16 jun 2011

Resolutie stresstest is light benadering nucleaire veiligheid


Vandaag buigt de Kamer zich over een resolutie over de criteria voor de stresstest van de kerncentrales, een compromisvoorstel van alle fracties behalve Ecolo-Groen!. Kamerlid Kristof Calvo (Groen!) startte in mei het debat met een eigen resolutievoorstel en vindt het compromisvoorstel ruim onvoldoende. “De berichten over de vreselijke gebeurtenissen in Fukushima houden maar niet op. Intussen kiezen de traditionele partijen voor een light benadering van nucleaire veiligheid”, aldus Calvo. 

“Nucleaire veiligheid is te belangrijk om er zo lichtzinnig compromissen over te maken. De resolutie weigert het inherent risico te erkennen, bepaalt geen procedure voor na de test en werkt onvoldoende de tekortkomingen van de Europese stresstest weg”, meent het Groen!e Kamerlid. Wel zijn er stappen vooruit gezet zoals de integratie van het criterium vliegtuiginslag en het opzetten van een gelijkaardige test voor de sites van Fléurus en Mol-Dessel.

Groen! en Ecolo zullen vandaag diverse amendementen neerleggen om de resolutie alsnog te versterken. Calvo en Deleuze pleiten voor het inschakelen van onafhankelijke internationale experts, een inschatting van de sociaal-economische impact van een incident en het publiek maken van de bestaande veiligheidsrapporten.
 
Het moet bovendien duidelijk zijn dat de stresstest los staat van de levensduurdiscussie. De groenen pleiten ook voor een duidelijke procedure na de test: de Kamer moet de knoop doorhakken na een adviesperiode voor gemeenteraden in de buurt van de centrales. “Zo wordt een echt maatschappelijk en politiek debat over nucleaire veiligheid mogelijk”, meent Calvo.
 
“Deze resolutie is het eerste concrete parlementaire initiatief rond nucleaire veiligheid na Fukushima. Maar zelfs na zo’n incident lijken de traditionele partijen niet overtuigd van een strak en duidelijk beleid inzake nucleaire veiligheid”, besluit Calvo.


Vandaag buigt de Kamer zich over een resolutie over de criteria voor de stresstest van de kerncentrales, een compromisvoorstel van alle fracties behalve Ecolo-Groen!. Kamerlid Kristof Calvo (Groen!) startte in mei het debat met een eigen resolutievoorstel en vindt het compromisvoorstel ruim onvoldoende. “De berichten over de vreselijke gebeurtenissen in Fukushima houden maar niet op. Intussen kiezen de traditionele partijen voor een light benadering van nucleaire veiligheid”, aldus Calvo. 

“Nucleaire veiligheid is te belangrijk om er zo lichtzinnig compromissen over te maken. De resolutie weigert het inherent risico te erkennen, bepaalt geen procedure voor na de test en werkt onvoldoende de tekortkomingen van de Europese stresstest weg”, meent het Groen!e Kamerlid. Wel zijn er stappen vooruit gezet zoals de integratie van het criterium vliegtuiginslag en het opzetten van een gelijkaardige test voor de sites van Fléurus en Mol-Dessel.

Groen! en Ecolo zullen vandaag diverse amendementen neerleggen om de resolutie alsnog te versterken. Calvo en Deleuze pleiten voor het inschakelen van onafhankelijke internationale experts, een inschatting van de sociaal-economische impact van een incident en het publiek maken van de bestaande veiligheidsrapporten.
 
Het moet bovendien duidelijk zijn dat de stresstest los staat van de levensduurdiscussie. De groenen pleiten ook voor een duidelijke procedure na de test: de Kamer moet de knoop doorhakken na een adviesperiode voor gemeenteraden in de buurt van de centrales. “Zo wordt een echt maatschappelijk en politiek debat over nucleaire veiligheid mogelijk”, meent Calvo.
 
“Deze resolutie is het eerste concrete parlementaire initiatief rond nucleaire veiligheid na Fukushima. Maar zelfs na zo’n incident lijken de traditionele partijen niet overtuigd van een strak en duidelijk beleid inzake nucleaire veiligheid”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.