19 jan 2017

NIRAS moet alternatieven voor berging nucleair afval grondig onderzoekenDat het NIRAS de diepteopslag van kernafval wil doordrukken zonder mogelijke alternatieven echt te onderzoeken is ongehoord. De Ecolo-Groenfractie leerde uit het ontwerp van Koninklijk Besluit hierover dat het NIRAS via slinkse wijze wil vastleggen dat de opslag van nucleair afval "in één enkele diepgelegen installatie geborgen in een geografische formatie van weinig verharde klei op Belgisch grondgebied."

Daarmee gaat het NIRAS in tegen het FANC: die stelde in 2010 al dat bijkomend wetenschappelijk studiewerk nodig is. Alternatieven werden sindsdien echter nauwelijks onderzocht: het NIRAS houdt vast aan de berging in de Boomse kleilagen in Mol. Vermoedelijk omdat het de goedkoopste oplossing is: de site is immers al ingekleurd als nucleaire zone. Toch is de site verre van ideaal: de kleilaag zit daar vrij ondiep en er bovenop ligt het tweede belangrijkste drinkwaterreservoir van België.

Groen pleit voor ernstig onderzoek van alternatieven: essentieel daarbij is de omkeerbaarheid van de berging, opslag dicht onder de oppervlakte zou alvast de kans bieden om binnen enkele honderden jaren, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, voor een veel betere beheermethode te kiezen. Het beheer van kernafval vergt competentie, transparantie, kennis en een zo groot mogelijke veiligheid. Vooral omdat een deel van het afval meer dan een miljoen jaar radioactief blijft.

Dat het NIRAS de diepteopslag van kernafval wil doordrukken zonder mogelijke alternatieven echt te onderzoeken is ongehoord. De Ecolo-Groenfractie leerde uit het ontwerp van Koninklijk Besluit hierover dat het NIRAS via slinkse wijze wil vastleggen dat de opslag van nucleair afval "in één enkele diepgelegen installatie geborgen in een geografische formatie van weinig verharde klei op Belgisch grondgebied."

Daarmee gaat het NIRAS in tegen het FANC: die stelde in 2010 al dat bijkomend wetenschappelijk studiewerk nodig is. Alternatieven werden sindsdien echter nauwelijks onderzocht: het NIRAS houdt vast aan de berging in de Boomse kleilagen in Mol. Vermoedelijk omdat het de goedkoopste oplossing is: de site is immers al ingekleurd als nucleaire zone. Toch is de site verre van ideaal: de kleilaag zit daar vrij ondiep en er bovenop ligt het tweede belangrijkste drinkwaterreservoir van België.

Groen pleit voor ernstig onderzoek van alternatieven: essentieel daarbij is de omkeerbaarheid van de berging, opslag dicht onder de oppervlakte zou alvast de kans bieden om binnen enkele honderden jaren, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, voor een veel betere beheermethode te kiezen. Het beheer van kernafval vergt competentie, transparantie, kennis en een zo groot mogelijke veiligheid. Vooral omdat een deel van het afval meer dan een miljoen jaar radioactief blijft.VjLkkernafval-foto-stefrogZ.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.