29 dec 2015

Raad van State: heropening Doel 1 en 2 mogelijk illegale staatssteunDe Raad van State bracht een vernietigend advies uit over de heropening van Doel 1 en 2. Omdat een aantal economische risico's niet door uitbater Electrabel maar door de overheid worden gedragen, kan Europa dat beschouwen als illegale staatssteun.

Vooral het feit dat het fiscale kader voor 10 jaar wordt vastgelegd, wat nieuwe belastingen in die periode onmogelijk maakt, roept bij de Raad van State vraagtekens op.

Groen eist dan ook dat de levensduurverlenging van deze stokoude kerncentrales wordt opgeschort totdat het huidige akkoord tussen Electrabel en de Belgische overheid is voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat is tot op heden immers nog niet gebeurd.

Er werd voor Electrabel een fiscaal regime uitgetekend waar elke bakker, beenhouwer of andere ondernemer alleen maar kan van dromen. Het advies van de Raad van State is het zoveelste dat het werk van Marghem met de grond gelijkmaakt.

De Raad van State bracht een vernietigend advies uit over de heropening van Doel 1 en 2. Omdat een aantal economische risico's niet door uitbater Electrabel maar door de overheid worden gedragen, kan Europa dat beschouwen als illegale staatssteun.

Vooral het feit dat het fiscale kader voor 10 jaar wordt vastgelegd, wat nieuwe belastingen in die periode onmogelijk maakt, roept bij de Raad van State vraagtekens op.

Groen eist dan ook dat de levensduurverlenging van deze stokoude kerncentrales wordt opgeschort totdat het huidige akkoord tussen Electrabel en de Belgische overheid is voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat is tot op heden immers nog niet gebeurd.

Er werd voor Electrabel een fiscaal regime uitgetekend waar elke bakker, beenhouwer of andere ondernemer alleen maar kan van dromen. Het advies van de Raad van State is het zoveelste dat het werk van Marghem met de grond gelijkmaakt.BVuxVlag_electrabel.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.