De bevoegde Kamercommissie heeft nog geen groen licht gegeven voor de begroting voor de komende drie maanden. Bepaalde amendementen roepen nog vragen op en er is twijfel of er wel voldoende rekening gehouden wordt met de financiële impact van de coronacrisis.

De Kamercommissie Begroting debatteerde gisteren urenlang over de ‘begroting van voorlopige twaalfden’. Sinds de val van de regering eind 2018 kan het parlement geen volwaardige begroting meer goedkeuren. Daardoor moet het parlement om de paar maanden geld vrijgeven in een ‘noodbegroting’, waarmee de overheid haar uitgaven op korte termijn kan dekken. In principe mag er elke maand maar een twaalfde van het (vorige) jaarbudget uitgegeven worden, maar de regering maakt altijd aanpassingen, bijvoorbeeld voor indexeringen en dringende uitgaven, zoals bijvoorbeeld 15 miljoen extra voor de aankoop van mondmaskers.

Rekenen op oppositie

De stemming van de voorlopige twaalfden zou een administratieve kwestie moeten zijn, ware het niet dat de restregering geen meerderheid meer heeft. Premier Sophie Wilmès (MR) en co zijn dus afhankelijk van de linkse oppositie om nog geld te kunnen uitgeven, want N-VA steunt die begroting niet meer omdat de jobsdeal niet werd uitgevoerd en omdat er volgens hen te veel geld naar asielopvang gaat.

“Het is omdat groenen, socialisten en zelfs communisten constructief een begroting steunen die absoluut niet de onze is, dat ons land niet in lockdown gaat”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. “De Belgische Staat blijft draaien dankzij een Vlaamse minderheid.”

Extra geld

Maar nu we al meer dan een jaar in lopende zaken zitten, willen de linkse oppositiepartijen ook wel eens iets binnenhalen. En zo worden de voorlopige twaalfden dé manier om vooruitgang te boeken op de eigen prioriteiten. Als er een meerderheid is, kan de regering niet anders dan die extra uitgaven slikken, zoals toen de PVDA extra geld vroeg voor het zorgpersoneel.

Nu diende onder meer sp.a een amendement in om op jaarbasis 200 miljoen euro extra uit te trekken voor psychologische eerstelijnszorg en 100 miljoen euro voor meer blauw op straat en de bemanning van de noodcentrales. “Maar wij zijn wel eerst geld gaan zoeken om dat te financieren, om de begrotingsput niet nog dieper te maken”, aldus sp.a-Kamerlid Jan Bertels. De partij liet onlangs een amendement goedkeuren dat de farmasector zelf doet opdraaien voor de overschrijding van hun geneesmiddelenbudget. Gisteren wilde Open Vld dat nog terugdraaien, maar na contact met het kabinet-De Block bevestigde begrotingsminister David Clarinval (MR) dat het amendement overeind blijft en vandaag gestemd kan worden in de plenaire.

Btw op elektriciteit

Sp.a wil ook 250 miljoen vinden door de door het Grondwettelijk Hof vernietigde effectentaks “te herstellen” en de laatste fase van de verlaging van de vennootschapsbelasting voor multinationals te bevriezen. PVDA diende een amendement in om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6%, maar dat werd door de commissievoorzitter onontvankelijk verklaard.

Op vraag van verschillende fracties werd de stemming van de voorlopige twaalfden uiteindelijk uitgesteld naar maandag, zodat er tijd is om de technische haalbaarheid van de amendementen te onderzoeken. De linkse partijen engageerden zich er wel al toe om de begroting sowieso plenair te stemmen voor eind maart. Begrotingsminister David Clarinval (MR) kreeg ook de vraag of er budgettair voldoende rekening werd gehouden met de kosten die nog op ons afkomen als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld rond economische werkloosheid. Uiteindelijk werd afgesproken om een werkgroep op te richten die zich over de budgettaire impact van het virus moet buigen. Al moet ook die eerst nog eens goedgekeurd worden.