De lokale besturen van Groen! en Open VLD en
de onafhankelijke schepen Frank Nobels hebben beslist om met een open stadslijst
samen deel te nemen aan de Mechelse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2012.

Op die manier willen zij hun krachten bundelen in een
nieuw en ambitieus stadsproject dat verder bouwt op al het goede van de
afgelopen jaren, maar dat ook nieuwe kansen biedt en nieuwe wegen bewandelt voor
Mechelen en haar inwoners.

De stadslijst wil met haar positief
stadsproject de toon zetten in Mechelen en de weg wijzen voor de verdere uitbouw
van de stad. De lat ligt daarbij hoog: Mechelen als warm nest voor iedereen en
tevens gidsstad op ecologisch, sociaal, cultureel, economisch en democratisch
vlak. De lijst wil werken aan een stad waar economische ontwikkeling, culturele
emancipatie, bevolkingsgroei en duurzame groene keuzes hand in hand gaan.

Inhoudelijke krachtlijnen

De komende maanden
wordt dit stadsproject verder uitgewerkt en concreet ingevuld. In de koepeltekst “Positieve krachten
bundelen”
werden reeds een aantal krachtlijnen uiteengezet. De
stadsverfraaiing van Mechelen moet verder gezet worden met veel aandacht voor
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor elke Mechelaar.

Met een
gevarieerd cultuuraanbod en een netwerk van nieuwe parken moet de stad nog meer
gaan bruisen. Alle 82 000 inwoners tellen mee in Mechelen. Met verantwoordelijke
en solidaire burgers maken we werk van veilige en leefbare buurten. Mechelen
moet bovendien de eerste klimaatneutrale stad van Vlaanderen worden.

Ook
slimme en duurzame mobiliteit staat hoog op het prioriteitenlijstje. Om dit
alles mogelijk te maken moet de investeringspolitiek van de afgelopen jaren
verder gezet worden. Mechelen moet blijven verrassen en
vernieuwen.

Bundeling van positieve krachten

Burgemeester Bart Somers trekt de lijst. Federaal parlementslid Kristof
Calvo is de lijstduwer. Het is de uitdrukkelijke ambitie van de stadslijst om
rond haar stadsproject zoveel mogelijke positieve onafhankelijke mensen en
groepen samen te brengen.

“Met een dergelijke bundeling van positieve
krachten kunnen we een breed draagvlak opbouwen en werken aan gedeelde ambities
en inzichten. En dat is net waar een stad in al haar diversiteit nood aan heeft.
Met dit project willen we mensen samen brengen en ze verbinden met de stad. Het
is een uitgestoken hand naar elke Mechelaar om mee verantwoordelijkheid op te
nemen in onze stad”, aldus Somers en Calvo.