02 mei 2013

Opleiding voor elke werknemer

België heeft zich geëngageerd om binnen bedrijven en organisaties 1,9% van de loonmassa te besteden aan opleidingen. Uit cijfers blijkt dat die doelstelling absoluut niet wordt gehaald, met als dieptepunten: amper 1,08% in 2005, 2006, 2009 en 2010.

Federaal parlementslid Kristof Calvo: “Al jaren sleept dit dossier aan. Zeker in tijden van werkonzekerheid is het cruciaal dat werknemers via opleiding sterk staan op de arbeidsmarkt. Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) heeft vorig jaar beloofd hier iets aan te doen maar de minister is tot op vandaag haar beloftes niet nagekomen, net zoals in een reeks andere dossiers.” Naar aanleiding van 1 mei, de dag van de arbeid, dient Groen een eigen voorstel in om het recht op opleiding voor iedere werknemer te garanderen.

“Komen tot goede afspraken voor de opleidingsinvesteringen voor werknemers, is een processie van Echternach,” stelt Calvo vast. “Het probleem sleept al aan sinds 1998 en de laatste jaren stellen we vast dat de investeringen er zelfs op achteruit gaan.” Minister De Coninck heeft beloofd hier iets aan te doen, maar net zoals bij het aanslepende dossier van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden blijkt ook hier dat de minister van Werk voorlopig niet in staat is om de arbeidsmarkt te moderniseren.”

De eerste slachtoffers hiervan zijn de werknemers. “In crisistijden is het voor werknemers extra belangrijk dat ze zich via extra opleidingen kunnen wapenen en sterker staan op de arbeidsmarkt. Maar De Coninck krijgt niet gerealiseerd wat in onze buurlanden wel kan,” aldus Calvo. Onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk pakken het slimmer aan. Daar wordt gemiddeld 1,8% in opleiding geïnvesteerd.

Naar aanleiding van 1 mei, de dag van de arbeid, dient Groen een eigen voorstel in om het recht op opleiding voor iedere werknemer te garanderen. Calvo: “In plaats van te focussen op het aandeel van opleidingen in de loonmassa, wat toch niet werkt, willen wij geleidelijk aan opbouwen naar een recht op vijf opleidingsdagen per jaar. Dat systeem is veel eenvoudiger en biedt daarom meer garanties op succes. Door het bovendien in te schrijven in de collectieve arbeidsovereenkomsten heeft iedere werknemer de garantie dat zijn rechten worden nagekomen.” Dit model wordt in Frankrijk met succes toegepast. Het investeringsniveau ligt daar op 2,3%.

Groen is heel benieuwd welke boodschap de minister van Werk Monica De Coninck morgen naar de werkende bevolking zal uitsturen. Die heeft mede dankzij haar weinig te vieren op 1 mei. “Ze verdedigde hardnekkig de afbraak van de werkloosheidsuitkeringen voor wie in deze crisistijden maar niet aan een job geraakt. Ze zette het mes in het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Misschien kan het helpen als ze eindelijk haar beloftes aan de werkende bevolking begint waar te maken. Het garanderen van voldoende opleiding voor elke werknemer zou al een mooi begin zijn,” besluit Calvo.

Klik hier om het volledige voorstel na te lezen.

België heeft zich geëngageerd om binnen bedrijven en organisaties 1,9% van de loonmassa te besteden aan opleidingen. Uit cijfers blijkt dat die doelstelling absoluut niet wordt gehaald, met als dieptepunten: amper 1,08% in 2005, 2006, 2009 en 2010.

Federaal parlementslid Kristof Calvo: “Al jaren sleept dit dossier aan. Zeker in tijden van werkonzekerheid is het cruciaal dat werknemers via opleiding sterk staan op de arbeidsmarkt. Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) heeft vorig jaar beloofd hier iets aan te doen maar de minister is tot op vandaag haar beloftes niet nagekomen, net zoals in een reeks andere dossiers.” Naar aanleiding van 1 mei, de dag van de arbeid, dient Groen een eigen voorstel in om het recht op opleiding voor iedere werknemer te garanderen.

“Komen tot goede afspraken voor de opleidingsinvesteringen voor werknemers, is een processie van Echternach,” stelt Calvo vast. “Het probleem sleept al aan sinds 1998 en de laatste jaren stellen we vast dat de investeringen er zelfs op achteruit gaan.” Minister De Coninck heeft beloofd hier iets aan te doen, maar net zoals bij het aanslepende dossier van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden blijkt ook hier dat de minister van Werk voorlopig niet in staat is om de arbeidsmarkt te moderniseren.”

De eerste slachtoffers hiervan zijn de werknemers. “In crisistijden is het voor werknemers extra belangrijk dat ze zich via extra opleidingen kunnen wapenen en sterker staan op de arbeidsmarkt. Maar De Coninck krijgt niet gerealiseerd wat in onze buurlanden wel kan,” aldus Calvo. Onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk pakken het slimmer aan. Daar wordt gemiddeld 1,8% in opleiding geïnvesteerd.

Naar aanleiding van 1 mei, de dag van de arbeid, dient Groen een eigen voorstel in om het recht op opleiding voor iedere werknemer te garanderen. Calvo: “In plaats van te focussen op het aandeel van opleidingen in de loonmassa, wat toch niet werkt, willen wij geleidelijk aan opbouwen naar een recht op vijf opleidingsdagen per jaar. Dat systeem is veel eenvoudiger en biedt daarom meer garanties op succes. Door het bovendien in te schrijven in de collectieve arbeidsovereenkomsten heeft iedere werknemer de garantie dat zijn rechten worden nagekomen.” Dit model wordt in Frankrijk met succes toegepast. Het investeringsniveau ligt daar op 2,3%.

Groen is heel benieuwd welke boodschap de minister van Werk Monica De Coninck morgen naar de werkende bevolking zal uitsturen. Die heeft mede dankzij haar weinig te vieren op 1 mei. “Ze verdedigde hardnekkig de afbraak van de werkloosheidsuitkeringen voor wie in deze crisistijden maar niet aan een job geraakt. Ze zette het mes in het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Misschien kan het helpen als ze eindelijk haar beloftes aan de werkende bevolking begint waar te maken. Het garanderen van voldoende opleiding voor elke werknemer zou al een mooi begin zijn,” besluit Calvo.

Klik hier om het volledige voorstel na te lezen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.