02 feb 2012

Steun energiemaatregelen opnieuw invoeren

Kort
na elkaar slaan zonnepanelenfederatie PV-Vlaanderen en de Vlaamse en Waalse
Confederaties Bouw een alarmkreet. Het schrappen van de federale fiscale
aftrekken voor energiebesparende en groene energieproducerende maatregelen
zorgt voor economische terugval en ontslagen. De onzekerheid over en het
schrappen van steun voor zonnepanelen is zelfs één van de redenen aangegeven
voor de 600 ontslagen bij Bekaert. Groen en Ecolo willen dat de federale
regering de recent geschrapte steunmaatregelen voor energiebesparende
maatregelen opnieuw invoert.“De besparingshonger van de federale regering maakt slachtoffers. Wat diverse
economen eerder al voorspelden, wordt nu bijzonder concreet voor Belgische
ondernemingen en werknemers. Een regering hoort jobs te creëren. De klassieke
tripartite doet net het omgekeerde. De besparingbeslissingen zijn
contraproductieve, en leiden tot zware en concrete economische gevolgen”, aldus
Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo).De fiscale aftrekken voor de energiebesparende maatregelen waren cruciaal.
Ecolo en Groen vragen dat de federale regering haar fout rechtzet. “Nu de
gevolgen van de schrapping duidelijk worden, moet de regering Di Rupo-Vanackere
haar beslissing nog ombuigen bij de begrotingscontrole. Als de regering de
nucleaire taks voor Electrabel verhoogt, ontstaat de ruimte om dat te doen. Zo
kunnen we energiefacturen drukken en de groene sectoren weer een duwtje in de
rug te geven”, aldus Calvo.Vandaag bespreekt de Kamer de beleidsnota van minister van Werk Monica De
Coninck (sp.a). De Coninck zet heel erg in op activering en flexibilisering.
Groen roept de minister op om ook concrete plannen te maken voor jobcreatie.
“De steunmaatregelen voor energiebesparende maatregelen herinvoeren zou alvast
een goede maatregel zijn voor een ambitieus jobs- en investeringsplan”, besluit
Calvo.Kort
na elkaar slaan zonnepanelenfederatie PV-Vlaanderen en de Vlaamse en Waalse
Confederaties Bouw een alarmkreet. Het schrappen van de federale fiscale
aftrekken voor energiebesparende en groene energieproducerende maatregelen
zorgt voor economische terugval en ontslagen. De onzekerheid over en het
schrappen van steun voor zonnepanelen is zelfs één van de redenen aangegeven
voor de 600 ontslagen bij Bekaert. Groen en Ecolo willen dat de federale
regering de recent geschrapte steunmaatregelen voor energiebesparende
maatregelen opnieuw invoert.“De besparingshonger van de federale regering maakt slachtoffers. Wat diverse
economen eerder al voorspelden, wordt nu bijzonder concreet voor Belgische
ondernemingen en werknemers. Een regering hoort jobs te creëren. De klassieke
tripartite doet net het omgekeerde. De besparingbeslissingen zijn
contraproductieve, en leiden tot zware en concrete economische gevolgen”, aldus
Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo).De fiscale aftrekken voor de energiebesparende maatregelen waren cruciaal.
Ecolo en Groen vragen dat de federale regering haar fout rechtzet. “Nu de
gevolgen van de schrapping duidelijk worden, moet de regering Di Rupo-Vanackere
haar beslissing nog ombuigen bij de begrotingscontrole. Als de regering de
nucleaire taks voor Electrabel verhoogt, ontstaat de ruimte om dat te doen. Zo
kunnen we energiefacturen drukken en de groene sectoren weer een duwtje in de
rug te geven”, aldus Calvo.Vandaag bespreekt de Kamer de beleidsnota van minister van Werk Monica De
Coninck (sp.a). De Coninck zet heel erg in op activering en flexibilisering.
Groen roept de minister op om ook concrete plannen te maken voor jobcreatie.
“De steunmaatregelen voor energiebesparende maatregelen herinvoeren zou alvast
een goede maatregel zijn voor een ambitieus jobs- en investeringsplan”, besluit
Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.