31 mei 2017

Ook goed nieuws: weldra burgerinitiatief in de KamerMet een hallucinant interview zette Kamervoorzitter Siegfried Bracke onze werkzaamheden in de werkgroep Politieke Vernieuwing van de Kamer onder hoogspanning. Terwijl we het thema nog aan het bespreken zijn, pleit Bracke pro cumul en wil hij dat de Kamervoorzitter gewoon kan blijven bijklussen.  Omdat ook de media vooral focust op wat niet dreigt te lukken, lijkt het bijna alsof er niets lukt in de werkgroep. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn een aantal relevante stappen binnen handbereik. Een belangrijke hervorming die eveneens gisteren werd besproken blijft bijvoorbeeld helemaal onder de radar. Een voorstel van Ecolo-Groen, maar ook o.a. CD&V en Open VLD, geniet duidelijk steun in de werkgroep.

Belangrijke hervorming? Ja, het mogelijk maken van een echt burgerinitiatief in de Kamer. Weldra zullen geëngageerde burgers die zich organiseren een thema op de agenda van het parlement kunnen plaatsen. Nu bestaat er al een oubollig petitie-systeem, maar dat werkt eigenlijk echt niet. Er komt nu dus een nieuw systeem: 50.000 – wellicht zelfs slechts 20.000 – handtekeningen zullen volstaan om een thema te agenderen. Daar kan zelfs een wetsvoorstel aan gekoppeld worden. Het verzamelen van de handtekeningen kan gebeuren via een toegankelijk elektronisch platform, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. De initiatiefnemers zullen dan uiteindelijk gehoord worden in de Kamer zelf.

Met zulke doorbraken ben ik oprecht tevreden. Het maakt het parlement een meer open huis en betrekt burgers meer bij politiek. Dat is voor mij echte politieke vernieuwing, meer nog dan de – uiteraard relevante – discussies over salarissen en statuten.

Kortom, de werkgroep Politieke Vernieuwing is lang niet altijd kommer en kwel. Het is soms wat trekken en sleuren, er staat nog veel tussen haakjes. Niet iedereen wil altijd even erg vooruit. Maar mits wat goede wil zijn de verschillen op een aantal punten overbrugbaar. Dus ondanks de Bracke-perikelen blijf ik hoopvol. Wordt vervolgd.

Met een hallucinant interview zette Kamervoorzitter Siegfried Bracke onze werkzaamheden in de werkgroep Politieke Vernieuwing van de Kamer onder hoogspanning. Terwijl we het thema nog aan het bespreken zijn, pleit Bracke pro cumul en wil hij dat de Kamervoorzitter gewoon kan blijven bijklussen.  Omdat ook de media vooral focust op wat niet dreigt te lukken, lijkt het bijna alsof er niets lukt in de werkgroep. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn een aantal relevante stappen binnen handbereik. Een belangrijke hervorming die eveneens gisteren werd besproken blijft bijvoorbeeld helemaal onder de radar. Een voorstel van Ecolo-Groen, maar ook o.a. CD&V en Open VLD, geniet duidelijk steun in de werkgroep.

Belangrijke hervorming? Ja, het mogelijk maken van een echt burgerinitiatief in de Kamer. Weldra zullen geëngageerde burgers die zich organiseren een thema op de agenda van het parlement kunnen plaatsen. Nu bestaat er al een oubollig petitie-systeem, maar dat werkt eigenlijk echt niet. Er komt nu dus een nieuw systeem: 50.000 – wellicht zelfs slechts 20.000 – handtekeningen zullen volstaan om een thema te agenderen. Daar kan zelfs een wetsvoorstel aan gekoppeld worden. Het verzamelen van de handtekeningen kan gebeuren via een toegankelijk elektronisch platform, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. De initiatiefnemers zullen dan uiteindelijk gehoord worden in de Kamer zelf.

Met zulke doorbraken ben ik oprecht tevreden. Het maakt het parlement een meer open huis en betrekt burgers meer bij politiek. Dat is voor mij echte politieke vernieuwing, meer nog dan de – uiteraard relevante – discussies over salarissen en statuten.

Kortom, de werkgroep Politieke Vernieuwing is lang niet altijd kommer en kwel. Het is soms wat trekken en sleuren, er staat nog veel tussen haakjes. Niet iedereen wil altijd even erg vooruit. Maar mits wat goede wil zijn de verschillen op een aantal punten overbrugbaar. Dus ondanks de Bracke-perikelen blijf ik hoopvol. Wordt vervolgd.QlHhde-kamer-plenaire.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.