Niets doen is geen optie. Van Overtveldt zorgt met zijn uitspraken over de “aanslag die de ECB op de spaargelden pleegt” voor onzekerheid en wantrouwen. 
De minister moet vooral de hefbomen die hij zelf heeft benutten om te zorgen voor relance, hoop en perspectief.