05 okt 2011

Ombudspersoon voor de toekomstige generaties

In 2012 vieren we de twintigste verjaardag van de Rio-conferentie over duurzame ontwikkeling. Voor Groen!-Kamerlid Kristof Calvo is dit de gelegenheid om op zoek te gaan naar nieuwe instrumenten om echt rekening te houden met de belangen van de toekomstige generaties. De ombudspersoon voor de toekomstige generaties is hiervoor een eerste stap. 

“Ik denk aan een onafhankelijke ambassadeur die de toekomstige generaties een stem kan geven in het politieke en maatschappelijke debat. Die persoon moet een plaats krijgen dicht bij de parlementaire werking door het geven van adviezen en het maken van rapporten,” aldus Calvo. De inspiratie vindt hij in Hongarije waar een gelijkaardige ombudspersoon bestaat. 

“De Hongaarse ombudspersoon is vooral actief rond leefmilieu maar dat is iets te beperkt. Ook thema’s zoals begroting en pensioenen verdienen de aandacht van een ombudspersoon voor de toekomstige generaties”, vult Calvo aan. 

Als jongste verkozene wil Calvo een lans breken voor een beleid op lange termijn: “Echte duurzame ontwikkeling moet weer hoger op de politieke agenda. De Wetstraat heeft zich de afgelopen jaren te vaak laten opsluiten in de communautaire dossiers en de dagjespolitiek. Geloof mij: de toekomstige generaties vinden pensioenen, begroting en klimaat belangrijker dan de burgemeesters in de faciliteitengemeenten.” 

Via een resolutie in de Kamer hoopt Groen! het voorstel ook echt te realiseren. “Het is een voorstel, niet te nemen of te laten. Maar laat dit niet het enige zijn. We moeten echt gaan nadenken over de vraag hoe de vertegenwoordiging van toekomstige generaties meer vorm kan krijgen. De ombudspersoon is alvast een eerste stap,” besluit Calvo.
In 2012 vieren we de twintigste verjaardag van de Rio-conferentie over duurzame ontwikkeling. Voor Groen!-Kamerlid Kristof Calvo is dit de gelegenheid om op zoek te gaan naar nieuwe instrumenten om echt rekening te houden met de belangen van de toekomstige generaties. De ombudspersoon voor de toekomstige generaties is hiervoor een eerste stap. 

“Ik denk aan een onafhankelijke ambassadeur die de toekomstige generaties een stem kan geven in het politieke en maatschappelijke debat. Die persoon moet een plaats krijgen dicht bij de parlementaire werking door het geven van adviezen en het maken van rapporten,” aldus Calvo. De inspiratie vindt hij in Hongarije waar een gelijkaardige ombudspersoon bestaat. 

“De Hongaarse ombudspersoon is vooral actief rond leefmilieu maar dat is iets te beperkt. Ook thema’s zoals begroting en pensioenen verdienen de aandacht van een ombudspersoon voor de toekomstige generaties”, vult Calvo aan. 

Als jongste verkozene wil Calvo een lans breken voor een beleid op lange termijn: “Echte duurzame ontwikkeling moet weer hoger op de politieke agenda. De Wetstraat heeft zich de afgelopen jaren te vaak laten opsluiten in de communautaire dossiers en de dagjespolitiek. Geloof mij: de toekomstige generaties vinden pensioenen, begroting en klimaat belangrijker dan de burgemeesters in de faciliteitengemeenten.” 

Via een resolutie in de Kamer hoopt Groen! het voorstel ook echt te realiseren. “Het is een voorstel, niet te nemen of te laten. Maar laat dit niet het enige zijn. We moeten echt gaan nadenken over de vraag hoe de vertegenwoordiging van toekomstige generaties meer vorm kan krijgen. De ombudspersoon is alvast een eerste stap,” besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.