18 sep 2013

Stad lanceert mmMechelen Feest!

Mechelse Feesten vzw en MMMechelen vzw worden gefuseerd
tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-P),
genaamd mmMechelen Feest!. Zij zal zelf stadsfeesten organiseren, maar ook
creatieve private partners of bewoners op weg helpen om feesten en evenementen
te organiseren. Op 24 september maakt de Mechelse gemeenteraad de fusie
officieel. Kristof Calvo wordt voorzitter van mmMechelen Feest!.Het stadsbestuur
formuleerde in het bestuursakkoord al de ambitie om te kiezen voor een
eengemaakte structuur voor de Mechelse evenementenwerking. “We stelden vast dat
de bestaande vzw’s Mechelse Feesten en MMMechelen naast mekaar werkten qua
programmering, ritme, bereik en ook inzake financiering en organisatie. De
eengemaakte structuur is dus een efficiëntiewinst, maar die staat natuurlijk in
dienst van een hogere ambitie. We willen een dynamisch citymarketingbeleid
realiseren en Mechelen promoten als bruisende en ondernemende cultuurstad”,
zegt burgemeester Bart Somers.“Ook in budgettair
moeilijke tijden investeren we heel wat mensen en middelen in evenementen.
Feestelijkheden en culturele evenementen zijn immers cruciaal voor een stad.
Het brengt mensen samen. De nieuwe structuur moet mogelijk maken om het nog
beter te doen. En we willen dat doen samen met de Mechelaar. Elk evenement moet
iets vertellen over onze stad”, aldus Kristof Calvo, gemeenteraadslid en
toekomstig voorzitter van mmMechelen Feest!.

EvenementenloketmmMechelen Feest!
zal volop inzetten op het organiseren van eenmalige culturele of
multidisciplinaire stadsevenementen met lokale tot internationale uitstraling
en op terugkerende feestelijkheden en festivals. Nieuw in de eengemaakte structuur is de
oprichting van een evenementenloket. Dat wordt operationeel vanaf 2014.

“Externen die een feest of evenement in de
stad willen organiseren kunnen bij dit loket terecht voor alle practica rond de
organisatie ervan. Dat gaat van aanvragen over toelages en logistieke
ondersteuning tot promotie en begeleiding allerhande. Daarnaast zal het
evenementenloket ook uitgroeien tot een expertisecentrum m.b.t. wetgevingen en
reglementeringen inzake noodplanning, milieubelasting, de inzet van
vrijwilligers. Op die manier wordt het organiseren van een feest klein of
groot, een haalbare kaart voor iedereen”, zegt Kristof Calvo.Stadsbreed
Als rechtspersoon
bestaat de nieuwe vereniging ook uit een algemene vergadering, een raad van
bestuur en een dagelijks bestuur. Door de fusie gaat het maximum aantal leden
van 23 naar 43. Niet toevallig exact het aantal gemeenteraadsleden in Mechelen.
Alle gemeenteraadsleden worden effectieve leden van de algemene vergadering.
“Op die manier wordt elke Mechelaar aandeelhouder van de feesten die in zijn
stad worden georganiseerd. Door de algemene vergadering te laten samenvallen
met de gemeenteraad, kiezen we voor maximale openheid en betrokkenheid”,
stellen Somers en Calvo. Alle bestuurders oefenen hun mandaat bovendien
kosteloos uit.TakenConcreet bestaat
het takenpakket van mmMechelen Feest! uit vijf breed geformuleerde
doelstellingen:

 • organiseren van
  multidisciplinaire stadsevenementen met een lokale tot internationale
  uitstraling, in eigen beheer en in opdracht van het stadsbestuur (zoals
  Stadsvisioenen, Stad in Vrouwenhanden,… in het verleden)
 • organiseren van
  stadsbreed gedragen terugkerende feestelijkheden en festivals. (genre Maanrock,
  Parkpop, Ottertrotter, 11 en 21 juli,…)

 • faciliteren van
  evenementen en feestelijkheden ingericht door derden. Hiertoe wordt een
  digitaal en fysiek evenementenplatform, het evenementenloket, opgericht.

 • stimuleren van de
  creativiteit van lokale artiesten binnen de eigen projecten.

