04 jun 2013

Nieuw werknemersstatuut: werkzekerheid, bescherming en flexibiliteit

Groen lanceert vandaag een voorstel voor een nieuw werknemersstatuut dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wegwerkt en tegelijk onze arbeidsmarkt moderniseert. “De regering slaagt er niet in om dit dossier op te lossen. Wij steken vandaag onze nek uit om dit te deblokkeren via een fundamentele hervorming, niet met oplapwerk,” zegt voorzitter Wouter Van Besien. “Ons voorstel betekent stappen vooruit voor werkgevers én werknemers, op vlak van bescherming en flexibiliteit,” vult Kristof Calvo, Kamerlid, aan.

Het Grondwettelijk Hof verplicht de regering om voor 8 juli het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. “Die deadline moet absoluut gehaald worden,” aldus Van Besien. “Dit onrechtvaardige onderscheid had al lang moeten weggewerkt zijn, uitstel is geen optie. Maar we zien dat de regering dit niet opgelost krijgt, omdat ze vastgeroest zit in een klassieke aanpak. Binnen het huidige model de lijn ergens in het midden tussen arbeiders en bedienden trekken biedt geen antwoord op de noden van onze arbeidsmarkt. Onze oplossing is creatief en ligt in de lijn van voorstellen die vele arbeidsmarktexperten de voorbije jaren hebben gelanceerd.”

In het nieuwe werknemersstatuut maakt Groen het onderscheid tussen een beperkte schadevergoeding voor ontslag enerzijds, en een voor de werknemer betaalde periode van hertewerkstelling anderzijds. Zo wil Groen in de eerste plaats de kansen op hertewerkstelling verhogen. “Het is een appel aan werkgever en aan werknemer om samen op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De beste ontslagregeling voor elke werknemer is het hebben van een nieuwe baan. Met deze nieuwe aanpak zetten we in op werkzekerheid in plaats van jobzekerheid. En aan die zekerheid moet ook de werkgever bijdragen,” aldus Calvo.

Tot 1 jaar herwerkstellingsperiode

Het nieuw werknemersstatuut van Groen voorziet voor alle werknemers die langer dan 1 jaar bij een werkgever werken, een hertewerkstellingsperiode van maximum 12 maanden. Tijdens die periode hebben zowel werknemer als werkgever er alle belang bij om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden voor de ontslagen werknemer. Zodra de werknemer een nieuwe job heeft, loopt de hertewerkstellingsperiode af en stoppen de verplichtingen van de werkgever. Werkgevers hebben hier al ervaring mee in het kader van de bestaande verplichting tot outplacement van 45plussers. De werknemer van zijn kant heeft uiteraard belang bij het vinden van een nieuwe job. Indien zij of hij in deze periode gepaste werkaanbiedingen zou weigeren, voorzien wij een mechanisme waarbij de schadevergoeding verbonden aan ontslag vermindert.

Meer bescherming en meer flexibiliteit


Het Groen-werknemersstatuut geldt voor arbeiders, bedienden en kaderleden in de privésector. Het harmoniseert ook de proefperiodes. Groen maakt een onderscheid tussen een proefperiode (eerste maand), leerperiode (tot 1 jaar) en engagementsperiode (nadien). Elke werknemer start met een proefperiode van 1 maand die van beide kanten elke week kan stopgezet worden. Daarna volgt een leerperiode van 11 maand, waarbinnen de opzegperiode 1 maand bedraagt. Na een jaar verbinden werkgever en werknemer zich echt en wordt de bescherming fors versterkt. De duur van opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever wordt automatisch opgeteld om misbruiken tegen te gaan. “Op die manier bieden we tegelijk meer bescherming en meer flexibiliteit,” aldus Calvo.

Indien een werknemer ontslagen wordt, heeft hij ook een hoorrecht waarbij de redenen van het ontslag expliciet moeten meegedeeld worden. In die situatie krijgt de werknemer ook een (morele) schadevergoeding in functie van het aantal jaren tewerkstelling bij de werkgever. De hoogte hiervan wordt door de sociale partners per sector bij CAO vastgelegd.Het Groen-voorstel werkt ook andere verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carensdag wordt afgeschaft. Alle werknemers krijgen op hetzelfde moment hun loon en vakantiegeld.

Win-win


Dit voorstel is een win-winsituatie voor werkgevers en werknemers. “Werknemers gaan vooruit in ons voorstel omdat hun kans op het vinden van een nieuwe job verhoogt, ze meer bescherming krijgen en allemaal gelijk behandeld worden. Werkgevers gaan vooruit omdat het systeem flexibeler en eenvoudiger wordt en de overdreven lange opzegperiodes verdwijnen. Dit systeem zal voor hen kostenbesparend werken,” besluit Calvo.Groen gaat de volgende dagen en weken overleggen met de sociale partners om het voorstel daarna eventueel aan te passen en naar het parlement te brengen.

