21 feb 2012

Over de begroting

Begin februari werd in de plenaire vergadering van de Kamer de begroting
2012 tegen het licht gehouden. Na de bespreking binnen de commissies
werden de begrotingsvoorstellen en de beleidsnota's van de regering Di
Rupo I nu ook in de plenaire zitting besproken. De groene fractie in het
parlement greep dit moment om realistische voorstellen en bemerkingen
mee te geven. Kristof Calvo kwam tussen over de
domeinen energie, sociaal beleid en economie. Kritisch, maar opbouwend
schoof hij verschillende groene alternatieven naar voor. Hier kan je
zijn tussenkomsten bekijken.

Begin februari werd in de plenaire vergadering van de Kamer de begroting
2012 tegen het licht gehouden. Na de bespreking binnen de commissies
werden de begrotingsvoorstellen en de beleidsnota's van de regering Di
Rupo I nu ook in de plenaire zitting besproken. De groene fractie in het
parlement greep dit moment om realistische voorstellen en bemerkingen
mee te geven. Kristof Calvo kwam tussen over de
domeinen energie, sociaal beleid en economie. Kritisch, maar opbouwend
schoof hij verschillende groene alternatieven naar voor. Hier kan je
zijn tussenkomsten bekijken.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.