10 okt 2011

Rondetafel over nucleaire transporten

Burgemeesters
uit 22 Vlaamse steden en gemeenten vragen om een opschorting van transporten
met hoogradioactief afval van Borssele (Nederland) naar La Hague (Frankrijk).
“De brief van de lokale besturen is een andermaal een duidelijk signaal. De
burgemeester hebben hun buik vol van de geheimhouding en gelijk hebben ze”,
meent Groen!-Kamerlid Kristof Calvo naar aanleiding van de open brief. Hij
stelt voor dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de
transporten minstens tijdelijk opschort en een rondetafel opzet over de
organisatie van dergelijke nucleaire transporten.De
burgemeesters vragen ook om de vergunningen op te schorten tot er enerzijds een
duidelijke regeling is over de inzage van de transitvergunningen en anderzijds
overleg met de burgemeesters van de betrokken gemeenten wordt georganiseerd.
Calvo sluit zich dus aan bij die oproep. Hij zal woensdag in de commissie
Binnenlandse Zaken de minister Annemie Turtelboom (Open VLD) vragen om op korte
termijn in te grijpen en gehoor te geven aan de alarmkreet van de 22
burgemeesters.Calvo kaartte
de problematiek eerder al aan bij de minister. “Transport na transport neemt de
verontwaardiging bij de lokale actoren toe. Wanneer 22 burgemeester zo’n brief
opstellen, kan minister Turtelboom niet langer doen alsof haar neus bloedt. Een
nucleair transport roept heel wat vragen op en die verdienen nu eindelijk eens
een antwoord”, legt het groene Kamerlid uit.Voor Groen!
moet er nu dringend iets veranderen. “Zo lang de burgemeesters geen inzage
krijgen in de reisroutes en de transportvergunningen, mogen er geen transporten
meer plaatsvinden”, vindt Calvo. Daarnaast moet er dus een rondetafel
georganiseerd worden door het FANC.“Ondermeer de
lokale besturen, de NMBS en de politie- en veiligheidsautoriteiten moeten
daarbij betrokken worden. Alleen met zo’n rondetafel maken we een einde aan de
steeds groter wordende verontwaardiging. Er volgen nog 8 transporten, dus het
wordt hoog tijd om de organisatie bij te sturen”, besluit Calvo.Burgemeesters
uit 22 Vlaamse steden en gemeenten vragen om een opschorting van transporten
met hoogradioactief afval van Borssele (Nederland) naar La Hague (Frankrijk).
“De brief van de lokale besturen is een andermaal een duidelijk signaal. De
burgemeester hebben hun buik vol van de geheimhouding en gelijk hebben ze”,
meent Groen!-Kamerlid Kristof Calvo naar aanleiding van de open brief. Hij
stelt voor dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de
transporten minstens tijdelijk opschort en een rondetafel opzet over de
organisatie van dergelijke nucleaire transporten.De
burgemeesters vragen ook om de vergunningen op te schorten tot er enerzijds een
duidelijke regeling is over de inzage van de transitvergunningen en anderzijds
overleg met de burgemeesters van de betrokken gemeenten wordt georganiseerd.
Calvo sluit zich dus aan bij die oproep. Hij zal woensdag in de commissie
Binnenlandse Zaken de minister Annemie Turtelboom (Open VLD) vragen om op korte
termijn in te grijpen en gehoor te geven aan de alarmkreet van de 22
burgemeesters.Calvo kaartte
de problematiek eerder al aan bij de minister. “Transport na transport neemt de
verontwaardiging bij de lokale actoren toe. Wanneer 22 burgemeester zo’n brief
opstellen, kan minister Turtelboom niet langer doen alsof haar neus bloedt. Een
nucleair transport roept heel wat vragen op en die verdienen nu eindelijk eens
een antwoord”, legt het groene Kamerlid uit.Voor Groen!
moet er nu dringend iets veranderen. “Zo lang de burgemeesters geen inzage
krijgen in de reisroutes en de transportvergunningen, mogen er geen transporten
meer plaatsvinden”, vindt Calvo. Daarnaast moet er dus een rondetafel
georganiseerd worden door het FANC.“Ondermeer de
lokale besturen, de NMBS en de politie- en veiligheidsautoriteiten moeten
daarbij betrokken worden. Alleen met zo’n rondetafel maken we een einde aan de
steeds groter wordende verontwaardiging. Er volgen nog 8 transporten, dus het
wordt hoog tijd om de organisatie bij te sturen”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.