28 jun 2016

Na de Brexit: premier Michel mag zich niet laten afremmen door eurosceptische houding N-VAEcolo-Groen vindt dat België een voortrekkersrol moet opnemen in de Europese Unie na de uitslag van het Brexit-referendum. “Premier Michel mag zich daarin niet laten afremmen door de eurosceptische houding van N-VA. Dat lijkt steeds meer het geval. Het resultaat is dat de Belgische houding onduidelijk wordt en we aan gezag verliezen op het Europese toneel. De premier moet dat dringend keren”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Wouter De Vriendt. Ze betreuren dat er geen actuadebat is geweest in de Kamer voor de Europese top.

Premier Michel pleitte terecht voor een kordate houding ten aanzien van de Britse regering. Tegelijk moet België nu mee op de eerste rij staan voor een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert. "Maar dat wil de N-VA duidelijk niet. Ze willen goede vriendjes blijven met de Britse conservatieven van Cameron en Johnson. Steeds meer tonen ze zich eurosceptisch. Kijk bijvoorbeeld ook naar de houding van Johan Van Overtveldt in de discussie rond de Tobintaks. Ook daar dwarsboomt N-VA meer samenwerking”, aldus Calvo.

Wouter De Vriendt noemt N-VA de kiezel in de schoen van premier Michel inzake buitenlands beleid. “Ons land is een van de founding fathers van de Europese Unie. We kunnen het ons niet permitteren toe te geven aan nationalisme, want dat leidt alleen maar tot meer wantrouwen, meer versnippering, en meer verzwakking. We zijn zijn veiliger en sterker als we samenwerken in Europa”, besluit De Vriendt.

Ecolo-Groen vindt dat België een voortrekkersrol moet opnemen in de Europese Unie na de uitslag van het Brexit-referendum. “Premier Michel mag zich daarin niet laten afremmen door de eurosceptische houding van N-VA. Dat lijkt steeds meer het geval. Het resultaat is dat de Belgische houding onduidelijk wordt en we aan gezag verliezen op het Europese toneel. De premier moet dat dringend keren”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Wouter De Vriendt. Ze betreuren dat er geen actuadebat is geweest in de Kamer voor de Europese top.

Premier Michel pleitte terecht voor een kordate houding ten aanzien van de Britse regering. Tegelijk moet België nu mee op de eerste rij staan voor een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert. "Maar dat wil de N-VA duidelijk niet. Ze willen goede vriendjes blijven met de Britse conservatieven van Cameron en Johnson. Steeds meer tonen ze zich eurosceptisch. Kijk bijvoorbeeld ook naar de houding van Johan Van Overtveldt in de discussie rond de Tobintaks. Ook daar dwarsboomt N-VA meer samenwerking”, aldus Calvo.

Wouter De Vriendt noemt N-VA de kiezel in de schoen van premier Michel inzake buitenlands beleid. “Ons land is een van de founding fathers van de Europese Unie. We kunnen het ons niet permitteren toe te geven aan nationalisme, want dat leidt alleen maar tot meer wantrouwen, meer versnippering, en meer verzwakking. We zijn zijn veiliger en sterker als we samenwerken in Europa”, besluit De Vriendt.WfgAdewever-cameron-number10-cc.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.