31 jan 2015

Voor duurzame sociale vrede is meer nodig

Groen verwelkomt uiteraard dat er stappen worden vooruit gezet inzake loonvorming en uitkeringen. Maar dat is volgens de partij niet voldoende. “We zijn verheugd dat er een basis ligt voor een deelakkoord met de meeste sociale partners over lonen en uitkeringen. We zijn blij dat de aanhoudende druk van maatschappelijk protest enigszins geloond heeft. Maar voor duurzame sociale vrede is meer nodig. Het regeerakkoord en de begroting zijn nog altijd even onevenwichtig,” aldus Meyrem Almaci, voorzitter Groen, en Kristof Calvo, federaal fractieleider.

Groen waarschuwt dat de sociale vrede hiermee nog niet gegarandeerd is. Almaci: “Een deelakkoord met een deel van de sociale partners is nog geen sociale vrede. Een beperkte verhoging van de lonen en de uitkeringen is nog geen sociaal beleid. Dit beperkte akkoord vormt geen compensatie voor de indexsprong, de drastische besparingen in de sociale zekerheid en de andere facturen die de Vlaamse en federale regering aan de gezinnen presenteert. De kern van het protest was onrechtvaardigheid. Het akkoord van acht neemt die onrechtvaardigheid niet weg.”

Groen roept de federale regering op om verder te gaan. “Als de regering sociale vrede wil, zijn de belangrijkste hefbomen daartoe heel duidelijk: het schrappen van de indexsprong en duidelijke garanties op een tax shift. Enkel met een ernstige tax shift zal deze regering een duurzame sociale vrede kunnen creëren, en dat is in het belang van iedereen. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens kunnen we overgaan tot een verlaging van de lasten op arbeid van minstens 3 miljard euro,” besluit Calvo.

Groen verwelkomt uiteraard dat er stappen worden vooruit gezet inzake loonvorming en uitkeringen. Maar dat is volgens de partij niet voldoende. “We zijn verheugd dat er een basis ligt voor een deelakkoord met de meeste sociale partners over lonen en uitkeringen. We zijn blij dat de aanhoudende druk van maatschappelijk protest enigszins geloond heeft. Maar voor duurzame sociale vrede is meer nodig. Het regeerakkoord en de begroting zijn nog altijd even onevenwichtig,” aldus Meyrem Almaci, voorzitter Groen, en Kristof Calvo, federaal fractieleider.

Groen waarschuwt dat de sociale vrede hiermee nog niet gegarandeerd is. Almaci: “Een deelakkoord met een deel van de sociale partners is nog geen sociale vrede. Een beperkte verhoging van de lonen en de uitkeringen is nog geen sociaal beleid. Dit beperkte akkoord vormt geen compensatie voor de indexsprong, de drastische besparingen in de sociale zekerheid en de andere facturen die de Vlaamse en federale regering aan de gezinnen presenteert. De kern van het protest was onrechtvaardigheid. Het akkoord van acht neemt die onrechtvaardigheid niet weg.”

Groen roept de federale regering op om verder te gaan. “Als de regering sociale vrede wil, zijn de belangrijkste hefbomen daartoe heel duidelijk: het schrappen van de indexsprong en duidelijke garanties op een tax shift. Enkel met een ernstige tax shift zal deze regering een duurzame sociale vrede kunnen creëren, en dat is in het belang van iedereen. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens kunnen we overgaan tot een verlaging van de lasten op arbeid van minstens 3 miljard euro,” besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.