foto: IBZ

…slechts 4 procent van de gezinnen haalde jodium-tabletten in huis…

Met de update van het nucleair noodplan was een bredere verspreiding van jodiumtabletten één van de grote uitdagingen. In 2018 werden echter maar 215.337 doosjes afgehaald door individuele personen of gezinshoofden. Dat blijkt uit cijfers die Groen-fractieleider Kristof Calvo heeft opgevraagd bij minister voor Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), sinds kort bevoegd voor nucleaire veiligheid. 430.982 doosjes werden afgehaald door bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties. Dat veel gezinnen geen tabletten zijn gaan afhalen, maakt Groen bezorgd.

“Als je dat uitrekent over alle gezinnen, is dat slechts 4% van alle gezinnen. Dat is heel weinig. Het toont aan dat het nucleair noodplan eigenlijk niet goed werkt. Wij waren bij de bespreking van het noodplan voorstander van een echte verdeling over het hele grondgebied, net omdat te verwachten was dat veel mensen er geen zouden gaan halen. Die vrees blijkt nu dus terecht”, aldus Calvo.

Verwijzend naar aanbevelingen van Europese nucleaire toezichthouders (HERCA-WENRA) beval de Hoge Gezondheidsraad bij de opmaak van het nieuwe noodplan trouwens aan om de distributiestrategie van stabiel jodium uit te breiden tot 100 km. “De huidige strategie werkt onvoldoende. Ofwel steekt De Crem een serieuze tand bij qua bekendmaking, ofwel moet het plan helemaal omgegooid worden. Maar het gewoon zo laten is geen optie. De kans dat we ooit zo’n tabletten nodig zullen hebben is eerder klein, maar het is wel belangrijk dat de distributie goed gebeurt.”