28 jun 2011

Na CREG-studie tijd voor beslissingen

Ecolo en Groen! verwelkomen de CREG-studie rond bevoorradingszekerheid als
een belangrijk en noodzakelijk signaal. “De studie bevestigt dat een gefaseerde
kernuitstap mogelijk is, maar de CREG zegt terecht dat maatregelen op korte
termijn noodzakelijk zijn. Na deze studie is het echt tijd om te beslissen en de
kernuitstap te bevestigen”, menen Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier
Deleuze (Ecolo).


De CREG meent terecht dat haar aanbevelingen aan de federale regering rond
bevoorradingszekerheid van 2007 dode letter zijn gebleven. “Energieminister Paul
Magnette (PS) heeft nagelaten die maatregelen in te voeren”, meent Calvo. Calvo en Deleuze zien
minstens drie mogelijkheden om snel vooruitgang te boeken: energiebesparing, een
openbare aanbesteding voor  extra capaciteit en minder administratieve rompslomp
bij investeringen. De mogelijkheid om een openbare aanbesteding te organiseren
bestaat al geruime tijd in de Elektriciteitswet, maar werd voorlopig nog niet
gebruikt.


“Groen! en Ecolo stellen al geruime tijd voor om zulke maatregelen te nemen.
De CREG-studie is de zoveelste waarschuwing. Door de onduidelijkheid over de
kernuitstap en het non-beleid van de regering hebben we de laatste jaren
kostbare tijd verloren. De CREG-studie toont vooral dat we moeten beslissen”,
meent Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.


Groen! en Ecolo wensen een hoorzitting met de CREG in de Kamercommissie
Bedrijfsleven over de studie. Zo kan het debat over de cijfers verder worden
gevoerd. De studie houdt bijvoorbeeld geen rekening met het potentieel aan
energiebesparing. “Het is bovendien ook uitkijken naar de complete
investeringsanalyse van de regionale regulatoren en de studie rond 100%
hernieuwbare energie in 2050, besteld door de vier ministers van Energie”, aldus
nog Calvo.


In geval van ongewijzigd beleid is de bevoorradingszekerheid in de toekomst
inderdaad mogelijk een probleem. “Maar zo ver hoeft het natuurlijk niet te
komen. Nu is er maar één antwoord meer mogelijk: een actieplan zoals Duitsland
met een kernuitstap en bijkomende investeringen in energiebesparing en
hernieuwbare energie, gefinancieerd met de winsten van Electrabel”,  besluit
Calvo.Ecolo en Groen! verwelkomen de CREG-studie rond bevoorradingszekerheid als
een belangrijk en noodzakelijk signaal. “De studie bevestigt dat een gefaseerde
kernuitstap mogelijk is, maar de CREG zegt terecht dat maatregelen op korte
termijn noodzakelijk zijn. Na deze studie is het echt tijd om te beslissen en de
kernuitstap te bevestigen”, menen Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier
Deleuze (Ecolo).


De CREG meent terecht dat haar aanbevelingen aan de federale regering rond
bevoorradingszekerheid van 2007 dode letter zijn gebleven. “Energieminister Paul
Magnette (PS) heeft nagelaten die maatregelen in te voeren”, meent Calvo. Calvo en Deleuze zien
minstens drie mogelijkheden om snel vooruitgang te boeken: energiebesparing, een
openbare aanbesteding voor  extra capaciteit en minder administratieve rompslomp
bij investeringen. De mogelijkheid om een openbare aanbesteding te organiseren
bestaat al geruime tijd in de Elektriciteitswet, maar werd voorlopig nog niet
gebruikt.


“Groen! en Ecolo stellen al geruime tijd voor om zulke maatregelen te nemen.
De CREG-studie is de zoveelste waarschuwing. Door de onduidelijkheid over de
kernuitstap en het non-beleid van de regering hebben we de laatste jaren
kostbare tijd verloren. De CREG-studie toont vooral dat we moeten beslissen”,
meent Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.


Groen! en Ecolo wensen een hoorzitting met de CREG in de Kamercommissie
Bedrijfsleven over de studie. Zo kan het debat over de cijfers verder worden
gevoerd. De studie houdt bijvoorbeeld geen rekening met het potentieel aan
energiebesparing. “Het is bovendien ook uitkijken naar de complete
investeringsanalyse van de regionale regulatoren en de studie rond 100%
hernieuwbare energie in 2050, besteld door de vier ministers van Energie”, aldus
nog Calvo.


In geval van ongewijzigd beleid is de bevoorradingszekerheid in de toekomst
inderdaad mogelijk een probleem. “Maar zo ver hoeft het natuurlijk niet te
komen. Nu is er maar één antwoord meer mogelijk: een actieplan zoals Duitsland
met een kernuitstap en bijkomende investeringen in energiebesparing en
hernieuwbare energie, gefinancieerd met de winsten van Electrabel”,  besluit
Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.