11 jul 2013

Wereldwijd historisch dieptepunt nucleaire sector

In 2012 daalde het aandeel van de nucleaire sector in de wereldwijde elektriciteitsproductie met 7%. Dit volgt op een eerdere daling met 4% in 2011. In 1993 bedroeg het mondiale aandeel van kernenergie in de energiemix nog 17%, om sindsdien stelselmatig te dalen (met kleine piek in 2006) naar 10,4% nu. Dat zijn enkele resultaten van het vandaag in het Europees voorgesteld 'World Nuclear Industry Status Report' . "In de hele wereld heeft men door dat de zogenaamde nucleaire renaissance een fabeltje is, behalve in China en... België," stellen groene parlementsleden Bart Staes en Kristof Calvo in een reactie op het rapport.

Het 140 pagina's tellende 'World Nuclear Industry Status Report' werd geschreven door zes experts (uit Frankrijk, Japan en Groot-Brittannië) onder leiding van expert Mycle Schneider. De studie werd mede gesponsord door de Europese groenen en de Heinrich-Böll Foundation US.

Europees parlementslid Staes: "Dit is een rapport dat is gebaseerd op feiten en analyse van de internationale status van de nucleaire sector. Die laat zien dat die sector steeds minder significant is geworden. Dat geldt niet voor alleen voor Japan, maar voor zestien landen waaronder de grote industrielanden als Duitsland en de VS. Ook de financiële sector erkent dit, want commerciële banken en investeringsbanken als de Wereldbank vinden geld stoppen in nieuwe centrales te risicovol omdat kerncentrales bouwen een heel erg duur en langdradig proces is."

De kosten voor nucleaire elektriciteit zijn het laatste decennium gestegen van ongeveer 1000 tot 7000 dollar per geproduceerde kW. Dit terwijl de kosten voor hernieuwbare energie in dezelfde periode fors zijn gedaald.

"Het enige land dat nog volop inzet op nieuwe centrales is China (28 in aanbouw), maar zelfs daar liggen de investeringen in hernieuwbare energie 5 keer hoger. Wereldwijd bedroegen de investeringen in hernieuwbare 268 miljard dollar, een lichte daling in vergelijking met 2011 (300 miljard dollar), door de economische crisis. Maar in 2012 produceerden China, Duitsland, India en Japan meer energie uit hernieuwbare bronnen dan via kernenergie, " aldus Staes.

Peter Bradford, voormalig lid van de US Nuclear Regulatory Commission (NRC) schrijft in het voorwoord: "Dit rapport toont aan de hand van tal van details de werkelijke en pijnlijke situatie en verwezenlijkingen van kernenergie in de hele wereld."

Het rapport wijst ook op de snelle veroudering van het arsenaal kerncentrales: bijna de helft van alle centrales zijn op zijn minst 30 jaar oud. Calvo: "Dit toont aan dat kernenergie een oude, bijna fossiele energievorm begint is geworden. Wie rijdt er nog rond in een auto van 30 jaar oud?"

Calvo: "Het laatste anderhalf jaar sloten twee maal zoveel reactoren als er nieuwe open gingen. En het oplappen van oude centrales zoals men in België doet, zal de kostprijs van deze dure energiebron alleen maar verder doen oplopen. In de Verenigde Staten van Amerika raakte een volledig opgeknapte oude centrale niet verkocht. Dat zegt iets over het economische klimaat waarin de nucleaire sector zich bevindt."

Calvo zegt in relatie tot de nucleaire interest betalingen van de kerncentrales op Belgisch grondgebied: "Wil men in de Belgische politiek eigenlijk wel weten dat EDF in Frankrijk met ruim 40 miljard euro zeer zwaar in de schulden zit? Dat zelfs de productie van nucleaire elektriciteit de kosten voor EDF niet meer covert? En dan hebben we het nog niet over de ontmantelings- en bergingskosten. De aandelenkoers van EDF heeft dan ook 85% van zijn waarde verloren, hetgeen iets zegt over hoe financiële markten de economische situatie van de nucleaire sector beoordelen."

