Sam Vandenberghe

Politiek opbouwwerker

Elke Van den Brandt

Ondervoorzitster

Veerle Vandenabeele

Voorzitster