foto: arafi (creative commons: s-a-by)Door een lek in het nucleaire gedeelte is de reactor van de kerncentrale Doel 1 opnieuw stilgelegd. Federaal fractieleider Kristof Calvo is bezorgd over dit nieuwe incident. “Opnieuw valt een kerncentrale onverwacht stil. Deze keer voor een incident in het nucleaire gedeelte van de centrale. Dit zoveelste incident is zorgwekkend. Groen vraagt snel duidelijkheid van het FANC en uitbater Engie. Minister Jan Jambon, bevoegd voor nucleaire veiligheid, moet Engie opvorderen om de situatie zo snel mogelijk uit te klaren. Wij verwachten ook zo snel mogelijk tekst en uitleg in het parlement.”

De problemen in de kerncentrales blijven aanslepen. Deze keer zelfs in het nucleaire gedeelte. ”Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum overschreden en zijn steeds minder zeker en veilig,” aldus Calvo. “Andermaal wordt bewezen dat kernenergie het probleem is en niet de oplossing. Zowel op vlak van bevoorradingszekerheid, als op vlak van veiligheid.”

Dat België records boekt op het vlak van onvoorziene pannes en defecten in kerncentrales toont in ieder geval de onbetrouwbaarheid van die kerncentrales aan. “Inzetten op dergelijke onbetrouwbare technologie om de energiebevoorrading in ons land te verzekeren blijft dus een slecht idee. Zeker omdat het geld dat geïnvesteerd wordt in het openhouden van die stokoude kerncentrales ondertussen niét kan worden uitgegeven aan investeringen in hernieuwbare, veilige energie”, aldus Calvo.