert Wilders was het: exact dezelfde formulering, dezelfde dag. En onze premier? Die schuift de facto mee aan die tafel. Noodgedwongen of gemeend? Ik twijfel stilaan en dat maakt me pas echt bezorgd. Michels oplossing voor de oorlogsmiserie van het Syrische gezin? Een visum voor Libanon. Op een bevolking van 4,5 miljoen mensen vangt Libanon op dit moment 1,5 miljoen vluchtelingen op. Dat is anderhalf keer Brussel bovenop een bevolking à la Wallonië. Wij, het welvarende België, erkennen dit jaar in volle crisis 6.700 Syriërs, een doorsnee Vlaamse deelgemeente. Libanon wordt overspoeld, wij niet. Zij mogen klagen. Wij niet. De ‘opvang in de regio’ is newspeak voor trek uw plan, ons kan het niet schelen. Niemand zegt dat we alles en iedereen moeten opvangen. Maar bijna niemand,... Lees meer

Column De Morgen: “Jan Terlouws les voor Theo Francken, minister van Muren en Prikkeldraad”

2016 is nog niet helemaal achter de rug. Maar Jan Terlouws passage aan de tafel van De wereld draait door krijgt al zeker een plekje in mijn top 10 televisiemomenten van het jaar. De talkshow werd even totaal stilgelegd voor de Nederlandse schrijver en ex-politicus. Terlouws passioneel pleidooi leek wel een regeringsmededeling: kijkend recht in de camera. Zoals onze koning op 21 juli, maar dan werelds, openhartig en zonder autocue. Na zijn toespraak draaide hij zich een kwartje richting de jeugd in de studio. “Ik heb een prachtig leven gehad, ik wil dat jullie dat ook hebben.” Eerder dan een opa met heimwee klonk de links-liberale politicus - in Nederland is dat geen bedreigde diersoort zoals bij ons - als een optimistische jonge wolf. Als groene vond ik uiteraard het klimaatdeel van zijn toespraak top. Nog overtuigender was zijn pleidooi voor meer vertrouwen in Nederland, in onszelf en vooral in elkaar. Hij hoopt dat weldra de touwtjes weer uit de brievenbussen hangen, waarmee mensen vroeger gewoon bij elkaar konden binnenlopen. Wie maar eens bij Terlouw op de koffie moet, is staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Een touwtje uit de brievenbus hoef je van de minister van Muren en Prikkeldraad niet te verwachten. Zijn campagne voor maatschappelijk wantrouwen bereikte deze week een nieuw dieptepunt. Gezinnen met kinderen moeten we weer kunnen opsluiten, aldus de volgende Grote Leider. Ook al riskeert hij daarmee opnieuw een internationale veroordeling. Dan kan hij weer een foto van een leeg kabinet ensceneren en de draak steken met onze rechtsstaat. Geen wonder dat iemand als Francken aan de relevantie van het cordon sanitaire twijfelt. De populaire Francken... Lees meer

Met tobintaks begraaft N-VA ook internationale fiscale rechtvaardigheid

Ecolo-Groen reageert verontwaardigd op het nieuws dat N-VA de tobintaks zou willen begraven. De tobintaks is een minimale heffing op destructieve speculatie, in onderlinge afspraak met verschillende Europese landen. Als België de onderhandelingen verlaat, dan is de tobintaks de facto ten dode opgeschreven. “Dit is totaal onaanvaardbaar. Nadat N-VA fiscale rechtvaardigheid op nationaal niveau saboteert, speelt het ook op Europees niveau stokebrand”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen vraagt premier Michel om N-VA tot de orde te roepen en de tobintaks niet los te laten. Dat de tobintaks, een symbool van internationale fiscale rechtvaardigheid, net door België wordt gesaboteerd, vindt Calvo hemeltergend. “België zou in dit dossier net voortrekker moeten zijn. De tobintaks is de perfecte gelegenheid om fiscale rechtvaardigheid op Europees niveau aan te scherpen. De N-VA toont hier opnieuw haar ware gelaat als partij van grootbanken en multinationals. Dergelijke destructieve speculatie is niet goed voor de economie”, stelt Calvo. Hij wijst erop dat de MR wel altijd achter het idee heeft gestaan. De premier zelf is ook al geruime tijd voorstander van zo’n tobintaks. Calvo betreurt dat België steeds minder voor samenwerking kiest met N-VA als grootste regeringspartij. “De eurosceptische houding van N-VA slaat stilaan over op de hele regering. Ook in het Brexit-debat toonde België zich amper. We mogen onze voortrekkersrol in de EU, zeker op zo’n heikel moment voor de internationale samenwerking, niet loslaten”, besluit... Lees meer

Kristof Calvo is federaal fractieleider Ecolo-Groen. Met bijzondere aandacht voor energie, klimaat, fiscaliteit en economie.

29 jaar jong. In 2010 het jongste rechtstreeks verkozen parlementslid ooit. Voorheen drie jaar nationaal voorzitter Jong Groen.

Ook gemeenteraadslid in Mechelen en voorzitter mmMechelen Feest (De Zomer is van Mechelen en Maanrock).

Opgegroeid in Willebroek en nu één van de vele nieuwe Mechelaars.

Hart voor Barça, enfant terrible als jeugdvoetballer en nu op vervroegd voetbalpensioen.

Drinkt graag Orval, Maneblusser en Lucifer.