12 jan 2012

Tweetalige topambtenaren zijn goede zaak

De fractie Ecolo-Groen betreurt dat het debat over de tweetaligheid van topambtenaren lijkt uit te monden in een communautair oorlogje tussen de regeringspartijen. Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Eric Jadot (Ecolo) steunen het voornemen van Staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) om te investeren in de tweetaligheid van leidinggevende ambtenaren.  Ze benadrukken dat we de tweetaligheid alleen kunnen realiseren na een sereen debat.  

“Ongetwijfeld gebeuren er nu ook al inspanningen, maar meer tweetalige topambtenaren zouden goed zijn voor het functioneren van onze administraties. Het is een kwestie van goed samenwerken, betere dienstverlening en zorgen voor empathie tussen ambtenaren en tussen taalgroepen. Als Bogaert daar op een eerlijke en constructieve manier werk van wil maken, verdient hij alle steun, ook van zijn collega’s in de regering. Het is jammer dat hij die voorlopig niet lijkt te krijgen”, aldus Calvo en Jadot.

Belangrijk voor Ecolo-Groen, de enige tweetalige fractie in het federaal parlement, is dat het debat sereen wordt gevoerd.“Het heeft geen zin om te provoceren of een bepaalde taalgroep te viseren. Maar het is wel belangrijk om met overtuiging werk te maken van tweetalige topambtenaren. Een kennis van beide landstalen zal de leidinggevenden in de administratie toelaten om hun medewerkers beter te motiveren en te zorgen voor een klantvriendelijke overheid”, besluiten de groene Kamerleden.

De fractie Ecolo-Groen betreurt dat het debat over de tweetaligheid van topambtenaren lijkt uit te monden in een communautair oorlogje tussen de regeringspartijen. Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Eric Jadot (Ecolo) steunen het voornemen van Staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) om te investeren in de tweetaligheid van leidinggevende ambtenaren.  Ze benadrukken dat we de tweetaligheid alleen kunnen realiseren na een sereen debat.  

“Ongetwijfeld gebeuren er nu ook al inspanningen, maar meer tweetalige topambtenaren zouden goed zijn voor het functioneren van onze administraties. Het is een kwestie van goed samenwerken, betere dienstverlening en zorgen voor empathie tussen ambtenaren en tussen taalgroepen. Als Bogaert daar op een eerlijke en constructieve manier werk van wil maken, verdient hij alle steun, ook van zijn collega’s in de regering. Het is jammer dat hij die voorlopig niet lijkt te krijgen”, aldus Calvo en Jadot.

Belangrijk voor Ecolo-Groen, de enige tweetalige fractie in het federaal parlement, is dat het debat sereen wordt gevoerd.“Het heeft geen zin om te provoceren of een bepaalde taalgroep te viseren. Maar het is wel belangrijk om met overtuiging werk te maken van tweetalige topambtenaren. Een kennis van beide landstalen zal de leidinggevenden in de administratie toelaten om hun medewerkers beter te motiveren en te zorgen voor een klantvriendelijke overheid”, besluiten de groene Kamerleden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.