12 jan 2017

Windmolenparken op zee: "Geen oversubsidiering, ook niet van windmolens"Uit een onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat de twee nieuwe Belgische windmolenparken, Rentel en Norther, overgesubsidieerd worden. Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt dat er moet ingegrepen worden indien nodig. “Oversubsidiering kan niet, ook niet voor windmolens. De energiefactuur is al fors verhoogd door allerlei taksen en regeringsmaatregelen. Vermijdbare extra verhogingen van de factuur kunnen we dus missen als kiespijn.” Groen vraagt dat Minister Marghem (MR) de studie van de CREG, waarop VRT Nieuws zich baseert, openbaar maakt.

Gevolg van die oversubsidie is dat de energiefactuur opnieuw de lucht in zal gaan. “De consument wordt keer op keer geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Daar komt deze taks nog eens bovenop. Oversubsidiering is geen duurzaam energiebeleid.” Volgens Calvo is dit ook voor de sector zelf erg schadelijk. “De windmolenparken op zee zijn erg belangrijk: voor het klimaat, maar ook qua jobs en innovatie. Net daarom mag het draagvlak voor deze projecten niet onderuit gehaald worden door het oversubsidieren.”

Groen eist dat Minister Marghem de vertrouwelijke studie van de CREG voorlegt aan het parlement. “Zoals bij kernenergie eisen we ook in deze transparantie”, aldus Calvo. “De studie moet toegelicht en besproken worden in alle openheid in de Kamer, zodat kan bijgestuurd worden waar nodig.”

Uit een onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat de twee nieuwe Belgische windmolenparken, Rentel en Norther, overgesubsidieerd worden. Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt dat er moet ingegrepen worden indien nodig. “Oversubsidiering kan niet, ook niet voor windmolens. De energiefactuur is al fors verhoogd door allerlei taksen en regeringsmaatregelen. Vermijdbare extra verhogingen van de factuur kunnen we dus missen als kiespijn.” Groen vraagt dat Minister Marghem (MR) de studie van de CREG, waarop VRT Nieuws zich baseert, openbaar maakt.

Gevolg van die oversubsidie is dat de energiefactuur opnieuw de lucht in zal gaan. “De consument wordt keer op keer geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Daar komt deze taks nog eens bovenop. Oversubsidiering is geen duurzaam energiebeleid.” Volgens Calvo is dit ook voor de sector zelf erg schadelijk. “De windmolenparken op zee zijn erg belangrijk: voor het klimaat, maar ook qua jobs en innovatie. Net daarom mag het draagvlak voor deze projecten niet onderuit gehaald worden door het oversubsidieren.”

Groen eist dat Minister Marghem de vertrouwelijke studie van de CREG voorlegt aan het parlement. “Zoals bij kernenergie eisen we ook in deze transparantie”, aldus Calvo. “De studie moet toegelicht en besproken worden in alle openheid in de Kamer, zodat kan bijgestuurd worden waar nodig.”JYL4800px-Belwind.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.