26 apr 2012

Open brief: industrie moet pleiten voor nucleaire bijdrage

Groen-Kamerlid Kristof Calvo vraagt de CEO’s van 21 energie-intensieve bedrijven in een brief om te pleiten voor een hogere nucleaire bijdrage. De brief komt er na de klachten van deze bedrijven over de hoge energieprijzen en de meerkost van groene energie. Volgens Calvo staan de CEO’s voor de keuze: ofwel pleiten ze mee voor een hogere bijdrage van Electrabel, ofwel zal de meerkost van noodzakelijke energie-investeringen afgewenteld worden op hun bedrijven en op de burger.

Tegen 2030 staan we volgens het Planbureau voor 19,5 à 21,5 miljard investeringskosten in elektriciteitsproductiecapaciteit. Het Belgische productiepark is immers zeer oud. “Ongeacht de energiemix zullen we de komende jaren verplicht worden fors te investeren. De vraag is hoe die investeringen zullen worden gefinancierd. Een hogere nucleaire bijdrage is dan de beste optie. De oude speler en de oude technologie moeten de nieuwe spelers en de nieuwe technologie financieren”, meent Calvo in zijn brief.

Een andere keuze dan een hogere nucleaire bijdrage is er volgens Groen niet. “De publieke financiën laten niet om het met algemene middelen te doen. Een te doorgedreven ondersteuning via de elektriciteitsfactuur is dan weer nefast voor de koopkracht en voor de competitiviteit van onze industrie”, aldus Calvo.

Het groene Kamerlid herhaalt in zijn brief zijn eerder pleidooi voor een coalition of the willing. Gebruikers, overheid en nieuwe energiespelers moeten de krachten bundelen om werk te maken van een nieuw energiebeleid. “Historisch is er een sterke verbondenheid tussen grote gebruikers en Electrabel. Die verbondenheid is nefast voor de noodzakelijke hervormingen”, vindt Calvo.

Afgelopen weken heeft de individuele consument getoond dat verandering van onderuit mogelijk is op de energiemarkt. “Als de energie-intensieve bedrijven mee pleiten voor een hogere nucleaire bijdrage, is heel wat mogelijk. Ze hebben heel wat economische macht en politieke invloed. Met mijn brief hoop ik hen duidelijk te maken voor welke strategische keuze ze eigenlijk staan. Ik ben benieuwd naar hun reactie”, aldus Calvo.

De brief aan Fred Hornung, CEO van Nyrstart, vindt u hier.
Groen-Kamerlid Kristof Calvo vraagt de CEO’s van 21 energie-intensieve bedrijven in een brief om te pleiten voor een hogere nucleaire bijdrage. De brief komt er na de klachten van deze bedrijven over de hoge energieprijzen en de meerkost van groene energie. Volgens Calvo staan de CEO’s voor de keuze: ofwel pleiten ze mee voor een hogere bijdrage van Electrabel, ofwel zal de meerkost van noodzakelijke energie-investeringen afgewenteld worden op hun bedrijven en op de burger.

Tegen 2030 staan we volgens het Planbureau voor 19,5 à 21,5 miljard investeringskosten in elektriciteitsproductiecapaciteit. Het Belgische productiepark is immers zeer oud. “Ongeacht de energiemix zullen we de komende jaren verplicht worden fors te investeren. De vraag is hoe die investeringen zullen worden gefinancierd. Een hogere nucleaire bijdrage is dan de beste optie. De oude speler en de oude technologie moeten de nieuwe spelers en de nieuwe technologie financieren”, meent Calvo in zijn brief.

Een andere keuze dan een hogere nucleaire bijdrage is er volgens Groen niet. “De publieke financiën laten niet om het met algemene middelen te doen. Een te doorgedreven ondersteuning via de elektriciteitsfactuur is dan weer nefast voor de koopkracht en voor de competitiviteit van onze industrie”, aldus Calvo.

Het groene Kamerlid herhaalt in zijn brief zijn eerder pleidooi voor een coalition of the willing. Gebruikers, overheid en nieuwe energiespelers moeten de krachten bundelen om werk te maken van een nieuw energiebeleid. “Historisch is er een sterke verbondenheid tussen grote gebruikers en Electrabel. Die verbondenheid is nefast voor de noodzakelijke hervormingen”, vindt Calvo.

Afgelopen weken heeft de individuele consument getoond dat verandering van onderuit mogelijk is op de energiemarkt. “Als de energie-intensieve bedrijven mee pleiten voor een hogere nucleaire bijdrage, is heel wat mogelijk. Ze hebben heel wat economische macht en politieke invloed. Met mijn brief hoop ik hen duidelijk te maken voor welke strategische keuze ze eigenlijk staan. Ik ben benieuwd naar hun reactie”, aldus Calvo.

De brief aan Fred Hornung, CEO van Nyrstart, vindt u hier.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.