23 mei 2011

Sluiting oudste kerncentrales: ook voor verbruikspieken liggen kaarten op tafel

Vandaag stelden Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo) een becijferd plan voor specifiek rond verbruikspieken in geval van sluiting van de drie oudste kernreactoren. “Het debat moet immers over de cijfers blijven gaan. Ook om de verbruikspieken op te vangen liggen de kaarten op tafel en zal er voldoende capaciteit zijn. Het is wel belangrijk om de nodige maatregelen te treffen om de piekcapaciteit beter te organiseren”, menen Calvo en Deleuze. In maart pakten Groen! en Ecolo al uit met een investeringsanalyse voor de vervanging van de Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Uit die analyse bleek dat er ruim voldoende nieuwe capaciteit zal zijn om de jaarlijkse productie van de drie oudste reactoren op te vangen. Groen! en Ecolo zetten nu een stap verder door ook de bevoorrading bij uitzonderlijke pieken te becijferen.

Deleuze en Calvo baseren zich op een worst case scenario om dat aan te tonen. In het slechtste scenario, met een hogere verbruikspiek dan vandaag, de hele reservemarge onbeschikbaar en een minimale levering van hernieuwbare energiebronnen, zou slechts gedurende 1,8% van het jaar (of 155 uur) import nodig zijn. Een dergelijk theoretisch tekort aan capaciteit bij verbuikspieken gold ook in 2009 en 2010 mét de kerncentrales. Groen! en Ecolo houden bovendien geen rekening met het potentieel aan energie-efficiëntie, de mogelijkheid om de netten beter te beheren en de mogelijke inbedrijfstelling bijkomende productie-eenheden. “Nochtans is het wel onze ambitie om die stappen te zetten. Het is een zeer onwaarschijnlijk scenario, maar we leggen de cijfers op tafel”, zeggen Calvo en Deleuze.

Calvo en Deleuze formuleren meteen ook enkele voorstellen. “In elke geliberaliseerde markt, met of zonder kernenergie, is de piekcapaciteit beheren niet evident. Zonder extra stimuli schuilt daar steeds een probleem”, aldus Calvo. Groen! en Ecolo formuleren daarom drie concrete suggesties:

  • Er moet eindelijk gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om aanbestedingsprocedure voor het bouwen van nieuwe installaties te organiseren. Die mogelijkheid bestaat al sinds 2005 in de Elektriciteitswet.
  • In het kader van de omzetting van de Europese Richtlijnen, het Derde Energiepakket, kan er best een procedure ingevoerd worden voor het toestaan van een tijdelijke of definitieve sluiting.
  • Tegelijk kan via de omzetting van het Derde Energiepakket de mogelijkheid worden gegeven aan netbeheerder Elia om zelf bepaalde productieactiviteiten uit te oefenen. Uiteraard niet om zich op die manier op de markt van elektriciteitsverkoop te begeven, wel om vraag en aanbod en evenwicht op het net te kunnen garanderen.
Vandaag stelden Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo) een becijferd plan voor specifiek rond verbruikspieken in geval van sluiting van de drie oudste kernreactoren. “Het debat moet immers over de cijfers blijven gaan. Ook om de verbruikspieken op te vangen liggen de kaarten op tafel en zal er voldoende capaciteit zijn. Het is wel belangrijk om de nodige maatregelen te treffen om de piekcapaciteit beter te organiseren”, menen Calvo en Deleuze. In maart pakten Groen! en Ecolo al uit met een investeringsanalyse voor de vervanging van de Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Uit die analyse bleek dat er ruim voldoende nieuwe capaciteit zal zijn om de jaarlijkse productie van de drie oudste reactoren op te vangen. Groen! en Ecolo zetten nu een stap verder door ook de bevoorrading bij uitzonderlijke pieken te becijferen.

Deleuze en Calvo baseren zich op een worst case scenario om dat aan te tonen. In het slechtste scenario, met een hogere verbruikspiek dan vandaag, de hele reservemarge onbeschikbaar en een minimale levering van hernieuwbare energiebronnen, zou slechts gedurende 1,8% van het jaar (of 155 uur) import nodig zijn. Een dergelijk theoretisch tekort aan capaciteit bij verbuikspieken gold ook in 2009 en 2010 mét de kerncentrales. Groen! en Ecolo houden bovendien geen rekening met het potentieel aan energie-efficiëntie, de mogelijkheid om de netten beter te beheren en de mogelijke inbedrijfstelling bijkomende productie-eenheden. “Nochtans is het wel onze ambitie om die stappen te zetten. Het is een zeer onwaarschijnlijk scenario, maar we leggen de cijfers op tafel”, zeggen Calvo en Deleuze.

Calvo en Deleuze formuleren meteen ook enkele voorstellen. “In elke geliberaliseerde markt, met of zonder kernenergie, is de piekcapaciteit beheren niet evident. Zonder extra stimuli schuilt daar steeds een probleem”, aldus Calvo. Groen! en Ecolo formuleren daarom drie concrete suggesties:

  • Er moet eindelijk gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om aanbestedingsprocedure voor het bouwen van nieuwe installaties te organiseren. Die mogelijkheid bestaat al sinds 2005 in de Elektriciteitswet.
  • In het kader van de omzetting van de Europese Richtlijnen, het Derde Energiepakket, kan er best een procedure ingevoerd worden voor het toestaan van een tijdelijke of definitieve sluiting.
  • Tegelijk kan via de omzetting van het Derde Energiepakket de mogelijkheid worden gegeven aan netbeheerder Elia om zelf bepaalde productieactiviteiten uit te oefenen. Uiteraard niet om zich op die manier op de markt van elektriciteitsverkoop te begeven, wel om vraag en aanbod en evenwicht op het net te kunnen garanderen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.