Opinie: “Waarom Hendrik Vuye vooral opgelucht moet zijn”

Hendrik Vuye, even een collega-fractieleider, mag niet langer de communautaire denktank van N-VA leiden en vliegt meteen ook uit het partijbestuur. Uiteraard is dit geen aangenaam moment voor N-VA. Elke partij kan zoiets overkomen dus over het incident zelf ga ik mij niet vrolijk maken. Dat is interne keuken. Maar de achtergrond van deze gebeurtenissen belangt wél iedereen aan. De meest gemaakte analyse is er een over het functioneren van de partij: de vrije meningsuiting wordt intern ingeperkt. Ik ben niet actief in de partij en dus niet goed geplaatst om daarover te oordelen. Maar die analyse lijkt me iets te eenvoudig. De recente gebeurtenissen hangen vooral sterk samen met een inhoudelijke verschuiving bij N-VA. Het was Vuye die z’n partijgenoten in het veiligheidsdebat moest herinneren aan enkele grondwettelijke principes. Naast de verharding inzake veiligheid is de partij ook sociaaleconomisch erg veranderd sinds 2009, toen de partij nog naar de kiezer trok met een Vlaams energiebedrijf, een kindpremie en een hospitalisatieverzekering. N-VA is een partij geworden van zakennationalisten, waar het niet zozeer draait rond taal en cultuur, maar om centen. De flaminganten moeten plaats ruimen voor commerçanten. Opkomen voor de Vlaamse zaak wordt dan steeds meer een eufemisme om anderen, Walen, moslims of vluchtelingen, iets niet te gunnen. In deze versie staat nationalisme steeds meer voor egoïsme. Daarmee heb ik niet gezegd dat volksnationalist Vuye plots een linkse jongen is, wel dat er een breder ongenoegen sluimert bij Vlaamsgezinden en dat ongenoegen versterkt elkaar. Heimwee naar de ruzies bij de Volksunie is er misschien niet, wel naar sommige Volksunie-standpunten. Nog fundamenteler gaat de exit van Vuye over de onoplosbare... Lees meer

Nieuwe blunder van Marghem: “Miljoenen euro’s ‘vergeten’ in te vorderen bij nucleaire producenten kan niet”

Energieminister Marghem (MR) liet volgens Le Soir na om de stappen te zetten die nodig waren om miljoenen euro’s te vorderen van de nucleaire producenten. Energiewaakhond CREG meldde in het voorjaar dat Marghem miljoenen euro’s extra moest vorderen van de nucleaire producenten. Volgens Le Soir heeft de minister nagelaten om dit op te volgen. De deadline viel op 15 september. Kristof Calvo vraagt dat minister Marghem dinsdag in de commissie Economie volledige klaarheid schept. Hij heeft een reeks vragen klaar voor de minister. “Alle betalingen van de nucleaire producenten moeten op tafel komen, ook de achterstallige”, zegt Calvo. “Als blijkt dat de nucleaire producenten te weinig nucleaire rente betaalden dit jaar, moet dat volgend jaar gerecupereerd worden. De minister moet ook een volledig overzicht geven van alle acties die ze al dan niet ondernam om de nucleaire producenten te doen betalen.” Ecolo en Groen wijzen erop dat het niet de eerste keer is dat het beheer van de energieminister en haar kabinet faalt. Zo vergiste de minister zich in de parameters voor de berekening van de burden sharing van hernieuwbare energie en vergat ze het nucleair afvalplan naar de Europese commissie te sturen. “Op het moment dat de federale regering gewone mensen opzadelt met facturen en opnieuw bespaart in de sociale zekerheid, blijkt dat de liberale energieminister het niet zo nauw neemt met de miljoenen die de nucleaire producenten aan de overheid verschuldigd zijn. Dat is wel bijzonder wrang. Hoe lang gaat men haar blunders blijven tolereren?”, vraagt Calvo zich tot slot... Lees meer

fdzl‘F*ck de zijlijn’
komt naar je toe

Check de kalender om te zien wanneer ik bij jou in de buurt ben!

