21 aug 2012

Samenroepen commissie over veiligheid en bevoorrading

Nu de Kamercommissie Financiën volgende week dinsdag
vergadert, herhaalt Groen-Kamerlid Kristof Calvo zijn vraag om het parlement
vervroegd te laten samenkomen rond de problemen op vlak van nucleaire
veiligheid en energiebevoorrading. Groen stelt voor dat er volgende week een
verenigde commissie Bedrijfsleven en Nucleaire Veiligheid plaatsvindt. De vraag
is gesteld aan commissievoorzitters Liesbeth Van der Auwera (CD&V) en
Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Tijdens zo’n commissievergadering zouden minister
van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, staatssecretaris voor Energie Melchior
Wathelet en FANC-directeur Willy De Roovere samen tekst en uitleg kunnen geven
aan de parlementsleden uit beide commissies.Calvo: “Een vervroegde bijeenkomst van de Kamercommissie is
nu niet meer te weigeren. Nu verschillende partijen instemmen met een
vergadering over de uitspraken van Luc Coene, zie ik niet in welke reden de
meerderheidspartijen nog kunnen inroepen om niet samen te zitten over de
nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid. Bovendien hebben de
belangrijkste verantwoordelijken de afgelopen dagen een brokkenparcours
gereden. Het is dan ook logisch dat daarover op korte termijn vragen kunnen
worden gesteld”.Calvo herhaalt zijn oproep om nu al te starten met een
haalbaar en concreet actieplan voor de energiebevoorrading tijdens de winter.
Een dergelijk plan moeten worden uitgewerkt door een task force met
vertegenwoordigers van de regering, de administratie, de energieregulator CREG,
de netbeheerder Elia en de regio’s. “Zo’n task force is blijkbaar broodnodig om
de belangrijkste actoren op één lijn te krijgen. Van de kakofonie van de
afgelopen dagen wordt niemand beter”, aldus Calvo. “Dan kunnen er op korte termijn enkele slimme maatregelen
volgen: het beschikbaar houden van thermische centrales, een betere planning
van de onderhoudswerken in centrales, korte termijn energiebesparende
maatregelen en sluitende afspraken met de netbeheerders en de regulatoren van
onze buurlanden over de beschikbare importcapaciteit. Zulke maatregelen zijn
sowieso een meerwaarde,” besluit het Groen-Kamerlid.Nu de Kamercommissie Financiën volgende week dinsdag
vergadert, herhaalt Groen-Kamerlid Kristof Calvo zijn vraag om het parlement
vervroegd te laten samenkomen rond de problemen op vlak van nucleaire
veiligheid en energiebevoorrading. Groen stelt voor dat er volgende week een
verenigde commissie Bedrijfsleven en Nucleaire Veiligheid plaatsvindt. De vraag
is gesteld aan commissievoorzitters Liesbeth Van der Auwera (CD&V) en
Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Tijdens zo’n commissievergadering zouden minister
van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, staatssecretaris voor Energie Melchior
Wathelet en FANC-directeur Willy De Roovere samen tekst en uitleg kunnen geven
aan de parlementsleden uit beide commissies.Calvo: “Een vervroegde bijeenkomst van de Kamercommissie is
nu niet meer te weigeren. Nu verschillende partijen instemmen met een
vergadering over de uitspraken van Luc Coene, zie ik niet in welke reden de
meerderheidspartijen nog kunnen inroepen om niet samen te zitten over de
nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid. Bovendien hebben de
belangrijkste verantwoordelijken de afgelopen dagen een brokkenparcours
gereden. Het is dan ook logisch dat daarover op korte termijn vragen kunnen
worden gesteld”.Calvo herhaalt zijn oproep om nu al te starten met een
haalbaar en concreet actieplan voor de energiebevoorrading tijdens de winter.
Een dergelijk plan moeten worden uitgewerkt door een task force met
vertegenwoordigers van de regering, de administratie, de energieregulator CREG,
de netbeheerder Elia en de regio’s. “Zo’n task force is blijkbaar broodnodig om
de belangrijkste actoren op één lijn te krijgen. Van de kakofonie van de
afgelopen dagen wordt niemand beter”, aldus Calvo. “Dan kunnen er op korte termijn enkele slimme maatregelen
volgen: het beschikbaar houden van thermische centrales, een betere planning
van de onderhoudswerken in centrales, korte termijn energiebesparende
maatregelen en sluitende afspraken met de netbeheerders en de regulatoren van
onze buurlanden over de beschikbare importcapaciteit. Zulke maatregelen zijn
sowieso een meerwaarde,” besluit het Groen-Kamerlid.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.