(CC - foto Kate Dreyer)

De Kamercommissie Bedrijfsleven bereikte dinsdag een akkoord om samen een wetsvoorstel uit te werken om te komen tot vaderschapsverlof voor zelfstandigen. Dat is de conclusie na een nieuwe bespreking van het al eerder ingediende wetsvoorstel van Ecolo-Groen parlementsleden Gilles Van den Burre, Evita Willaert en Kristof Calvo. Samen met MR en CD&V, ook auteurs van een wettekst over vaderschapsverlof voor zelfstandigen, zullen ze een consensustekst maken, waarover de Kamer zich dus snel kan uitspreken.

Ecolo-Groen, auteur van het eerste ingediende wetsvoorstel over het thema, reageert tevreden op deze nieuwe ontwikkeling. Betaald vaderschapsverlof voor zelfstandigen is nu echt binnen handbereik. “Het is één van de dossiers waarvan we hopen dat het parlement ze in handen zou nemen. Dat is nu ook aan het gebeuren. Het zou goed nieuws zijn voor zelfstandige papa’s en het kan een voorbeeld zijn van hoe het parlement nog kan werken in deze periode van lopende zaken”, aldus Kristof Calvo, fractieleider Groen.

Ambitie is om de consensustekst te stemmen in de commissie van 12 februari. Van den Burre en Willaert beklemtonen dat ook zelfstandige papa’s zo’n periode echt verdienen. “Hopelijk kunnen we hier snel in de Kamer consensus rond vinden. De budgettaire inschatting valt ook erg mee dus dit zou moet lukken. We kijken dus uit naar het vervolg”, besluiten ze.