Mechelen is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Dat was mogelijk dankzij een unieke Mechelse aanpak. We investeerden veel in politie en nieuwe technologie, zetten uitdrukkelijk in op een integrale aanpak van preventie en politie en mobiliseerden zoveel mogelijk de burgers om mee te werken.

De volgende jaren blijft een veilig Mechelen de eerste prioriteit voor VLD-GROEN-M+.

Met vier sleutels en twaalf krachtlijnen willen we het veiligheidsbeleid verder versterken.

Op www.voormechelen.be kan je het volledige plan nalezen.