22 nov 2014

Rekenhof geeft begroting tweede zit


Het Rekenhof plaats grote vraagtekens in haar rapport over de federale begroting van 2015. “Het Rekenhof legt de fouten in de begroting helemaal bloot. Fiscale ontvangsten worden volgens het rapport onvoldoende onderbouwd. Het Rekenhof vreest ook de impact van de besparingen, bijvoorbeeld bij Justitie en Defensie. Dit rapport veroordeelt de regering Michel eigenlijk tot een tweede zit”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

Het Rekenhof trekt aan de alarmbel over een reeks geplande besparingen en de gevolgen daarvan. “Vooral bij justitie, defensie en financiën wijst het Rekenhof op problemen. De geplande, beperkte provisies zouden niet volstaan om ontoereikende kredieten te compenseren. De gevolgen van de besparingen zullen op het terrein dus al meteen voelbaar zijn”, aldus Nollet.

Het Rekenhof heeft ook opmerkingen bij de geplande fiscale maatregelen. Sommige maatregelen zijn niet onderbouwd. Andere fiscale ingrepen worden fout ingeschat. Waarom de regering maar 75 miljoen inkomsten voorziet uit fiscale fraude, wordt volgens het Rekenhof onvoldoende toegelicht. Ook over de impact van de indexsprong is er twijfel.

Het rapport leert ons trouwens ook dat het uiteindelijke plaatje nog minder rechtvaardig zal zijn. “De bankenbijdrage zou bijvoorbeeld amper 10 miljoen euro opbrengen, 10% van de aangekondigde bijdrage. Kortom, de keuzes in deze begroting zijn niet alleen fout, ze worden ook nog eens fout ingeschat”, besluit Calvo.

(foto: Paul Hermans)

Het Rekenhof plaats grote vraagtekens in haar rapport over de federale begroting van 2015. “Het Rekenhof legt de fouten in de begroting helemaal bloot. Fiscale ontvangsten worden volgens het rapport onvoldoende onderbouwd. Het Rekenhof vreest ook de impact van de besparingen, bijvoorbeeld bij Justitie en Defensie. Dit rapport veroordeelt de regering Michel eigenlijk tot een tweede zit”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

Het Rekenhof trekt aan de alarmbel over een reeks geplande besparingen en de gevolgen daarvan. “Vooral bij justitie, defensie en financiën wijst het Rekenhof op problemen. De geplande, beperkte provisies zouden niet volstaan om ontoereikende kredieten te compenseren. De gevolgen van de besparingen zullen op het terrein dus al meteen voelbaar zijn”, aldus Nollet.

Het Rekenhof heeft ook opmerkingen bij de geplande fiscale maatregelen. Sommige maatregelen zijn niet onderbouwd. Andere fiscale ingrepen worden fout ingeschat. Waarom de regering maar 75 miljoen inkomsten voorziet uit fiscale fraude, wordt volgens het Rekenhof onvoldoende toegelicht. Ook over de impact van de indexsprong is er twijfel.

Het rapport leert ons trouwens ook dat het uiteindelijke plaatje nog minder rechtvaardig zal zijn. “De bankenbijdrage zou bijvoorbeeld amper 10 miljoen euro opbrengen, 10% van de aangekondigde bijdrage. Kortom, de keuzes in deze begroting zijn niet alleen fout, ze worden ook nog eens fout ingeschat”, besluit Calvo.

(foto: Paul Hermans)

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.