Klik hier om het persdossier te lezen.

Groen lanceert vandaag een voorstel voor een nieuw werknemersstatuut dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wegwerkt en tegelijk onze arbeidsmarkt moderniseert. “De regering slaagt er niet in om dit dossier op te lossen. Wij steken vandaag onze nek uit om dit te deblokkeren via een fundamentele hervorming, niet met oplapwerk,” zegt voorzitter Wouter Van Besien. “Ons voorstel betekent stappen vooruit voor werkgevers én werknemers, op vlak van bescherming en flexibiliteit,” vult Kristof Calvo, Kamerlid, aan.

Het Grondwettelijk Hof verplicht de regering om voor 8 juli het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. “Die deadline moet absoluut gehaald worden,” aldus Van Besien. “Dit onrechtvaardige onderscheid had al lang moeten weggewerkt zijn, uitstel is geen optie. Maar we zien dat de regering dit niet opgelost krijgt, omdat ze vastgeroest zit in een klassieke aanpak. Binnen het huidige model de lijn ergens in het midden tussen arbeiders en bedienden trekken biedt geen antwoord op de noden van onze arbeidsmarkt. Onze oplossing is creatief en ligt in de lijn van voorstellen die vele arbeidsmarktexperten de voorbije jaren hebben gelanceerd.”

In het nieuwe werknemersstatuut maakt Groen het onderscheid tussen een beperkte schadevergoeding voor ontslag enerzijds, en een voor de werknemer betaalde periode van hertewerkstelling anderzijds. Zo wil Groen in de eerste plaats de kansen op hertewerkstelling verhogen. “Het is een appel aan werkgever en aan werknemer om samen op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De beste ontslagregeling voor elke werknemer is het hebben van een nieuwe baan. Met deze nieuwe aanpak zetten we in op werkzekerheid in plaats van jobzekerheid. En aan die zekerheid moet ook de werkgever bijdragen,” aldus Calvo.

Tot 1 jaar herwerkstellingsperiode

Het nieuw werknemersstatuut van Groen voorziet voor alle werknemers die langer dan 1 jaar bij een werkgever werken, een hertewerkstellingsperiode van maximum 12 maanden. Tijdens die periode hebben zowel werknemer als werkgever er alle belang bij om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden voor de ontslagen werknemer. Zodra de werknemer een nieuwe job heeft, loopt de hertewerkstellingsperiode af en stoppen de verplichtingen van de werkgever. Werkgevers hebben hier al ervaring mee in het kader van de bestaande verplichting tot outplacement van 45plussers. De werknemer van zijn kant heeft uiteraard belang bij het vinden van een nieuwe job. Indien zij of hij in deze periode gepaste werkaanbiedingen zou weigeren, voorzien wij een mechanisme waarbij de schadevergoeding verbonden aan ontslag vermindert.

Meer bescherming en meer flexibiliteit


Het Groen-werknemersstatuut geldt voor arbeiders, bedienden en kaderleden in de privésector. Het harmoniseert ook de proefperiodes. Groen maakt een onderscheid tussen een proefperiode (eerste maand), leerperiode (tot 1 jaar) en engagementsperiode (nadien). Elke werknemer start met een proefperiode van 1 maand die van beide kanten elke week kan stopgezet worden. Daarna volgt een leerperiode van 11 maand, waarbinnen de opzegperiode 1 maand bedraagt. Na een jaar verbinden werkgever en werknemer zich echt en wordt de bescherming fors versterkt. De duur van opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever wordt automatisch opgeteld om misbruiken tegen te gaan. “Op die manier bieden we tegelijk meer bescherming en meer flexibiliteit,” aldus Calvo.

Indien een werknemer ontslagen wordt, heeft hij ook een hoorrecht waarbij de redenen van het ontslag expliciet moeten meegedeeld worden. In die situatie krijgt de werknemer ook een (morele) schadevergoeding in functie van het aantal jaren tewerkstelling bij de werkgever. De hoogte hiervan wordt door de sociale partners per sector bij CAO vastgelegd.Het Groen-voorstel werkt ook andere verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carensdag wordt afgeschaft. Alle werknemers krijgen op hetzelfde moment hun loon en vakantiegeld.

Win-win


Dit voorstel is een win-winsituatie voor werkgevers en werknemers. “Werknemers gaan vooruit in ons voorstel omdat hun kans op het vinden van een nieuwe job verhoogt, ze meer bescherming krijgen en allemaal gelijk behandeld worden. Werkgevers gaan vooruit omdat het systeem flexibeler en eenvoudiger wordt en de overdreven lange opzegperiodes verdwijnen. Dit systeem zal voor hen kostenbesparend werken,” besluit Calvo.Groen gaat de volgende dagen en weken overleggen met de sociale partners om het voorstel daarna eventueel aan te passen en naar het parlement te brengen.

Klik hier om het persdossier te lezen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.