25 jan 2011

Noodzakelijke aanpassing autoreclame afgevoerd na lobbywerk FEBIAC


Ook al vraagt de Europese Commissie reeds geruime tijd om de Belgische wetgeving inzake reclame voor auto’s in orde te brengen met de Europese richtlijnen, toch raakte een wetsvoorstel dat dit moest regelen, niet gestemd in de Kamercommissie Volksgezondheid. Een rechts-conservatief verbond van CD&V, Open VLD, N-VA en MR draaiden immers hun kar na ontvangst van een brief van de automobielfederatie FEBIAC.

Kristof Calvo, Kamerlid Groen!: “Het is verbazingwekkend dat deze partijen zo gemakkelijk toegeven aan de druk van enkele lobbygroepen. Blijkbaar is de volksgezondheid en het leefmilieu van geen tel als de autosector denkt dat zijn belangen in gevaar komt, ook al krijgt deze reeds steun om zogenaamde ‘propere’ auto’s te verkopen.”

Sinds 2001 verplicht een Europese richtlijn de autoconstructeur om in elke vorm van reclame voor wagens duidelijk leesbaar de CO2-uitstoot aan te geven. Deze richtlijn werd in België niet correct omgezet, waarna de EU ons land aanmaande dit in orde te brengen. 

“Dit sleept al veel te lang aan. Voor de Groenen gaat dit ook over correcte informatie aan de consument. Het is nodig dat de autoconstructeurs deze info geven. Hun vrees dat dit hun belang zou schaden lijkt ons ongegrond. Er zijn immers meer en meer mensen die bewust een wagen willen die minder CO2 uitstoot. Dat de rechtse fracties zelfs de aanmaning van Europa in de wind slaan, is veelzeggend,” aldus Meyrem Almaci, Kamerlid Groen!.


Ook al vraagt de Europese Commissie reeds geruime tijd om de Belgische wetgeving inzake reclame voor auto’s in orde te brengen met de Europese richtlijnen, toch raakte een wetsvoorstel dat dit moest regelen, niet gestemd in de Kamercommissie Volksgezondheid. Een rechts-conservatief verbond van CD&V, Open VLD, N-VA en MR draaiden immers hun kar na ontvangst van een brief van de automobielfederatie FEBIAC.

Kristof Calvo, Kamerlid Groen!: “Het is verbazingwekkend dat deze partijen zo gemakkelijk toegeven aan de druk van enkele lobbygroepen. Blijkbaar is de volksgezondheid en het leefmilieu van geen tel als de autosector denkt dat zijn belangen in gevaar komt, ook al krijgt deze reeds steun om zogenaamde ‘propere’ auto’s te verkopen.”

Sinds 2001 verplicht een Europese richtlijn de autoconstructeur om in elke vorm van reclame voor wagens duidelijk leesbaar de CO2-uitstoot aan te geven. Deze richtlijn werd in België niet correct omgezet, waarna de EU ons land aanmaande dit in orde te brengen. 

“Dit sleept al veel te lang aan. Voor de Groenen gaat dit ook over correcte informatie aan de consument. Het is nodig dat de autoconstructeurs deze info geven. Hun vrees dat dit hun belang zou schaden lijkt ons ongegrond. Er zijn immers meer en meer mensen die bewust een wagen willen die minder CO2 uitstoot. Dat de rechtse fracties zelfs de aanmaning van Europa in de wind slaan, is veelzeggend,” aldus Meyrem Almaci, Kamerlid Groen!.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.