 • evalueren,
  versterken en vernieuwen van het bestaande evenementenaanbod in de stad.Logo en huisstijlDe komende weken
wordt gewerkt aan een logo en huisstijl zodat de nieuwe structuur ook zichtbaar
en aanspreekbaar wordt voor al wie in Mechelen een feestje wil bouwen.
Eerstdaags wordt een wedstrijd uitgeschreven voor het logo en de huisstijl.Mechelse Feesten vzw en MMMechelen vzw worden gefuseerd
tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-P),
genaamd mmMechelen Feest!. Zij zal zelf stadsfeesten organiseren, maar ook
creatieve private partners of bewoners op weg helpen om feesten en evenementen
te organiseren. Op 24 september maakt de Mechelse gemeenteraad de fusie
officieel. Kristof Calvo wordt voorzitter van mmMechelen Feest!.Het stadsbestuur
formuleerde in het bestuursakkoord al de ambitie om te kiezen voor een
eengemaakte structuur voor de Mechelse evenementenwerking. “We stelden vast dat
de bestaande vzw’s Mechelse Feesten en MMMechelen naast mekaar werkten qua
programmering, ritme, bereik en ook inzake financiering en organisatie. De
eengemaakte structuur is dus een efficiëntiewinst, maar die staat natuurlijk in
dienst van een hogere ambitie. We willen een dynamisch citymarketingbeleid
realiseren en Mechelen promoten als bruisende en ondernemende cultuurstad”,
zegt burgemeester Bart Somers.“Ook in budgettair
moeilijke tijden investeren we heel wat mensen en middelen in evenementen.
Feestelijkheden en culturele evenementen zijn immers cruciaal voor een stad.
Het brengt mensen samen. De nieuwe structuur moet mogelijk maken om het nog
beter te doen. En we willen dat doen samen met de Mechelaar. Elk evenement moet
iets vertellen over onze stad”, aldus Kristof Calvo, gemeenteraadslid en
toekomstig voorzitter van mmMechelen Feest!.

EvenementenloketmmMechelen Feest!
zal volop inzetten op het organiseren van eenmalige culturele of
multidisciplinaire stadsevenementen met lokale tot internationale uitstraling
en op terugkerende feestelijkheden en festivals. Nieuw in de eengemaakte structuur is de
oprichting van een evenementenloket. Dat wordt operationeel vanaf 2014.

“Externen die een feest of evenement in de
stad willen organiseren kunnen bij dit loket terecht voor alle practica rond de
organisatie ervan. Dat gaat van aanvragen over toelages en logistieke
ondersteuning tot promotie en begeleiding allerhande. Daarnaast zal het
evenementenloket ook uitgroeien tot een expertisecentrum m.b.t. wetgevingen en
reglementeringen inzake noodplanning, milieubelasting, de inzet van
vrijwilligers. Op die manier wordt het organiseren van een feest klein of
groot, een haalbare kaart voor iedereen”, zegt Kristof Calvo.Stadsbreed
Als rechtspersoon
bestaat de nieuwe vereniging ook uit een algemene vergadering, een raad van
bestuur en een dagelijks bestuur. Door de fusie gaat het maximum aantal leden
van 23 naar 43. Niet toevallig exact het aantal gemeenteraadsleden in Mechelen.
Alle gemeenteraadsleden worden effectieve leden van de algemene vergadering.
“Op die manier wordt elke Mechelaar aandeelhouder van de feesten die in zijn
stad worden georganiseerd. Door de algemene vergadering te laten samenvallen
met de gemeenteraad, kiezen we voor maximale openheid en betrokkenheid”,
stellen Somers en Calvo. Alle bestuurders oefenen hun mandaat bovendien
kosteloos uit.TakenConcreet bestaat
het takenpakket van mmMechelen Feest! uit vijf breed geformuleerde
doelstellingen:

 • organiseren van
  multidisciplinaire stadsevenementen met een lokale tot internationale
  uitstraling, in eigen beheer en in opdracht van het stadsbestuur (zoals
  Stadsvisioenen, Stad in Vrouwenhanden,… in het verleden)
 • organiseren van
  stadsbreed gedragen terugkerende feestelijkheden en festivals. (genre Maanrock,
  Parkpop, Ottertrotter, 11 en 21 juli,…)

 • faciliteren van
  evenementen en feestelijkheden ingericht door derden. Hiertoe wordt een
  digitaal en fysiek evenementenplatform, het evenementenloket, opgericht.

 • stimuleren van de
  creativiteit van lokale artiesten binnen de eigen projecten.

 • evalueren,
  versterken en vernieuwen van het bestaande evenementenaanbod in de stad.Logo en huisstijlDe komende weken
wordt gewerkt aan een logo en huisstijl zodat de nieuwe structuur ook zichtbaar
en aanspreekbaar wordt voor al wie in Mechelen een feestje wil bouwen.
Eerstdaags wordt een wedstrijd uitgeschreven voor het logo en de huisstijl.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.