12 jan 2016

Tijd voor meer serieux in nucleair dossierTijdens een bewogen zitting van de commissie Economie, over de levensduurverlenging van Doel 1 & 2, bleek dat het wetsontwerp van minister Marghem (MR) niet in orde was. Op advies van de diensten van de Kamer is de bespreking daarom opgeschort. Net als CD&V roept Ecolo-Groen de minister op om het over een andere boeg te gooien. “Een gevoelig thema als het nucleaire vereist een zekere serieux. Dat de bevoegde minister over zo’n belangrijk wetsontwerp opnieuw zo blundert, is ongezien.” stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen.

Het is niet de eerste keer dat minister van Energie Marghem blundert in dit dossier. In het voorjaar bezondigde de minister zich al aan knip- en plakwerk met juridische nota’s om haar eigen gelijk te bewijzen. In het najaar hield Marghem cruciale rapporten van Elia achter waaruit bleek dat de levensduurverlening van Doel 1 & 2 niet noodzakelijk is voor de bevoorradingszekerheid. “Blijkbaar gaat Marghem in 2016 verder op het elan van 2015. Onze energiebedrijven en de consumenten verdienen beter,” vindt Calvo.

Ecolo-Groen grijpt de opschorting van de werkzaamheden aan om opnieuw het advies van de Europese Commissie te eisen. “De Raad van State noemde de lucratieve deal met Electrabel eerder al illegale staatssteun. Gezien de veroordeling van de tax rulings door de Europese Commissie moet de federale regering nu het advies van de EC inwinnen voor we deze wet goedkeuren. Dat is een kwestie van rechtszekerheid,” besluit Calvo

Tijdens een bewogen zitting van de commissie Economie, over de levensduurverlenging van Doel 1 & 2, bleek dat het wetsontwerp van minister Marghem (MR) niet in orde was. Op advies van de diensten van de Kamer is de bespreking daarom opgeschort. Net als CD&V roept Ecolo-Groen de minister op om het over een andere boeg te gooien. “Een gevoelig thema als het nucleaire vereist een zekere serieux. Dat de bevoegde minister over zo’n belangrijk wetsontwerp opnieuw zo blundert, is ongezien.” stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen.

Het is niet de eerste keer dat minister van Energie Marghem blundert in dit dossier. In het voorjaar bezondigde de minister zich al aan knip- en plakwerk met juridische nota’s om haar eigen gelijk te bewijzen. In het najaar hield Marghem cruciale rapporten van Elia achter waaruit bleek dat de levensduurverlening van Doel 1 & 2 niet noodzakelijk is voor de bevoorradingszekerheid. “Blijkbaar gaat Marghem in 2016 verder op het elan van 2015. Onze energiebedrijven en de consumenten verdienen beter,” vindt Calvo.

Ecolo-Groen grijpt de opschorting van de werkzaamheden aan om opnieuw het advies van de Europese Commissie te eisen. “De Raad van State noemde de lucratieve deal met Electrabel eerder al illegale staatssteun. Gezien de veroordeling van de tax rulings door de Europese Commissie moet de federale regering nu het advies van de EC inwinnen voor we deze wet goedkeuren. Dat is een kwestie van rechtszekerheid,” besluit CalvoRhz9marghem-20160113.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.