11 mei 2011

Stresstest: Turtelboom staat er bij en kijkt er naar


Woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken peilde Groen!-Kamerlid Kristof Calvo bij minister Turtelboom (Open VLD) naar de criteria voor de Europese stresstests inzake nucleaire veiligheid. Calvo reageert achteraf verontwaardigd. “België schuift zelf blijkbaar geen criteria voor de stresstest naar voor. Minister Turtelboom staat er bij en kijkt er naar”, aldus het groene Kamerlid.

 Er is ondertussen een eerste voorstel van criteria opgemaakt door de West-Europese Regelgevende Autoriteiten op Nucleair Gebied (WENRA). Het voorstel beperkt zich echter tot de risico’s verbonden aan natuurfenomenen. Nucleaire rampen kunnen ook door menselijk falen, technische problemen of een terroristische aanslag plaatsvinden. Net om die reden had bijvoorbeeld Europees Commissaris voor Energie Günther  Oettinger deze week scherpe kritiek op het voorstel van WENRA.

België daarentegen schaart zich stilzwijgend achter dat WENRA-voorstel. Minister Turtelboom bevestigde dat een vertegenwoordiger van het FANC het WENRA-voorstel mee heeft voorbereid tijdens meetings in Helsinki. “Op de vraag welke concrete criteria België via het FANC op tafel legt, kwam geen antwoord”, aldus Calvo.  Nochtans is er morgen een belangrijke vergadering bij European Nuclear Safety Regulator Group (ENSREG), waar knopen over de stresstest zullen worden doorgehakt. “Als we nog enigszins willen wegen op het voorstel, is het nu of nooit.”

Samen met  Olivier Deleuze (Ecolo) heeft Calvo een resolutie neergelegd in de Kamer over de modaliteiten en de gevolgen verbonden aan de Europese veiligheidstest. De Kamercommissie raakte het woensdag eens dat deze resolutie zo snel mogelijk moet besproken worden. De resolutie dringt ondermeer aan op een meer diepgaande veiligheidsanalyse en het inschatten van de sociaal-economische impact van een eventueel incident.


Woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken peilde Groen!-Kamerlid Kristof Calvo bij minister Turtelboom (Open VLD) naar de criteria voor de Europese stresstests inzake nucleaire veiligheid. Calvo reageert achteraf verontwaardigd. “België schuift zelf blijkbaar geen criteria voor de stresstest naar voor. Minister Turtelboom staat er bij en kijkt er naar”, aldus het groene Kamerlid.

 Er is ondertussen een eerste voorstel van criteria opgemaakt door de West-Europese Regelgevende Autoriteiten op Nucleair Gebied (WENRA). Het voorstel beperkt zich echter tot de risico’s verbonden aan natuurfenomenen. Nucleaire rampen kunnen ook door menselijk falen, technische problemen of een terroristische aanslag plaatsvinden. Net om die reden had bijvoorbeeld Europees Commissaris voor Energie Günther  Oettinger deze week scherpe kritiek op het voorstel van WENRA.

België daarentegen schaart zich stilzwijgend achter dat WENRA-voorstel. Minister Turtelboom bevestigde dat een vertegenwoordiger van het FANC het WENRA-voorstel mee heeft voorbereid tijdens meetings in Helsinki. “Op de vraag welke concrete criteria België via het FANC op tafel legt, kwam geen antwoord”, aldus Calvo.  Nochtans is er morgen een belangrijke vergadering bij European Nuclear Safety Regulator Group (ENSREG), waar knopen over de stresstest zullen worden doorgehakt. “Als we nog enigszins willen wegen op het voorstel, is het nu of nooit.”

Samen met  Olivier Deleuze (Ecolo) heeft Calvo een resolutie neergelegd in de Kamer over de modaliteiten en de gevolgen verbonden aan de Europese veiligheidstest. De Kamercommissie raakte het woensdag eens dat deze resolutie zo snel mogelijk moet besproken worden. De resolutie dringt ondermeer aan op een meer diepgaande veiligheidsanalyse en het inschatten van de sociaal-economische impact van een eventueel incident.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.