20 apr 2016

Scheurtjescentrales moeten dicht: "We kunnen alarmkreet van Duitse regering niet negeren"Ecolo-Groen is niet verbaasd over de dringende vraag van de Duitse regering om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 per direct stil te leggen zolang er vragen over de veiligheid ervan blijven. “Na Ecolo-Groen, de milieuverenigingen en de Duitse deelstaatregering stelt ook de Duitse Bondsregering zich ernstig vragen over de veiligheidssituatie in de scheurtjescentrales. De regering mag dan niet luisteren naar de oppositie, hopelijk neemt ze de duidelijke aanbevelingen van de Duitse Bondsregering wel ter harte,” stellen fractieleiders Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo. Ecolo-Groen roept de regering op om de kernreactoren inderdaad stil te leggen en transparant te communiceren over de veiligheidsproblemen in die reactoren.

De vraag van de Duitse minister komt er omdat de onafhankelijke Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid RSK niet kan bevestigen dat de twee reactoren veilig genoeg zijn als er nieuwe defecten zouden opduiken. “Nu blijkt dat de Duitse commissie geen groen licht geeft voor Doel 3 en Tihange 2 moeten deze centrales, conform de gemaakte afspraken, worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid komt,” aldus Calvo.

Eerder stelden ook de Nederlandse regering en de Duitse deelstaatregering zich ernstige vragen. Dat de Duitse Bondsregering concludeert dat de kerncentrales om veiligheidsredenen moeten worden gesloten, en dat ook adviseert aan de Belgische regering, is een gewichtig politiek feit. “Een dergelijk prangende vraag van de Duitse Bondsregering kan de regering niet naast zich neerleggen. De Duitse minister van Milieu trekt dezelfde conclusie als vele specialisten en Ecolo-Groen. Het wordt tijd dat ook onze regering die conclusie trekt, de versleten kerncentrales begint te sluiten, en een toekomstgericht en duurzaam energiebeleid uittekent,” besluit Calvo.

Ecolo-Groen is niet verbaasd over de dringende vraag van de Duitse regering om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 per direct stil te leggen zolang er vragen over de veiligheid ervan blijven. “Na Ecolo-Groen, de milieuverenigingen en de Duitse deelstaatregering stelt ook de Duitse Bondsregering zich ernstig vragen over de veiligheidssituatie in de scheurtjescentrales. De regering mag dan niet luisteren naar de oppositie, hopelijk neemt ze de duidelijke aanbevelingen van de Duitse Bondsregering wel ter harte,” stellen fractieleiders Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo. Ecolo-Groen roept de regering op om de kernreactoren inderdaad stil te leggen en transparant te communiceren over de veiligheidsproblemen in die reactoren.

De vraag van de Duitse minister komt er omdat de onafhankelijke Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid RSK niet kan bevestigen dat de twee reactoren veilig genoeg zijn als er nieuwe defecten zouden opduiken. “Nu blijkt dat de Duitse commissie geen groen licht geeft voor Doel 3 en Tihange 2 moeten deze centrales, conform de gemaakte afspraken, worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid komt,” aldus Calvo.

Eerder stelden ook de Nederlandse regering en de Duitse deelstaatregering zich ernstige vragen. Dat de Duitse Bondsregering concludeert dat de kerncentrales om veiligheidsredenen moeten worden gesloten, en dat ook adviseert aan de Belgische regering, is een gewichtig politiek feit. “Een dergelijk prangende vraag van de Duitse Bondsregering kan de regering niet naast zich neerleggen. De Duitse minister van Milieu trekt dezelfde conclusie als vele specialisten en Ecolo-Groen. Het wordt tijd dat ook onze regering die conclusie trekt, de versleten kerncentrales begint te sluiten, en een toekomstgericht en duurzaam energiebeleid uittekent,” besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.