18 mrt 2011

Voldoende vervangcapaciteit voor Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 tegen 2015


De bevoorradingszekerheid qua elektriciteit is verzekerd, ook als we in 2015 de eerste kerncentrales sluiten. Dat blijkt uit een analyse van investeringen die Groen! en Ecolo vandaag hebben voorgesteld. “Er zal in 2015 ruim voldoende nieuwe capaciteit zijn om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, de drie oudste, minst veilige en kleinste reactoren, te sluiten”, stellen Kamerleden Olivier Deleuze (Ecolo) en Kristof Calvo (Groen!) vast. 

De drie reactoren zijn samen goed voor 14 129 Gwh stroomproductie per jaar. De alternatieve investeringen, voornamelijk windmolenparken, gascentrales en biomassa-installaties, zouden een jaarlijks elektriciteitsproductie betekenen van meer dan 23 039 GWh, bijna 63% meer elektriciteitsproductie dan de 3 oudste kerncentrales. 

“Ondanks de onzekerheid over de wet op de kernuitstap, zullen er dus voldoende alternatieven zijn om de oudste drie reactoren te sluiten in 2015. De bijkomende gerealiseerde en geplande elektriciteitsproductie volstaat om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 te vervangen”, zegt Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

Voor de analyse baseerden Groen! en Ecolo zich op de jaarverslagen van de CREG, publicaties van Elia, vergunningen van regionale of federale overheden en de informatie van de projectontwikkelaars zelf. “De inschatting van de nieuwe capaciteit is bewust erg conservatief voor het geval er investeringen wegvallen. Zo worden aangekondigde projecten niet opgenomen. Ook de verwachte stijging van de elektriciteitsvraag zal geen probleem vormen”, zegt Calvo. 

Voor 2015 is de vervanging voor de drie oudste kerncentrales dus verzekerd. “Laten we dit niet te grabbel gooien door de onduidelijkheid over de kernuitstap te bestendigen. Vooruit kijken is de boodschap. De uitdaging is om onze energie-efficiëntie verder te verhogen en om voldoende bijkomende investeringen mogelijk te maken om ook een andere energievoorziening in 2025 te garanderen”, besluit Calvo.

Deleuze en Calvo zullen de simulatie per brief bezorgen aan Energieminister Magnette en de CREG.


De bevoorradingszekerheid qua elektriciteit is verzekerd, ook als we in 2015 de eerste kerncentrales sluiten. Dat blijkt uit een analyse van investeringen die Groen! en Ecolo vandaag hebben voorgesteld. “Er zal in 2015 ruim voldoende nieuwe capaciteit zijn om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, de drie oudste, minst veilige en kleinste reactoren, te sluiten”, stellen Kamerleden Olivier Deleuze (Ecolo) en Kristof Calvo (Groen!) vast. 

De drie reactoren zijn samen goed voor 14 129 Gwh stroomproductie per jaar. De alternatieve investeringen, voornamelijk windmolenparken, gascentrales en biomassa-installaties, zouden een jaarlijks elektriciteitsproductie betekenen van meer dan 23 039 GWh, bijna 63% meer elektriciteitsproductie dan de 3 oudste kerncentrales. 

“Ondanks de onzekerheid over de wet op de kernuitstap, zullen er dus voldoende alternatieven zijn om de oudste drie reactoren te sluiten in 2015. De bijkomende gerealiseerde en geplande elektriciteitsproductie volstaat om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 te vervangen”, zegt Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

Voor de analyse baseerden Groen! en Ecolo zich op de jaarverslagen van de CREG, publicaties van Elia, vergunningen van regionale of federale overheden en de informatie van de projectontwikkelaars zelf. “De inschatting van de nieuwe capaciteit is bewust erg conservatief voor het geval er investeringen wegvallen. Zo worden aangekondigde projecten niet opgenomen. Ook de verwachte stijging van de elektriciteitsvraag zal geen probleem vormen”, zegt Calvo. 

Voor 2015 is de vervanging voor de drie oudste kerncentrales dus verzekerd. “Laten we dit niet te grabbel gooien door de onduidelijkheid over de kernuitstap te bestendigen. Vooruit kijken is de boodschap. De uitdaging is om onze energie-efficiëntie verder te verhogen en om voldoende bijkomende investeringen mogelijk te maken om ook een andere energievoorziening in 2025 te garanderen”, besluit Calvo.

Deleuze en Calvo zullen de simulatie per brief bezorgen aan Energieminister Magnette en de CREG.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.