Calvo: "De voorziene sluiting in Frankrijk van 24 kerncentrales, zoals werd overeengekomen door de Franse groenen en socialisten, en opnieuw ter tafel ligt in het najaar, zou wel eens een 'game changer' kunnen zijn. De politiek moet zoals in Duitsland het klimaat scheppen voor investeringen in duurzame energie."In 2012 daalde het aandeel van de nucleaire sector in de wereldwijde elektriciteitsproductie met 7%. Dit volgt op een eerdere daling met 4% in 2011. In 1993 bedroeg het mondiale aandeel van kernenergie in de energiemix nog 17%, om sindsdien stelselmatig te dalen (met kleine piek in 2006) naar 10,4% nu. Dat zijn enkele resultaten van het vandaag in het Europees voorgesteld 'World Nuclear Industry Status Report' . "In de hele wereld heeft men door dat de zogenaamde nucleaire renaissance een fabeltje is, behalve in China en... België," stellen groene parlementsleden Bart Staes en Kristof Calvo in een reactie op het rapport.

Het 140 pagina's tellende 'World Nuclear Industry Status Report' werd geschreven door zes experts (uit Frankrijk, Japan en Groot-Brittannië) onder leiding van expert Mycle Schneider. De studie werd mede gesponsord door de Europese groenen en de Heinrich-Böll Foundation US.

Europees parlementslid Staes: "Dit is een rapport dat is gebaseerd op feiten en analyse van de internationale status van de nucleaire sector. Die laat zien dat die sector steeds minder significant is geworden. Dat geldt niet voor alleen voor Japan, maar voor zestien landen waaronder de grote industrielanden als Duitsland en de VS. Ook de financiële sector erkent dit, want commerciële banken en investeringsbanken als de Wereldbank vinden geld stoppen in nieuwe centrales te risicovol omdat kerncentrales bouwen een heel erg duur en langdradig proces is."

De kosten voor nucleaire elektriciteit zijn het laatste decennium gestegen van ongeveer 1000 tot 7000 dollar per geproduceerde kW. Dit terwijl de kosten voor hernieuwbare energie in dezelfde periode fors zijn gedaald.

"Het enige land dat nog volop inzet op nieuwe centrales is China (28 in aanbouw), maar zelfs daar liggen de investeringen in hernieuwbare energie 5 keer hoger. Wereldwijd bedroegen de investeringen in hernieuwbare 268 miljard dollar, een lichte daling in vergelijking met 2011 (300 miljard dollar), door de economische crisis. Maar in 2012 produceerden China, Duitsland, India en Japan meer energie uit hernieuwbare bronnen dan via kernenergie, " aldus Staes.

Peter Bradford, voormalig lid van de US Nuclear Regulatory Commission (NRC) schrijft in het voorwoord: "Dit rapport toont aan de hand van tal van details de werkelijke en pijnlijke situatie en verwezenlijkingen van kernenergie in de hele wereld."

Het rapport wijst ook op de snelle veroudering van het arsenaal kerncentrales: bijna de helft van alle centrales zijn op zijn minst 30 jaar oud. Calvo: "Dit toont aan dat kernenergie een oude, bijna fossiele energievorm begint is geworden. Wie rijdt er nog rond in een auto van 30 jaar oud?"

Calvo: "Het laatste anderhalf jaar sloten twee maal zoveel reactoren als er nieuwe open gingen. En het oplappen van oude centrales zoals men in België doet, zal de kostprijs van deze dure energiebron alleen maar verder doen oplopen. In de Verenigde Staten van Amerika raakte een volledig opgeknapte oude centrale niet verkocht. Dat zegt iets over het economische klimaat waarin de nucleaire sector zich bevindt."

Calvo zegt in relatie tot de nucleaire interest betalingen van de kerncentrales op Belgisch grondgebied: "Wil men in de Belgische politiek eigenlijk wel weten dat EDF in Frankrijk met ruim 40 miljard euro zeer zwaar in de schulden zit? Dat zelfs de productie van nucleaire elektriciteit de kosten voor EDF niet meer covert? En dan hebben we het nog niet over de ontmantelings- en bergingskosten. De aandelenkoers van EDF heeft dan ook 85% van zijn waarde verloren, hetgeen iets zegt over hoe financiële markten de economische situatie van de nucleaire sector beoordelen."

Calvo: "De voorziene sluiting in Frankrijk van 24 kerncentrales, zoals werd overeengekomen door de Franse groenen en socialisten, en opnieuw ter tafel ligt in het najaar, zou wel eens een 'game changer' kunnen zijn. De politiek moet zoals in Duitsland het klimaat scheppen voor investeringen in duurzame energie."

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.