22 sep 2014

Sociale indexsprong bestaat niet


De federale regeringspartijen onderhandelen over een indexsprong. “Zelfs met eventuele sociale correcties blijft de indexsprong een asociale maatregel. Een sociale indexsprong bestaat niet”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Groen wijst op het belang van de index voor de koopkracht. Men moet niet de lonen verlagen, maar wel de lasten op lonen.

Voor alle werknemers samen komt alleen al de indexsprong neer op een inlevering van 2,4 miljard euro. “Eens te meer worden gewone, werkende mensen aangesproken. De lasten op arbeid moeten inderdaad lager. Maar hoe we dat gaan betalen, is wel een politieke keuze. En daarvoor kijken we naar de grootste vermogens en hun opbrengsten. De fiscale verschuiving waar de federale onderhandelaars aan werken is te beperkt en niet rechtvaardig”, aldus nog Calvo.

Er zijn volgens Groen veel betere manieren om de loonlasten te drukken zoals een verlaging van de lasten op de 50 procent laagste lonen. Concreet door de invoering van een progressieve werkgeversbijdrage voor die 50 procent. 

“Laten we ook niet vergeten dat loonkost maar één aspect is van competitiviteit” vervolgt Calvo. Men moet bekijken hoe we onze economie in zijn geheel kunnen moderniseren en competitiever maken. “Dat betekent o.a. ook stevig inzetten op innovatie, energiekost en opleiding”.
De federale regeringspartijen onderhandelen over een indexsprong. “Zelfs met eventuele sociale correcties blijft de indexsprong een asociale maatregel. Een sociale indexsprong bestaat niet”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Groen wijst op het belang van de index voor de koopkracht. Men moet niet de lonen verlagen, maar wel de lasten op lonen.

Voor alle werknemers samen komt alleen al de indexsprong neer op een inlevering van 2,4 miljard euro. “Eens te meer worden gewone, werkende mensen aangesproken. De lasten op arbeid moeten inderdaad lager. Maar hoe we dat gaan betalen, is wel een politieke keuze. En daarvoor kijken we naar de grootste vermogens en hun opbrengsten. De fiscale verschuiving waar de federale onderhandelaars aan werken is te beperkt en niet rechtvaardig”, aldus nog Calvo.

Er zijn volgens Groen veel betere manieren om de loonlasten te drukken zoals een verlaging van de lasten op de 50 procent laagste lonen. Concreet door de invoering van een progressieve werkgeversbijdrage voor die 50 procent. 

“Laten we ook niet vergeten dat loonkost maar één aspect is van competitiviteit” vervolgt Calvo. Men moet bekijken hoe we onze economie in zijn geheel kunnen moderniseren en competitiever maken. “Dat betekent o.a. ook stevig inzetten op innovatie, energiekost en opleiding”.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.