25 apr 2016

Vernietigende audit maakt duidelijk: politieke beïnvloeding bedreiging voor onafhankelijkheid FANCBij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn ernstige disfuncties. Het directiecomité is verdeeld en de communicatie verloopt meer dan stroef. Door stakeholders en eigen medewerkers rijzen vragen over de onafhankelijkheid van het FANC. In het bijzonder bij de dossiers rond kerncentrales is er steeds meer politieke beïnvloeding. Dat blijkt uit een audit, waar Groen de hand op kon leggen.

Volgens Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, is deze audit vernietigend. “Nog maar vorige week na de Duitse kritiek over de scheurtjesreactoren zwaaide de federale regering met de onafhankelijkheid. Vandaag lezen we zwart op wit in een audit dat die onafhankelijk op de helling staat. De audit is vrij vernietigend en vraagt om dringende maatregelen om de werking van het FANC te verbeteren. Dit is uiteraard huiswerk voor het FANC, maar ook voor voogdijminister Jan Jambon. Hij engageert zich veel te weinig voor de nucleaire veiligheid van onze burgers en bedrijven”.

In de audit lezen we o.a:

"Er heerst een indruk dat de onafhankelijkheid van het Agentschap vis-à-vis de politieke en economische wereld geleidelijk vermindert. Deze indruk roept vragen op bij de medewerkers die zich afvragen of er wel degelijk altijd rekening wordt gehouden met hun werk en hun aanbevelingen, en of de directie niet onder druk gezet wordt om bepaalde compromissen te sluiten (deze opmerking geldt vooral voor de dossiers die betrekking hebben op de kerncentrales).


"Hoewel absoluut niemand de expertise van het FANC in twijfel trekt, wordt het Agentschap toch niet erkend als een grote autoriteit met coherente acties die erin slaagt zich in het institutionele landschap van België te positioneren en duidelijk aan te geven welke richting het uitgaat. De onafhankelijkheid van het Agentschap wordt in vraag gesteld: het FANC lijkt zwak en gevoelig aan politieke en economische invloed. Deze indruk die het Agentschap aan de buitenwereld geeft, komt dus overeen met het gevoel dat bepaalde interne medewerkers ook hebben.


Ecolo-Groen dringt aan op een snelle zitting van de subcommissie Nucleaire Veiligheid met het FANC en Jan Jambon.

Bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn ernstige disfuncties. Het directiecomité is verdeeld en de communicatie verloopt meer dan stroef. Door stakeholders en eigen medewerkers rijzen vragen over de onafhankelijkheid van het FANC. In het bijzonder bij de dossiers rond kerncentrales is er steeds meer politieke beïnvloeding. Dat blijkt uit een audit, waar Groen de hand op kon leggen.

Volgens Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, is deze audit vernietigend. “Nog maar vorige week na de Duitse kritiek over de scheurtjesreactoren zwaaide de federale regering met de onafhankelijkheid. Vandaag lezen we zwart op wit in een audit dat die onafhankelijk op de helling staat. De audit is vrij vernietigend en vraagt om dringende maatregelen om de werking van het FANC te verbeteren. Dit is uiteraard huiswerk voor het FANC, maar ook voor voogdijminister Jan Jambon. Hij engageert zich veel te weinig voor de nucleaire veiligheid van onze burgers en bedrijven”.

In de audit lezen we o.a:

"Er heerst een indruk dat de onafhankelijkheid van het Agentschap vis-à-vis de politieke en economische wereld geleidelijk vermindert. Deze indruk roept vragen op bij de medewerkers die zich afvragen of er wel degelijk altijd rekening wordt gehouden met hun werk en hun aanbevelingen, en of de directie niet onder druk gezet wordt om bepaalde compromissen te sluiten (deze opmerking geldt vooral voor de dossiers die betrekking hebben op de kerncentrales).


"Hoewel absoluut niemand de expertise van het FANC in twijfel trekt, wordt het Agentschap toch niet erkend als een grote autoriteit met coherente acties die erin slaagt zich in het institutionele landschap van België te positioneren en duidelijk aan te geven welke richting het uitgaat. De onafhankelijkheid van het Agentschap wordt in vraag gesteld: het FANC lijkt zwak en gevoelig aan politieke en economische invloed. Deze indruk die het Agentschap aan de buitenwereld geeft, komt dus overeen met het gevoel dat bepaalde interne medewerkers ook hebben.


Ecolo-Groen dringt aan op een snelle zitting van de subcommissie Nucleaire Veiligheid met het FANC en Jan Jambon.jXifjan-jambon-CC-interpol.png

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.