18 mrt 2014

Wachtuitkeringen: "Verlenging wachttijd onmiddellijk terugschroeven"

Vandaag trekken de OCMW’s opnieuw aan de alarmbel. Steeds meer jongeren moeten aankloppen voor een leefloon. Oorzaak is de beslissing van de regering Di Rupo om werkloze schoolverlaters 3 maanden extra te doen wachten op een uitkering. Groen wil de maatregel terugdraaien.

CD&V, Open VLD en sp.a duwen jongeren de armoede in. Vanzelfsprekend moeten we jongeren vooral aan een job proberen te helpen. Maar door bewust armoede te creëren krijg je geen extra jobs. Het is tijd voor een sorry ten aanzien van al die jongeren. De maatregel moet worden teruggeschroefd”, reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo, het jongste parlementslid.

Groen vraagt dat de maatregel op korte termijn grondig wordt geëvalueerd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. “Voor de tweede keer op minder dan een week tijd komt een duidelijk signaal uit het veld. De hervorming van de wachtuitkering levert geen extra jobs op, duwt jongeren in de armoede en zadelt lokale besturen op met extra kosten. En het activeert niet: een werkloze die moet knokken om de eindjes aan elkaar te knopen, is vaak niet in staat om goed te solliciteren of een opleiding te volgen.”, legt Calvo uit. 

Groen hekelt dat minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) weinig inspanningen leverde om jongeren aan een kwaliteitsvolle job te helpen. “De aangekondigde 10.000 stageplaatsen voor jongeren geraken absoluut niet ingevuld. Nog geen 700 plaatsen zijn gerealiseerd. Ook de werkcheque was niet meer dan aankondigingspolitiek”, analyseert Calvo. 

Groen wil meer ingrijpende maatregelen. Jobs voor jongeren creëren we met een lastenverschuiving en lagere lasten op instapbanen. Een vacatureplan, dat werkgevers ondersteunt bij openstaande vacatures, brengt die banen ook bij jongeren. Elke jongere moet na 4 maand zonder job in een stage of opleiding kunnen zitten, of aan de slag kunnen zijn. Meer stages tijdens en na de onderwijsloopbaan realiseren we door per 50 werknemers 1 stageplaats te voorzien.

Vandaag trekken de OCMW’s opnieuw aan de alarmbel. Steeds meer jongeren moeten aankloppen voor een leefloon. Oorzaak is de beslissing van de regering Di Rupo om werkloze schoolverlaters 3 maanden extra te doen wachten op een uitkering. Groen wil de maatregel terugdraaien.

CD&V, Open VLD en sp.a duwen jongeren de armoede in. Vanzelfsprekend moeten we jongeren vooral aan een job proberen te helpen. Maar door bewust armoede te creëren krijg je geen extra jobs. Het is tijd voor een sorry ten aanzien van al die jongeren. De maatregel moet worden teruggeschroefd”, reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo, het jongste parlementslid.

Groen vraagt dat de maatregel op korte termijn grondig wordt geëvalueerd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. “Voor de tweede keer op minder dan een week tijd komt een duidelijk signaal uit het veld. De hervorming van de wachtuitkering levert geen extra jobs op, duwt jongeren in de armoede en zadelt lokale besturen op met extra kosten. En het activeert niet: een werkloze die moet knokken om de eindjes aan elkaar te knopen, is vaak niet in staat om goed te solliciteren of een opleiding te volgen.”, legt Calvo uit. 

Groen hekelt dat minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) weinig inspanningen leverde om jongeren aan een kwaliteitsvolle job te helpen. “De aangekondigde 10.000 stageplaatsen voor jongeren geraken absoluut niet ingevuld. Nog geen 700 plaatsen zijn gerealiseerd. Ook de werkcheque was niet meer dan aankondigingspolitiek”, analyseert Calvo. 

Groen wil meer ingrijpende maatregelen. Jobs voor jongeren creëren we met een lastenverschuiving en lagere lasten op instapbanen. Een vacatureplan, dat werkgevers ondersteunt bij openstaande vacatures, brengt die banen ook bij jongeren. Elke jongere moet na 4 maand zonder job in een stage of opleiding kunnen zitten, of aan de slag kunnen zijn. Meer stages tijdens en na de onderwijsloopbaan realiseren we door per 50 werknemers 1 stageplaats te voorzien.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.