19 aug 2012

Task force voor energiebevoorrading tijdens winter

Pas in het najaar is er
uitsluitsel over de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Groen-Kamerlid Kristof
Calvo roept staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) op om nu al
te starten met een haalbaar en concreet actieplan voor de energiebevoorrading
tijdens de winter. Een dergelijk plan moeten worden uitgewerkt door een task
force met vertegenwoordigers van de regering, de administratie, de
energieregulator CREG, de netbeheerder Elia en de regio’s.
“De bevoorrading kan worden gegarandeerd maar dan moet er wel meer gebeuren dan
wat improviseren. Wachten op het verdict over Doel 3 en Tihange 2 om knopen
door te hakken zou onverstandig zijn. De minister moet nu beginnen met een 100%
sluitend plan zodat tijdens de wintermaanden de energiebevoorrading van onze
burgers en bedrijven in alle scenario’s verzekerd is,” aldus Calvo.“Dan kunnen er op korte termijn enkele slimme maatregelen volgen: het
beschikbaar houden van thermische centrales, een betere planning van de
onderhoudswerken in centrales, korte termijn energiebesparende maatregelen en
sluitende afspraken met de netbeheerders en de regulatoren van onze buurlanden
over de beschikbare importcapaciteit. Zulke maatregelen zijn sowieso een
meerwaarde,” vervolgt het Groen-Kamerlid.De bal ligt nu in het kamp van de regering. “Of we in problemen komen en of de
prijzen zullen stijgen, zal worden bepaald door het al dan niet krachtdadig
optreden van de regering,” meent Calvo. Groen is alvast opgetogen dat staatssecretaris
Wathelet bereid is om de sluiting van niet-nucleaire centrales beter op te
volgen. Al geruime tijd is Groen voorstander van een procedure om sluitingen in
kader van schaarstestrategieën te voorkomen. Een centrale die niet kan worden
gemist, mag niet zomaar sluiten.  Het winterplan van de task force is cruciaal voor de korte termijn. De
energiebevoorrading moet verzekerd zijn, ook tijdens een winter zonder Doel 3
of Tihange 2. Maar Groen kijkt ook verder. “Ongeacht de afloop van Doel 3 en Tihange
2, staat nu al vast dat de Belgische nucleaire verslaving vroeg of laat de
energiebevoorrading in gevaar brengt. De nucleaire mastodonten lijken wel de
banken: too big to fail
en dus blijven we ze oplappen. Maar dat hoeft niet want er is een alternatief:
de investeringen in hernieuwbare energie en moderne, flexibele gascentrales
eindelijk alle kansen geven,” besluit Calvo.


Pas in het najaar is er
uitsluitsel over de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Groen-Kamerlid Kristof
Calvo roept staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) op om nu al
te starten met een haalbaar en concreet actieplan voor de energiebevoorrading
tijdens de winter. Een dergelijk plan moeten worden uitgewerkt door een task
force met vertegenwoordigers van de regering, de administratie, de
energieregulator CREG, de netbeheerder Elia en de regio’s.
“De bevoorrading kan worden gegarandeerd maar dan moet er wel meer gebeuren dan
wat improviseren. Wachten op het verdict over Doel 3 en Tihange 2 om knopen
door te hakken zou onverstandig zijn. De minister moet nu beginnen met een 100%
sluitend plan zodat tijdens de wintermaanden de energiebevoorrading van onze
burgers en bedrijven in alle scenario’s verzekerd is,” aldus Calvo.“Dan kunnen er op korte termijn enkele slimme maatregelen volgen: het
beschikbaar houden van thermische centrales, een betere planning van de
onderhoudswerken in centrales, korte termijn energiebesparende maatregelen en
sluitende afspraken met de netbeheerders en de regulatoren van onze buurlanden
over de beschikbare importcapaciteit. Zulke maatregelen zijn sowieso een
meerwaarde,” vervolgt het Groen-Kamerlid.De bal ligt nu in het kamp van de regering. “Of we in problemen komen en of de
prijzen zullen stijgen, zal worden bepaald door het al dan niet krachtdadig
optreden van de regering,” meent Calvo. Groen is alvast opgetogen dat staatssecretaris
Wathelet bereid is om de sluiting van niet-nucleaire centrales beter op te
volgen. Al geruime tijd is Groen voorstander van een procedure om sluitingen in
kader van schaarstestrategieën te voorkomen. Een centrale die niet kan worden
gemist, mag niet zomaar sluiten.  Het winterplan van de task force is cruciaal voor de korte termijn. De
energiebevoorrading moet verzekerd zijn, ook tijdens een winter zonder Doel 3
of Tihange 2. Maar Groen kijkt ook verder. “Ongeacht de afloop van Doel 3 en Tihange
2, staat nu al vast dat de Belgische nucleaire verslaving vroeg of laat de
energiebevoorrading in gevaar brengt. De nucleaire mastodonten lijken wel de
banken: too big to fail
en dus blijven we ze oplappen. Maar dat hoeft niet want er is een alternatief:
de investeringen in hernieuwbare energie en moderne, flexibele gascentrales
eindelijk alle kansen geven,” besluit Calvo.


Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.