26 mrt 2014

Oude kerncentrales het probleem voor de bevoorrading, niet de oplossing

“De steeds ouder wordende Belgische kerncentrales zijn een gevaar voor de veiligheid en voor de bevoorradingszekerheid”. Dat is de conclusie die Groen-voorzitter Wouter Van Besien en Kamerlid Kristof Calvo samen maken nadat de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw zijn stilgelegd.Schone, zekere en betaalbare energie is voor Groen een absolute prioriteit voor de volgende Vlaamse en federale regering. 

Inzake nucleaire veiligheid is alleen het beste goed genoeg. “Toch legden de regeringspartijen Open VLD, CD&V en sp.a vorig jaar kritische rapporten van experten over Doel 3 en Tihange 2 naast zich neer. De reactoren liggen nu opnieuw stil. Dus er is geen reden tot paniek. Maar het nieuwe veiligheidsonderzoek moet nu wel ernstig en in alle openheid gebeuren”, vindt Calvo.  Groen heeft alvast een bijeenkomst gevraagd van de subcommissie Nucleaire Veiligheid.

“Net gisteren besprak de Kamer de levensduurverlenging van Tihange 1, een reactor van 1975. Nucleaire energie is het probleem voor onze bevoorrading, niet de oplossing. De oude centrales vallen steeds vaker uit”, aldus Calvo. Volgens netbeheerder Elia is er alvast op korte termijn geen probleem inzake bevoorrading. “Dat is belangrijk nieuws. Terwijl het veiligheidsonderzoek loopt, kunnen Elia en de CREG bekijken of extra maatregelen eventueel nodig zijn. De bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven is immers een absolute prioriteit”, aldus nog Calvo.

Volgens Groen is nu nog maar eens duidelijk geworden waarom schone, betaalbare energie een absolute prioriteit moet zijn tijdens de volgende beleidsperiode. Groen stelt voor dat de volgende Vlaamse en federale regering een breed gedragen Energiepact met een duidelijke en ambitieuze visie afsluit. “We hebben nu genoeg problemen gekend. Het is tijd voor oplossingen. Met zo’n Energiepact, een concreet tijdspad over hoeveel energie we uit welke bron halen tegen wanneer, zorgen we voor verandering. Het is tijd voor beter”, besluit Van Besien“De steeds ouder wordende Belgische kerncentrales zijn een gevaar voor de veiligheid en voor de bevoorradingszekerheid”. Dat is de conclusie die Groen-voorzitter Wouter Van Besien en Kamerlid Kristof Calvo samen maken nadat de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw zijn stilgelegd.Schone, zekere en betaalbare energie is voor Groen een absolute prioriteit voor de volgende Vlaamse en federale regering. 

Inzake nucleaire veiligheid is alleen het beste goed genoeg. “Toch legden de regeringspartijen Open VLD, CD&V en sp.a vorig jaar kritische rapporten van experten over Doel 3 en Tihange 2 naast zich neer. De reactoren liggen nu opnieuw stil. Dus er is geen reden tot paniek. Maar het nieuwe veiligheidsonderzoek moet nu wel ernstig en in alle openheid gebeuren”, vindt Calvo.  Groen heeft alvast een bijeenkomst gevraagd van de subcommissie Nucleaire Veiligheid.

“Net gisteren besprak de Kamer de levensduurverlenging van Tihange 1, een reactor van 1975. Nucleaire energie is het probleem voor onze bevoorrading, niet de oplossing. De oude centrales vallen steeds vaker uit”, aldus Calvo. Volgens netbeheerder Elia is er alvast op korte termijn geen probleem inzake bevoorrading. “Dat is belangrijk nieuws. Terwijl het veiligheidsonderzoek loopt, kunnen Elia en de CREG bekijken of extra maatregelen eventueel nodig zijn. De bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven is immers een absolute prioriteit”, aldus nog Calvo.

Volgens Groen is nu nog maar eens duidelijk geworden waarom schone, betaalbare energie een absolute prioriteit moet zijn tijdens de volgende beleidsperiode. Groen stelt voor dat de volgende Vlaamse en federale regering een breed gedragen Energiepact met een duidelijke en ambitieuze visie afsluit. “We hebben nu genoeg problemen gekend. Het is tijd voor oplossingen. Met zo’n Energiepact, een concreet tijdspad over hoeveel energie we uit welke bron halen tegen wanneer, zorgen we voor verandering. Het is tijd voor beter”, besluit Van Besien

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.