24 nov 2010

Windenergiebeleid bestaat uit veel wind, maar weinig energie


Energieminister Paul Magnette (PS) heeft beslist om de zevende concessie voor windmolens in zee te halveren, zonder een alternatieve locatie aan te duiden. “Dit is het zoveelste bewijs dat de federale Regering faalt in haar beleid voor hernieuwbare energie. Het is hoog tijd om het getalm van minister Magnette en de federale regering achter ons te laten”, reageert Groen! Kamerlid Kristof Calvo. 

De federale regering heeft zich geëngageerd om 2000 megawatt (MW) aan offshore windenergie tegen 2010 te realiseren. Er zal echter hoogstens 350 MW aan offshore windenergie geïnstalleerd zijn. “Dat is amper 17 % van de doelstelling, in schoolse termen een dikke buis”, aldus Calvo en Ecolo-Groen!-fractieleider Olivier Deleuze.  

De federale overheid is bevoegd voor de windmolens in zee. Energieminister Magnette loopt echter hopeloos achter met de realisatie daarvan. In de Noordzee is een duidelijke zone afgebakend waar windmolenparken kunnen komen. De procedure voor de toekenning van de zevende en dus laatste concessie, die boven de Blighbank-zone ligt, werd eerder geschorst na klachten van de scheepvaartsector. Minister Magnette wil die 7de concessie nu halveren van 59 km2 tot 31 km2. Het verlies zou elders gecompenseerd worden, maar de Minister gaf nog niet aan op welke plaats. 

Kristof Calvo, Kamerlid Groen!: “Als de minister de 7de concessie halveert, dan moet hij onmiddellijk werk maken van de compensatie. Het wordt ook hoog tijd dat de domeinconcessie toegekend wordt. We zouden eigenlijk al volop werk moeten maken van een tweede zone voor windmolens in de Noordzee om 3800 MW tegen 2030 haalbaar te maken.” 

Groen! en Ecolo vragen ook dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een “stopcontact op zee” en investeringen in het transmissienet. De CREG gaf recent nog het ontwerpplan van Elia een dikke onvoldoende op de planning. “Het windenergie-beleid van de federale regering bestaat uit veel wind, maar weinig energie,” besluiten de groenen.


Energieminister Paul Magnette (PS) heeft beslist om de zevende concessie voor windmolens in zee te halveren, zonder een alternatieve locatie aan te duiden. “Dit is het zoveelste bewijs dat de federale Regering faalt in haar beleid voor hernieuwbare energie. Het is hoog tijd om het getalm van minister Magnette en de federale regering achter ons te laten”, reageert Groen! Kamerlid Kristof Calvo. 

De federale regering heeft zich geëngageerd om 2000 megawatt (MW) aan offshore windenergie tegen 2010 te realiseren. Er zal echter hoogstens 350 MW aan offshore windenergie geïnstalleerd zijn. “Dat is amper 17 % van de doelstelling, in schoolse termen een dikke buis”, aldus Calvo en Ecolo-Groen!-fractieleider Olivier Deleuze.  

De federale overheid is bevoegd voor de windmolens in zee. Energieminister Magnette loopt echter hopeloos achter met de realisatie daarvan. In de Noordzee is een duidelijke zone afgebakend waar windmolenparken kunnen komen. De procedure voor de toekenning van de zevende en dus laatste concessie, die boven de Blighbank-zone ligt, werd eerder geschorst na klachten van de scheepvaartsector. Minister Magnette wil die 7de concessie nu halveren van 59 km2 tot 31 km2. Het verlies zou elders gecompenseerd worden, maar de Minister gaf nog niet aan op welke plaats. 

Kristof Calvo, Kamerlid Groen!: “Als de minister de 7de concessie halveert, dan moet hij onmiddellijk werk maken van de compensatie. Het wordt ook hoog tijd dat de domeinconcessie toegekend wordt. We zouden eigenlijk al volop werk moeten maken van een tweede zone voor windmolens in de Noordzee om 3800 MW tegen 2030 haalbaar te maken.” 

Groen! en Ecolo vragen ook dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een “stopcontact op zee” en investeringen in het transmissienet. De CREG gaf recent nog het ontwerpplan van Elia een dikke onvoldoende op de planning. “Het windenergie-beleid van de federale regering bestaat uit veel wind, maar weinig energie,” besluiten de groenen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.