23 sep 2011

Ombudspersoon voor toekomstige generaties

In 2012 vieren we de twintigste verjaardag van de Rio-conferentie over duurzame
ontwikkeling. Voor Groen!-Kamerlid Kristof Calvo is dit de gelegenheid om op
zoek te gaan naar nieuwe instrumenten om echt rekening te houden met de belangen
van de toekomstige generaties. De ombudspersoon voor de toekomstige generaties
is hiervoor een eerste stap.


“Ik denk aan een onafhankelijke ambassadeur die de toekomstige generaties een
stem kan geven in het politieke en maatschappelijke debat. Die persoon moet een
plaats krijgen dicht bij de parlementaire werking door het geven van adviezen en
het maken van rapporten,” aldus Calvo. De inspiratie vindt hij in Hongarije waar
een gelijkaardige ombudspersoon bestaat.

“De Hongaarse ombudspersoon is vooral
actief rond leefmilieu maar dat is iets te beperkt. Ook thema’s zoals begroting
en pensioenen verdienen de aandacht van een ombudspersoon voor de toekomstige
generaties”, vult Calvo aan.


Als jongste verkozene wil Calvo een lans breken voor een beleid op lange
termijn: “Echte duurzame ontwikkeling moet weer hoger op de politieke agenda. De
Wetstraat heeft zich de afgelopen jaren te vaak laten opsluiten in de
communautaire dossiers en de dagjespolitiek. Geloof mij: de toekomstige
generaties vinden pensioenen, begroting en klimaat belangrijker dan de
burgemeesters in de faciliteitengemeenten.”


Via een resolutie in de Kamer hoopt Groen! het voorstel ook echt te
realiseren. “Het is een voorstel, niet te nemen of te laten. Maar laat dit niet
het enige zijn. We moeten echt gaan nadenken over de vraag hoe de
vertegenwoordiging van toekomstige generaties meer vorm kan krijgen. De
ombudspersoon is alvast een eerste stap,” besluit Calvo.In 2012 vieren we de twintigste verjaardag van de Rio-conferentie over duurzame
ontwikkeling. Voor Groen!-Kamerlid Kristof Calvo is dit de gelegenheid om op
zoek te gaan naar nieuwe instrumenten om echt rekening te houden met de belangen
van de toekomstige generaties. De ombudspersoon voor de toekomstige generaties
is hiervoor een eerste stap.


“Ik denk aan een onafhankelijke ambassadeur die de toekomstige generaties een
stem kan geven in het politieke en maatschappelijke debat. Die persoon moet een
plaats krijgen dicht bij de parlementaire werking door het geven van adviezen en
het maken van rapporten,” aldus Calvo. De inspiratie vindt hij in Hongarije waar
een gelijkaardige ombudspersoon bestaat.

“De Hongaarse ombudspersoon is vooral
actief rond leefmilieu maar dat is iets te beperkt. Ook thema’s zoals begroting
en pensioenen verdienen de aandacht van een ombudspersoon voor de toekomstige
generaties”, vult Calvo aan.


Als jongste verkozene wil Calvo een lans breken voor een beleid op lange
termijn: “Echte duurzame ontwikkeling moet weer hoger op de politieke agenda. De
Wetstraat heeft zich de afgelopen jaren te vaak laten opsluiten in de
communautaire dossiers en de dagjespolitiek. Geloof mij: de toekomstige
generaties vinden pensioenen, begroting en klimaat belangrijker dan de
burgemeesters in de faciliteitengemeenten.”


Via een resolutie in de Kamer hoopt Groen! het voorstel ook echt te
realiseren. “Het is een voorstel, niet te nemen of te laten. Maar laat dit niet
het enige zijn. We moeten echt gaan nadenken over de vraag hoe de
vertegenwoordiging van toekomstige generaties meer vorm kan krijgen. De
ombudspersoon is alvast een eerste stap,” besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.