Het boek is te koop in de betere boekhandel of voor 15 euro in onze webshop!Column De Morgen: “De zomer van Yasmien en Emmanuel”

Na een zomer zoals deze zijn er heel wat thema’s in de running om over te schrijven. De verleiding is - ik geef het toe - groot om het te hebben over enkele vervelende juli- en augustusstatements van andere politici. Over de Wetstraat die vergeet vakantie te nemen of de noodtoestand van en bij N-VA. Maar daarover is al genoeg inkt gevloeid. De lezer is bovendien wijs genoeg om er ondertussen het zijne of hare over te denken. Ik gooi het dus graag over een andere boeg. Want als ik al die collega’s bezig hoor, zou je de indruk krijgen dat we in dit land alleen maar ruziemaken en dat in onze grootsteden vooral jihadi’s rondlopen. Dat is stilaan politiek correct nieuwe stijl. Tijd om het hele verhaal te vertellen, de zaken echt te benoemen. En dan is er ook zoveel positiefs om over te schrijven, ook deze zomer, ook als het gaat over samenleven in verschil, hoe moeilijk dat soms ook is. Want deze zomer was immers niet (alleen) die van Theo en Bart maar zeker ook van Yasmien Naciri, Emmanuel Stein, Ish Ait Hamou, Hanan Challouki en ondanks alles ook Youssef Kobo. Dat hebben we mogen merken: nadrukkelijk op deze pagina’s, bij Bart - excuseer, meneer - Schols in de studio of op het podium van Pukkelpop. Yasmien Naciri was de revelatie van de week in De afspraak. Emmanuel Stein had dan weer de moed om afstand te nemen van Michael Freilich (Joods Actueel) over activiste Brigitte Herremans (Pax Christi). Jonge mensen als Yasmien Naciri en Emmanuel Stein moeten we koesteren. Hen vooral niet vastpinnen op hun... Lees meer

Begrotingsevenwicht loslaten zonder te investeren is wrang na alle inspanningen van gewone mensen

Wat er al een tijdje zat aan te komen, is nu ook definitief. N-VA en haar voorzitter Bart De Wever laten het begrotingsevenwicht in 2018 los. “Een verrassing is dit natuurlijk niet. Als het begrotingsevenwicht zou worden uitgesteld om echt te investeren, zou dat zelfs goed zijn. Maar deze situatie is wel wrang: er komt geen evenwicht, maar er wordt ook amper geïnvesteerd. Ondanks de grote inspanningen van gewone mensen, krijgt de regering de begroting niet op orde”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. “En hoe dat komt daar zwijgt De Wever natuurlijk over”, aldus Calvo. “De Wever zou eens naar Financiënminister Johan Van Overtveldt moeten bellen. Want daar zit echt wel een probleem. Als het blijft mislopen bij het innen van bepaalde inkomsten, blijft het natuurlijk moeilijk. Terwijl het doorsnee huishouden met veel moeite de nieuwe besparingen verwerkt, slaagt de regering er niet in om haar rekening op orde te brengen, ondanks de gigantische inspanning die gewone mensen leveren.” Voor het vervolg kijkt De Wever opnieuw naar bijkomende besparingen in de sociale zekerheid. Groen blijft echter hameren op de noodzaak van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. “N-VA & co doet er alles aan om de begroting naar de achtergrond te duwen, maar dat zal niet lukken. Voor ons blijft een rechtvaardige begrotingsoefening een absolute prioriteit dit najaar. Wat het kan anders en eerlijker”, besluit... Lees meer

Onderzoek naar hogere kans op leukemie in Mol-Dessel: “Snel alles weten”

