04 feb 2015

Rapport Planbureau: minder inkomen en amper extra jobs


Daar waar vice-premier Kris Peeters enkele weken geleden nog 60 000 jobs aankondigde (en minister Van Overtveldt in oktober nog 80.000 jobs), blijkt de totale impact van het regeringsbeleid veel negatiever te zijn. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, vandaag voorgesteld in de Kamercommissie Sociale Zaken. 

“Voor het eerst krijgen we informatie over de impact van de besparingen op jobs en koopkracht. Het plaatje ziet er dan plots een stuk minder fraai uit: minder gezinsinkomen, een daling van het BBP en amper 10 000 jobs extra in 2018. Dat komt omdat maatregelen ook jobs vernietigen,” aldus federaal fractieleider Kristof Calvo.

 
Kamerlid Evita Willaert: “Net op de dag dat N-VA de beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd terug op tafel legt, blijkt dat de netto-uitkomst van de maatregelen van de regering de komende legislatuur nauwelijks jobs creëert. ‘Als werklozen geen geld meer krijgen, zullen ze wel wat harder beginnen zoeken,’ luidt het adagio van de N-VA. Maar vandaag werd weer maar eens pijnlijk duidelijk: zoeken naar welke jobs?”
 
Deze studie moet een wake up call zijn voor de regering en het parlement. “Met een tax shift, en dus lagere lasten op arbeid, en het ongedaan maken van een aantal drastische besparingen in de sociale zekerheid kunnen we het tij weer keren,” besluiten Calvo en Willaert.
Daar waar vice-premier Kris Peeters enkele weken geleden nog 60 000 jobs aankondigde (en minister Van Overtveldt in oktober nog 80.000 jobs), blijkt de totale impact van het regeringsbeleid veel negatiever te zijn. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, vandaag voorgesteld in de Kamercommissie Sociale Zaken. 

“Voor het eerst krijgen we informatie over de impact van de besparingen op jobs en koopkracht. Het plaatje ziet er dan plots een stuk minder fraai uit: minder gezinsinkomen, een daling van het BBP en amper 10 000 jobs extra in 2018. Dat komt omdat maatregelen ook jobs vernietigen,” aldus federaal fractieleider Kristof Calvo.

 
Kamerlid Evita Willaert: “Net op de dag dat N-VA de beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd terug op tafel legt, blijkt dat de netto-uitkomst van de maatregelen van de regering de komende legislatuur nauwelijks jobs creëert. ‘Als werklozen geen geld meer krijgen, zullen ze wel wat harder beginnen zoeken,’ luidt het adagio van de N-VA. Maar vandaag werd weer maar eens pijnlijk duidelijk: zoeken naar welke jobs?”
 
Deze studie moet een wake up call zijn voor de regering en het parlement. “Met een tax shift, en dus lagere lasten op arbeid, en het ongedaan maken van een aantal drastische besparingen in de sociale zekerheid kunnen we het tij weer keren,” besluiten Calvo en Willaert.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.