21 mei 2012

Regering moet bevoorrading in handen nemen

Tot vandaag wenste
Staatssecretaris Wathelet (CDH) het rapport van zijn administratie over de
bevoorradingszekerheid niet vrij te geven. Groen en Ecolo  brengen daar nu verandering in en maakten de
studie vandaag publiek. “Het debat over bevoorradingszekerheid duldt geen
achterkamertjespolitiek. De conclusie van het rapport is duidelijk. De regering
moet eindelijk de bevoorrading in handen nemen in plaats van zich over te geven
aan de brute winstlogica van Electrabel”, aldus Kamerleden Kristof Calvo
(Groen) en Muriel Gerkens (Ecolo).“Als we het rapport lezen,
begrijpen we waarom de Regering het liever nog even geheim hield. De studie presenteert het resultaat van 10
jaar non-beleid. Nog voor 1 kernreactor zou sluiten hebben we mogelijk problemen
inzake bevoorrading: van over- of ondercapaciteit”, meent Groen-Kamerlid
Kristof Calvo.

“Onze
energiemarkt is immers niet klaar voor de toekomst. Het productiepark is
verouderd, te overwegend nucleair en daardoor onvoldoende flexibel voor
piekmomenten”, aldus nog Calvo.De
studie toont aan dat we de bevoorrading kunnen garanderen als we de sluiting
van niet-nucleaire eenheden beter reguleren, inzetten op energiebesparing en
snel nieuwe, flexibele energiecapaciteit zoals STEG-centrales realiseren.

Op
korte termijn, in het kader van een breder uitrustingsplan, moet de Regering
voor Ecolo en Groen daarom de volgende maatregelen nemen:

 • Een
  sluitingsprocedure voor niet-nucleaire eenheden: niet de exploitant alleen,
  maar de CREG beslist of een centrale kan gemist worden;
 • Eigen
  productiecapaciteit voor Elia voor goedkopere reservecapaciteit en voor de
  bevoorrading tijdens piekmomenten
 • Het opzetten van
  een openbare aanbesteding voor nieuwe (piek)capaciteit;
 • Het aanboren van
  het potentieel aan energiebesparing (4Twh tegen 2015);
 • Een proactief
  beleid inzake de bouw van moderne, flexibele STEG-centrales: duidelijkheid over
  de kernuitstap, snellere vergunningsprocedures en, indien nodig, capaciteitsvergoedingen
  om de rendabiliteit op peil te houden.


“Nog
altijd ligt de bal in het kamp van de Regering. De bouwstenen voor een slimme
energiemix met een eerste fase van de kernuitstap in 2015 zijn ondertussen
gekend. De klassieke tripartite moet ze alleen willen gebruiken”, besluit Calvo.

Voor het volledige rapport: klik hier

Voor de Ecolo-Groen-analyse van het rapport: klik hier
Tot vandaag wenste
Staatssecretaris Wathelet (CDH) het rapport van zijn administratie over de
bevoorradingszekerheid niet vrij te geven. Groen en Ecolo  brengen daar nu verandering in en maakten de
studie vandaag publiek. “Het debat over bevoorradingszekerheid duldt geen
achterkamertjespolitiek. De conclusie van het rapport is duidelijk. De regering
moet eindelijk de bevoorrading in handen nemen in plaats van zich over te geven
aan de brute winstlogica van Electrabel”, aldus Kamerleden Kristof Calvo
(Groen) en Muriel Gerkens (Ecolo).“Als we het rapport lezen,
begrijpen we waarom de Regering het liever nog even geheim hield. De studie presenteert het resultaat van 10
jaar non-beleid. Nog voor 1 kernreactor zou sluiten hebben we mogelijk problemen
inzake bevoorrading: van over- of ondercapaciteit”, meent Groen-Kamerlid
Kristof Calvo.

“Onze
energiemarkt is immers niet klaar voor de toekomst. Het productiepark is
verouderd, te overwegend nucleair en daardoor onvoldoende flexibel voor
piekmomenten”, aldus nog Calvo.De
studie toont aan dat we de bevoorrading kunnen garanderen als we de sluiting
van niet-nucleaire eenheden beter reguleren, inzetten op energiebesparing en
snel nieuwe, flexibele energiecapaciteit zoals STEG-centrales realiseren.

Op
korte termijn, in het kader van een breder uitrustingsplan, moet de Regering
voor Ecolo en Groen daarom de volgende maatregelen nemen:

 • Een
  sluitingsprocedure voor niet-nucleaire eenheden: niet de exploitant alleen,
  maar de CREG beslist of een centrale kan gemist worden;
 • Eigen
  productiecapaciteit voor Elia voor goedkopere reservecapaciteit en voor de
  bevoorrading tijdens piekmomenten
 • Het opzetten van
  een openbare aanbesteding voor nieuwe (piek)capaciteit;
 • Het aanboren van
  het potentieel aan energiebesparing (4Twh tegen 2015);
 • Een proactief
  beleid inzake de bouw van moderne, flexibele STEG-centrales: duidelijkheid over
  de kernuitstap, snellere vergunningsprocedures en, indien nodig, capaciteitsvergoedingen
  om de rendabiliteit op peil te houden.


“Nog
altijd ligt de bal in het kamp van de Regering. De bouwstenen voor een slimme
energiemix met een eerste fase van de kernuitstap in 2015 zijn ondertussen
gekend. De klassieke tripartite moet ze alleen willen gebruiken”, besluit Calvo.

Voor het volledige rapport: klik hier

Voor de Ecolo-Groen-analyse van het rapport: klik hier

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.