Ecolo-Groen reageert bezorgd op het nieuws over de hogere kans op leukemie bij kinderen en jongeren in de Kempense gemeenten Mol en Dessel. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat kinderen in een straal van 15 kilometer rond de nucleaire site twee tot drie keer vaker leukemie hebben. “Paniek zaaien is nergens goed voor, maar deze cijfers mogen niet zomaar kapot gerelativeerd worden. Wat me stoort, is dat men bewust weinig ruchtbaarheid gaf aan de resultaten, terwijl dit heel belangrijke info is”, meent fractieleider Kristof Calvo. Calvo roept op om snel het vervolgonderzoek af te ronden en hiervoor ook middelen vrij te maken: “Zowel het FANC als minister De Block proberen al meteen de cijfers te relativeren. Het is goed dat er nu vervolgonderzoek komt. We moeten snel alles weten. Zeker de bewoners van Mol en Dessel hebben daar recht op”. “In elk geval verdient de veiligheid en de gezondheid rond zulke sites meer aandacht. Te vaak wordt enkel maar gefocust op kerncentrales, maar ook de activiteiten op sites zoals Mol-Dessel en Fleurus kunnen een grote impact hebben op mens en milieu”, aldus Calvo. Ecolo-Groen zal alvast Jan Jambon (N-VA), als minister van Binnenlandse Zaken de voogdijminister van het FANC, en minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), ondervragen over de kwestie in de... Lees meer

Als Caterpillar ondanks winst toch wil sluiten, moet overheidssteun teruggevorderd worden

“Bedrijven die publieke steun hebben gekregen, zoals Caterpillar, moeten dat geld teruggeven aan de belastingbetaler als ze hun Belgische vestiging sluiten ondanks de winstgevendheid”. Dat zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo vrijdag in reactie op de sluiting van de Caterpillar-vestiging in Gosselies, waardoor 2000 arbeiders en hun families op straat staan. “Het is heel wrang en schrijnend als je ziet dat Caterpillar bovendien een winstgevend bedrijf is. Het bedrijf profiteert van een rist fiscale voordelen (notionele intrest, tax shift) van de federale regering. De aandeelhouders zien steeds grotere dividenden binnenkomen”, benadrukt Calvo. “Hoog tijd dus voor ons wetsvoorstel dat bedrijven die schaamteloos belastingsgeld opsouperen en er niks voor terug doen, voor hun verantwoordelijkheid te zetten”, besluit Kristof... Lees meer

Vermogenswinstbelasting mogelijk geschrapt: “Niet opnieuw hetzelfde liedje”

“Telkens als er even sprake was van een vermogenswinstbelasting, sneuvelde dat idee onder druk van N-VA en Open VLD. Dat moet deze keer anders zijn: niet opnieuw hetzelfde liedje aub. Anders blijven het elke keer de gewone mensen die de facturen gepresenteerd krijgen”, reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op het bericht dat de vermogenswinstbelasting niet meer in de onderhandelingsnota van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) staat. Calvo wijst op het brede draagvlak voor de maatregel. Groen legt zich niet neer bij die gang van zaken. Voor Groen dienen vormen van vermogensfiscaliteit niet om een lagere vennootschapsbelasting te financieren. “Die hervorming moet budgetneutraal zijn. Een lagere, eenvoudigere vennootschapsbelasting moet er komen door te snoeien in aftrekposten en subsidies. Wel kan een vermogenswinstbelasting dienen om de begroting op orde te krijgen en de lasten op arbeid te verlagen”, zegt Calvo. Groen hekelt de houding van N-VA en Open VLD en moedigt CD&V aan om deze keer voet bij stuk te houden. Calvo doet een oproep aan de christendemocraten om samen met de oppositie aan één zeel te trekken voor fiscale rechtvaardigheid. “Zonder CD&V heeft de regering geen meerderheid in het parlement. Die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens moet er komen. Er is trouwens een breed draagvlak voor, zowel in het parlement als in de samenleving”, besluit de fractieleider van... Lees meer

Kristof Calvo is federaal fractieleider Ecolo-Groen. Met bijzondere aandacht voor energie, klimaat, fiscaliteit en economie.

29 jaar jong. In 2010 het jongste rechtstreeks verkozen parlementslid ooit. Voorheen drie jaar nationaal voorzitter Jong Groen.

Ook gemeenteraadslid in Mechelen en voorzitter mmMechelen Feest (De Zomer is van Mechelen en Maanrock).

Opgegroeid in Willebroek en nu één van de vele nieuwe Mechelaars.

Hart voor Barça, enfant terrible als jeugdvoetballer en nu op vervroegd voetbalpensioen.

Drinkt graag Orval, Maneblusser en Lucifer.