29 jan 2016

Samen onze democratie vernieuwen: "Breng burgers en politici samen in één Kamercommissie"Breng burgers en politici samen in één Kamercommissie om samen voorstellen uit te werken om onze democratie te vernieuwen. Dat voorstel lanceerde ik samen met Gilles Vanden Burre (Ecolo).

Zodra een wetsvoorstel in deze commissie door een gewone meerderheid van elk van de subgroepen (burgers en volksvertegenwoordigers) wordt goedgekeurd, wordt het voorstel voorgelegd aan de Kamer.  Een betere manier om onze democratie te vernieuwen is er volgens ons niet. Onze democratie is aan een update toe, maar dat debat wordt amper gevoerd. Wij willen dit debat niet beperken tot de Wetstraat. De kloof tussen burger en politiek is er nog altijd en moet worden gedicht.

De doelstelling van deze nieuwe commissie is het uitwerken van een reeks wetsvoorstellen gelieerd aan ons politiek systeem en onze democratische instituties. Het kan daarbij gaan over het electoraal systeem, het versterken of vernieuwen van de directe democratie, de politieke ethiek of de hervorming van het openbaar bestuur. Nu is het tijd voor een nieuwe grondige oefening. Maar dan wel met een werkwijze die past bij deze tijd, bij 2016: samen met burgers, in plaats van met politici alleen.

Ecolo en Groen zullen het voorstel binnen een maand neerleggen bij de conferentie van de voorzitters in de Kamer. We willen immers proberen een draagvlak te zoeken voor het voorstel en mogelijke modaliteiten. Dit zou meerderheid en oppositie moeten kunnen overstijgen. We knopen in de eerste plaats gesprekken aan met generatiegenoten in andere partijen. Het is aan de nieuwe generatie om de democratische vernieuwing in handen te nemen.

Kristof Calvo, fractieleider Groen
Gilles Vanden Burre, kamerlid Ecolo

Breng burgers en politici samen in één Kamercommissie om samen voorstellen uit te werken om onze democratie te vernieuwen. Dat voorstel lanceerde ik samen met Gilles Vanden Burre (Ecolo).

Zodra een wetsvoorstel in deze commissie door een gewone meerderheid van elk van de subgroepen (burgers en volksvertegenwoordigers) wordt goedgekeurd, wordt het voorstel voorgelegd aan de Kamer.  Een betere manier om onze democratie te vernieuwen is er volgens ons niet. Onze democratie is aan een update toe, maar dat debat wordt amper gevoerd. Wij willen dit debat niet beperken tot de Wetstraat. De kloof tussen burger en politiek is er nog altijd en moet worden gedicht.

De doelstelling van deze nieuwe commissie is het uitwerken van een reeks wetsvoorstellen gelieerd aan ons politiek systeem en onze democratische instituties. Het kan daarbij gaan over het electoraal systeem, het versterken of vernieuwen van de directe democratie, de politieke ethiek of de hervorming van het openbaar bestuur. Nu is het tijd voor een nieuwe grondige oefening. Maar dan wel met een werkwijze die past bij deze tijd, bij 2016: samen met burgers, in plaats van met politici alleen.

Ecolo en Groen zullen het voorstel binnen een maand neerleggen bij de conferentie van de voorzitters in de Kamer. We willen immers proberen een draagvlak te zoeken voor het voorstel en mogelijke modaliteiten. Dit zou meerderheid en oppositie moeten kunnen overstijgen. We knopen in de eerste plaats gesprekken aan met generatiegenoten in andere partijen. Het is aan de nieuwe generatie om de democratische vernieuwing in handen te nemen.

Kristof Calvo, fractieleider Groen
Gilles Vanden Burre, kamerlid Ecolop2Upparlement-privedomein.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.