08 jun 2016

Wil Johan Van Overtveldt begrotingsinspanning opnieuw bij gewone mensen leggen?Ecolo-Groen reageert verbaasd op de verklaringen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vanuit New York over de speculatietaks en de mogelijke vermogenswinstbelasting. “De minister begraaft de facto de speculatietaks en roept allerlei excuses in om vooral geen vermogenswinstbelasting in te voeren. In feite zegt hij dus nu al dat de regering bij de volgende begroting opnieuw gaat aankloppen bij de gewone mensen”, aldus Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen stelt voor om de speculatietaks inderdaad te herbekijken, maar niet te begraven.

Ecolo-Groen deelt een aantal bezorgdheden over de speculatietaks. “De speculatietaks in huidige vorm mist voor een groot stuk zijn doel. Professionele grote beleggers ontsnappen aan de maatregel, terwijl de kleine belegger wel wordt aangesproken. We willen die speculatietaks niet zomaar begraven, maar wel eerlijker maken, zodat de bedrijven die aan ‘flitstrading’ doen worden geviseerd”, aldus Calvo.

Intussen heeft het Rekenhof forse kritiek gegeven op het fiscale luik van de begrotingsaanpassing en blijkt dat Johan Van Overtveldt de afgelopen maanden nog maar weinig heeft ondernomen rond de Panama Papers. “Van Overtveldt zit schijnbaar nog in de modus van columnist. Hij observeert en bekritiseert. Als minister van Financiën kan net hij de fiscaliteit hertekenen naar een eerlijker en rechtvaardiger model. Er is werk aan de winkel voor hem.”

Meer algemeen is het standpunt van de N-VA rond een vermogenswinstbelasting moeilijk te volgen. “Er komen signalen van onder meer Siegfried Bracke en Bart De Wever dat men openstaat voor een vermogenswinstbelasting. En dan komt diezelfde N-VA bij monde van de minister van Financiën nu met een hele reeks tegenargumenten. Tijd dat N-VA stopt met flipfloppen”, besluit Calvo.

Ecolo-Groen reageert verbaasd op de verklaringen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vanuit New York over de speculatietaks en de mogelijke vermogenswinstbelasting. “De minister begraaft de facto de speculatietaks en roept allerlei excuses in om vooral geen vermogenswinstbelasting in te voeren. In feite zegt hij dus nu al dat de regering bij de volgende begroting opnieuw gaat aankloppen bij de gewone mensen”, aldus Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen stelt voor om de speculatietaks inderdaad te herbekijken, maar niet te begraven.

Ecolo-Groen deelt een aantal bezorgdheden over de speculatietaks. “De speculatietaks in huidige vorm mist voor een groot stuk zijn doel. Professionele grote beleggers ontsnappen aan de maatregel, terwijl de kleine belegger wel wordt aangesproken. We willen die speculatietaks niet zomaar begraven, maar wel eerlijker maken, zodat de bedrijven die aan ‘flitstrading’ doen worden geviseerd”, aldus Calvo.

Intussen heeft het Rekenhof forse kritiek gegeven op het fiscale luik van de begrotingsaanpassing en blijkt dat Johan Van Overtveldt de afgelopen maanden nog maar weinig heeft ondernomen rond de Panama Papers. “Van Overtveldt zit schijnbaar nog in de modus van columnist. Hij observeert en bekritiseert. Als minister van Financiën kan net hij de fiscaliteit hertekenen naar een eerlijker en rechtvaardiger model. Er is werk aan de winkel voor hem.”

Meer algemeen is het standpunt van de N-VA rond een vermogenswinstbelasting moeilijk te volgen. “Er komen signalen van onder meer Siegfried Bracke en Bart De Wever dat men openstaat voor een vermogenswinstbelasting. En dan komt diezelfde N-VA bij monde van de minister van Financiën nu met een hele reeks tegenargumenten. Tijd dat N-VA stopt met flipfloppen”, besluit Calvo.s1aPjohan-van-overtveldt-EUCE.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.