05 mrt 2015

Regering zou sociale partners moeten bedanken


De federale regering twijfelt blijkbaar nog om het akkoord van de Groep van 10 over de SWT-regeling te valideren. Groen begrijpt deze houding van de regering Michel niet. Federaal fractieleider Kristof Calvo en kamerlid Evita Willaert roepen de regering op om het werk van de sociale partners te respecteren. “Premier Michel zou de Groep van 10 moeten bedanken in plaats van hun resultaten in vraag te stellen. Eigenlijk doen de sociale partners wat de regering op dit moment niet kan of wil: evenwichtige akkoorden boeken en rekening houden met de concrete situatie van werknemers en werkgevers”, aldus Calvo.


Evita Willaert vindt de nieuwe SWT-regeling evenwichtiger: “Het bereikte akkoord kan best gerespecteerd worden. Zo komt er een einde aan de lange periode van onzekerheid voor veel mensen. De contractbreuk is dan van tafel. De nieuwe regeling houdt meer rekening met de moeilijke situatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. We moeten hun kansen op een baan versterken in plaats van pestmaatregelen uit te vaardigen.”

Groen hoopt dat de federale regering structureel meer respect opbrengt voor het werk van sociale partners. “Blijkbaar stoort het de N-VA dat vakbonden en werkgevers nu deelakkoorden boeken. Het regeerakkoord en de begroting is onevenwichtig en onrechtvaardig. Als er desondanks concrete stappen worden gezet, moet dat toegejuicht worden”, besluit Calvo.


De federale regering twijfelt blijkbaar nog om het akkoord van de Groep van 10 over de SWT-regeling te valideren. Groen begrijpt deze houding van de regering Michel niet. Federaal fractieleider Kristof Calvo en kamerlid Evita Willaert roepen de regering op om het werk van de sociale partners te respecteren. “Premier Michel zou de Groep van 10 moeten bedanken in plaats van hun resultaten in vraag te stellen. Eigenlijk doen de sociale partners wat de regering op dit moment niet kan of wil: evenwichtige akkoorden boeken en rekening houden met de concrete situatie van werknemers en werkgevers”, aldus Calvo.


Evita Willaert vindt de nieuwe SWT-regeling evenwichtiger: “Het bereikte akkoord kan best gerespecteerd worden. Zo komt er een einde aan de lange periode van onzekerheid voor veel mensen. De contractbreuk is dan van tafel. De nieuwe regeling houdt meer rekening met de moeilijke situatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. We moeten hun kansen op een baan versterken in plaats van pestmaatregelen uit te vaardigen.”

Groen hoopt dat de federale regering structureel meer respect opbrengt voor het werk van sociale partners. “Blijkbaar stoort het de N-VA dat vakbonden en werkgevers nu deelakkoorden boeken. Het regeerakkoord en de begroting is onevenwichtig en onrechtvaardig. Als er desondanks concrete stappen worden gezet, moet dat toegejuicht worden”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.