07 jan 2016

Tax shift: lokale besturen opnieuw de dupe 

Ecolo-Groen betreurt de negatieve impact van de tax shift op de begroting van de lokale besturen. Fractieleider Kristof Calvo (Groen): “Dit is een nieuwe tegenvaller voor lokale besturen. Hoe meer duidelijkheid en cijfers over tax shift, hoe duidelijker de onvolmaaktheid van deze gebrekkige fiscale hervorming. Niet alleen had de tax shift een stuk rechtvaardiger en transparanter gekund, nu blijken ook de lokale besturen veel meer inkomsten mis te lopen dan verwacht.” Ecolo-Groen vraagt de regering een aantal compenserende maatregelen te onderzoeken in overleg met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) om de lokale besturen te ontlasten.

Ecolo-Groen maakt zich zorgen over de ademruimte voor lokale besturen. “Al heel wat steden en gemeenten hebben het niet gemakkelijk. Ze moeten noodgedwongen besparen, terwijl er meer dan ooit nood is aan duurzame, lokale en sociale investeringen. In elk geval moet het doorschuiven van facturen naar de lokale besturen ophouden. Dit is puur politiek opportunisme” stelt Calvo. Ecolo-Groen eist dan ook dat de federale regering samenzit met de VVSG om met een aantal compenserende maatregelen te komen die de lokale besturen wat meer ademruimte geven.

De vorige regering, Di Rupo 1, zadelde de lokale besturen al op met besparingen op ambtenarenpensioenen, politie en brandweer. Daarenboven moesten lokale besturen ook de extra uitgaven voor leefloon naar aanleiding van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en de wachtuitkering opvangen. Deze legislatuur is er de impact van de vennootschapsbelasting op intercommunales en nu ook de effecten van de tax shift. “Er zitten burgemeesters en schepenen genoeg in het parlement, het wordt tijd dat ze van zich laten horen,” besluit Calvo.

 

Ecolo-Groen betreurt de negatieve impact van de tax shift op de begroting van de lokale besturen. Fractieleider Kristof Calvo (Groen): “Dit is een nieuwe tegenvaller voor lokale besturen. Hoe meer duidelijkheid en cijfers over tax shift, hoe duidelijker de onvolmaaktheid van deze gebrekkige fiscale hervorming. Niet alleen had de tax shift een stuk rechtvaardiger en transparanter gekund, nu blijken ook de lokale besturen veel meer inkomsten mis te lopen dan verwacht.” Ecolo-Groen vraagt de regering een aantal compenserende maatregelen te onderzoeken in overleg met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) om de lokale besturen te ontlasten.

Ecolo-Groen maakt zich zorgen over de ademruimte voor lokale besturen. “Al heel wat steden en gemeenten hebben het niet gemakkelijk. Ze moeten noodgedwongen besparen, terwijl er meer dan ooit nood is aan duurzame, lokale en sociale investeringen. In elk geval moet het doorschuiven van facturen naar de lokale besturen ophouden. Dit is puur politiek opportunisme” stelt Calvo. Ecolo-Groen eist dan ook dat de federale regering samenzit met de VVSG om met een aantal compenserende maatregelen te komen die de lokale besturen wat meer ademruimte geven.

De vorige regering, Di Rupo 1, zadelde de lokale besturen al op met besparingen op ambtenarenpensioenen, politie en brandweer. Daarenboven moesten lokale besturen ook de extra uitgaven voor leefloon naar aanleiding van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en de wachtuitkering opvangen. Deze legislatuur is er de impact van de vennootschapsbelasting op intercommunales en nu ook de effecten van de tax shift. “Er zitten burgemeesters en schepenen genoeg in het parlement, het wordt tijd dat ze van zich laten horen,” besluit Calvo.1nMZgemeenteraad-turnhout.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.