28 nov 2011

Uitspraak Eternit grote stap voorwaarts

Groen! en Ecolo reageren verheugd op de uitspraak op de uitspraak van de Brusselse rechtbank in de zaak Jonckheere vs. Eternit. Met de veroordeling van Eternit komt er eindelijk erkenning voor de slachtoffers van asbest in België. Deze grote stap voorwaarts moet nu zo snel mogelijk vervolg krijgen. Daarom hebben de Kamerleden Kristof Calvo en Muriel Gerkens een wetsvoorstel ingediend om het reeds bestaande Asbestfonds te versterken, uit te breiden en mede door de verantwoordelijke bedrijven te laten financieren.

 In december 2006 werd door de toenmalige programmawet het zogenaamde “Asbestfonds” opgericht. Dat fonds moet de slachtoffers van asbest vergoeden. De tekst van die programmawet baseerde zich grotendeels op een wetsvoorstel van Muriel Gerkens (Ecolo) dat zij samen met de andere democratische Franstalige en Vlaamse partijen in juli 2006 had ingediend. De creatie van dat fonds was een grote stap vooruit, maar het werk is nog niet af. Om het fonds te versterken, hebben Kamerleden Muriel Gerkens en Kristof Calvo (Groen!) een nieuw wetsvoorstel ingediend.

1. Uitbreiding financiering met privé partners
Het huidige fonds wordt enkel door publieke middelen gefinancierd. Nog steeds wordt asbest geproduceerd en gebruikt in landen waar dit nog niet verboden is. En dat terwijl de gevaren genoeg gekend zijn. Het groene wetsvoorstel voorziet in een verplichte bijdrage van de producenten en installateurs van asbest. En dit voor 0.01% van de loonmassa. 

2. Mogelijkheid om naar justitie te gaan
Volgens de huidige wet kan een slachtoffer dat gebruik maakt van het Asbestfonds nadien niet meer naar het gerecht stappen. Dat lijkt ons onbillijk. We voorzien deze mogelijkheid. Indien het slachtoffer de zaak wint en de producent schadevergoedingen moet betalen, wordt het fonds automatisch terugbetaald. Een werkgever die veroordeeld wordt, zal ook een grotere bijdrage aan het asbestfonds moeten leveren. Hij zal een extra bijdrage van 1% van de loonmassa aan het asbestfonds moeten betalen en dat voor onbepaalde tijd.

3. Erkenning van longkanker als asbestziekte
Momenteel vallen enkel mesotheliomie en asbestose onder de ziektes die recht geven op een vergoeding van het asbestfonds. Nochtans wordt ook longkanker veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Het groene voorstel brengt daar verandering in als de aanwezigheid van asbestvezels in de longen wordt vastgesteld. 

4. Verlenging van aanvraagperiode
Ziekten ten gevolge van blootstelling aan asbest manifesteren zich soms pas na vele jaren. Hierdoor is de huidige periode van 20 jaar waarbinnen je een aanvraag tot schadevergoeding kan instellen te kort. Met dit nieuwe voorstel wordt die opgetrokken naar 50 jaar.

5. Onderscheid werknemers en omgevingsslachtoffers wegwerken
Er bestaat een ongewilde discriminatie tussen slachtoffers die als werknemer blootgesteld werden aan asbest en mensen die slachtoffer werden ten gevolge van omgevingsfactoren. Voor de eerste categorie worden immers ook de medische kosten vergoed die niet onder de ziekenkas vallen, terwijl dat voor de tweede categorie niet het geval is. Met het nieuwe voorstel zal het Asbestfonds deze kosten op zich nemen om zo de discriminatie weg te werken.

Groen! en Ecolo reageren verheugd op de uitspraak op de uitspraak van de Brusselse rechtbank in de zaak Jonckheere vs. Eternit. Met de veroordeling van Eternit komt er eindelijk erkenning voor de slachtoffers van asbest in België. Deze grote stap voorwaarts moet nu zo snel mogelijk vervolg krijgen. Daarom hebben de Kamerleden Kristof Calvo en Muriel Gerkens een wetsvoorstel ingediend om het reeds bestaande Asbestfonds te versterken, uit te breiden en mede door de verantwoordelijke bedrijven te laten financieren.

 In december 2006 werd door de toenmalige programmawet het zogenaamde “Asbestfonds” opgericht. Dat fonds moet de slachtoffers van asbest vergoeden. De tekst van die programmawet baseerde zich grotendeels op een wetsvoorstel van Muriel Gerkens (Ecolo) dat zij samen met de andere democratische Franstalige en Vlaamse partijen in juli 2006 had ingediend. De creatie van dat fonds was een grote stap vooruit, maar het werk is nog niet af. Om het fonds te versterken, hebben Kamerleden Muriel Gerkens en Kristof Calvo (Groen!) een nieuw wetsvoorstel ingediend.

1. Uitbreiding financiering met privé partners
Het huidige fonds wordt enkel door publieke middelen gefinancierd. Nog steeds wordt asbest geproduceerd en gebruikt in landen waar dit nog niet verboden is. En dat terwijl de gevaren genoeg gekend zijn. Het groene wetsvoorstel voorziet in een verplichte bijdrage van de producenten en installateurs van asbest. En dit voor 0.01% van de loonmassa. 

2. Mogelijkheid om naar justitie te gaan
Volgens de huidige wet kan een slachtoffer dat gebruik maakt van het Asbestfonds nadien niet meer naar het gerecht stappen. Dat lijkt ons onbillijk. We voorzien deze mogelijkheid. Indien het slachtoffer de zaak wint en de producent schadevergoedingen moet betalen, wordt het fonds automatisch terugbetaald. Een werkgever die veroordeeld wordt, zal ook een grotere bijdrage aan het asbestfonds moeten leveren. Hij zal een extra bijdrage van 1% van de loonmassa aan het asbestfonds moeten betalen en dat voor onbepaalde tijd.

3. Erkenning van longkanker als asbestziekte
Momenteel vallen enkel mesotheliomie en asbestose onder de ziektes die recht geven op een vergoeding van het asbestfonds. Nochtans wordt ook longkanker veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Het groene voorstel brengt daar verandering in als de aanwezigheid van asbestvezels in de longen wordt vastgesteld. 

4. Verlenging van aanvraagperiode
Ziekten ten gevolge van blootstelling aan asbest manifesteren zich soms pas na vele jaren. Hierdoor is de huidige periode van 20 jaar waarbinnen je een aanvraag tot schadevergoeding kan instellen te kort. Met dit nieuwe voorstel wordt die opgetrokken naar 50 jaar.

5. Onderscheid werknemers en omgevingsslachtoffers wegwerken
Er bestaat een ongewilde discriminatie tussen slachtoffers die als werknemer blootgesteld werden aan asbest en mensen die slachtoffer werden ten gevolge van omgevingsfactoren. Voor de eerste categorie worden immers ook de medische kosten vergoed die niet onder de ziekenkas vallen, terwijl dat voor de tweede categorie niet het geval is. Met het nieuwe voorstel zal het Asbestfonds deze kosten op zich nemen om zo de discriminatie weg te werken.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.