12 jul 2011

Onbeperkte aansprakelijkheid moet doelstelling blijven

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft groen licht gegeven
voor een hogere bijdrage van de uitbaters van de kerncentrales in geval van een
nucleair ongeval. Voortaan moeten zij 1,2 miljard schade vergoeden. Wanneer de
schade groter is, betaalt de Belgische overheid. Groen! en Ecolo zijn
voorstanders van een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid, waarbij de
nucleaire sector aansprakelijk is voor de volledige schade, en niet de
belastingbetaler opdraait voor de kosten. De fractie onthield zich daarom bij
de stemming.

 “De wetswijziging is een verbetering, maar het is jammer dat
er nog steeds wordt gekozen voor het beperken van de aansprakelijkheid van de
nucleaire sector. De ramp in Fukushima zorgde voor een geschatte schade van 90
miljard euro. Een verzekering voor 1,2 miljard is dus ruim onvoldoende. Er
blijft een gunstregime voor Electrabel. Terwijl ze de winsten van de
kerncentrales gretig opstrijken, zullen ze bij een ongeval een groot deel van
de factuur doorschuiven naar de Staat en dus de belastingbetaler”, menen
Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo).

 Op voorstel van Ecolo-Groen! organiseerde de Kamercommissie
hoorzittingen over de nucleaire aansprakelijkheid. Tijdens die hoorzittingen
spraken experts zich uit voor een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid,
zoals in Duitsland. Uiteindelijk werd die piste niet gevolgd.

 Er komt echter nog een vervolg, want ook andere fracties
erkennen dat de wetgeving verder moet worden aangepast. “Na het zomerreces zal
er verder gesleuteld moeten worden aan de wetgeving. Zo moet de afhandeling van
schadeclaims beter worden georganiseerd en is het cruciaal dat ook de
financiële mogelijkheden van de moedermaatschappij worden meegeteld”, aldus
Calvo.

 Groen! en Ecolo zullen dan opnieuw de onbeperkte
aansprakelijkheid op tafel leggen. “Beperkte aansprakelijkheid is een verdoken
subsidie aan de nucleaire sector. Uitbaters van windmolenparken en gascentrales
daarentegen zijn wel volledig aansprakelijk bij ongevallen”, aldus Deleuze.

 “Fracties zoals PS, N-VA en CDH zeggen principieel
voorstander te zijn van onbeperkte aansprakelijkheid. In het najaar krijgen ze
de kans om de daad bij het woord te voegen. Groen! en Ecolo zullen dan een
aangepast wetsvoorstel neerleggen”, kondigt Calvo alvast aan.De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft groen licht gegeven
voor een hogere bijdrage van de uitbaters van de kerncentrales in geval van een
nucleair ongeval. Voortaan moeten zij 1,2 miljard schade vergoeden. Wanneer de
schade groter is, betaalt de Belgische overheid. Groen! en Ecolo zijn
voorstanders van een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid, waarbij de
nucleaire sector aansprakelijk is voor de volledige schade, en niet de
belastingbetaler opdraait voor de kosten. De fractie onthield zich daarom bij
de stemming.

 “De wetswijziging is een verbetering, maar het is jammer dat
er nog steeds wordt gekozen voor het beperken van de aansprakelijkheid van de
nucleaire sector. De ramp in Fukushima zorgde voor een geschatte schade van 90
miljard euro. Een verzekering voor 1,2 miljard is dus ruim onvoldoende. Er
blijft een gunstregime voor Electrabel. Terwijl ze de winsten van de
kerncentrales gretig opstrijken, zullen ze bij een ongeval een groot deel van
de factuur doorschuiven naar de Staat en dus de belastingbetaler”, menen
Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo).

 Op voorstel van Ecolo-Groen! organiseerde de Kamercommissie
hoorzittingen over de nucleaire aansprakelijkheid. Tijdens die hoorzittingen
spraken experts zich uit voor een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid,
zoals in Duitsland. Uiteindelijk werd die piste niet gevolgd.

 Er komt echter nog een vervolg, want ook andere fracties
erkennen dat de wetgeving verder moet worden aangepast. “Na het zomerreces zal
er verder gesleuteld moeten worden aan de wetgeving. Zo moet de afhandeling van
schadeclaims beter worden georganiseerd en is het cruciaal dat ook de
financiële mogelijkheden van de moedermaatschappij worden meegeteld”, aldus
Calvo.

 Groen! en Ecolo zullen dan opnieuw de onbeperkte
aansprakelijkheid op tafel leggen. “Beperkte aansprakelijkheid is een verdoken
subsidie aan de nucleaire sector. Uitbaters van windmolenparken en gascentrales
daarentegen zijn wel volledig aansprakelijk bij ongevallen”, aldus Deleuze.

 “Fracties zoals PS, N-VA en CDH zeggen principieel
voorstander te zijn van onbeperkte aansprakelijkheid. In het najaar krijgen ze
de kans om de daad bij het woord te voegen. Groen! en Ecolo zullen dan een
aangepast wetsvoorstel neerleggen”, kondigt Calvo alvast aan.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.